Hlavné logo

Kontakt na nás...
  Kontaktné údaje:

  Anna Bondorová - ABservices
  IČO 43 962 262
  zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave č. 110-175130
  Vŕbová 6
  821 07 Bratislava

  telefón: 02/207 17744
  mobil: 0915 117744
  e-mail: bondorova@chello.sk
  web: http://members.chello.sk/bondorova
..:: Späť na hlavnú stránku ::..