ČAKRY

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakra -   energetické centrum.

 Toto slovo pochádza z indického sanskritu a znamená „ koleso“, „vír“.

Čakry sa z tohoto hľadiska chápu ako energetické víry, ktorými energia prúdi do tela i z tela, zhora nadol a taktiež sp redu dozadu a opačne. Jogíni označujú čakry tiež slovom "lotos", pretože indickí mnísi, ktorí po dlhom výcviku boli schopní čakry vidieť, ich videli ako kvety - loto sy s množstvom okvetných lístkov po o krajoch. Lotos je  symbolom duchovnej očisty.

  V starých indických spisoch sa tvrdí, že je na ľudskom tele 88 tisíc energetických centier /čakier/, z nich väčšina plní v energetickom systéme človeka len podpornú úlohu. Niekoľko desiatok centier, tzv. vedľajších, ktoré sa nachádzajú hlavne na dlaniach, lakťoch, kolenách a chodidlách a hlave, majú na naše zdravie podstatnejší vplyv. Rozhodujúce avšak pre naše zdravie sú centrá hlavné, ktorých je sedem, a prebiehajú vertikálne osou tela. Každá z týchto  čakier, má sídlo v éterickom tele človeka, má svoju odpovedajúcu farbu a špecifické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú len určité oblasti tela. Vo svojej podstate sú mnohodimenzionálne a zaguľatené do tvaru poľgule. Po osvietení dosahujú tvar celej svetelnej gule.

Hlavné čakry / je ich sedem / sú rozmiestnené pozdĺž chrbtice od krížovej kosti po klenbu lebečnú. Sú prepojené troma kanálmi: ida, sušumna a pingala, ktorými prúdi energia čchi. Hlavná línia prúdenia energie Božským kanálom sušumnou sa volá Hara.

  Kanálom chrbtice, ktorá je dôležitá nielen ako osa kostry a ochrana miechy – nervového tkaniva- stúpa i tzv. sila kundalini – šaktí, zobrazovaná ako stočený had na spodnom konci chrbtice – kostrče.

Každá čakra má 7 vrstiev, ktoré zodpovedajú aurickému telu.

Vo fyzickom tele korešpondujú tieto „ aurické vrstvy“  s nervovými pletencami.

Energia zeme vstupuje do tela chodidlami, putuje smerom hore dolnými končatinami, do prvej čakry na kostrči, postupuje  pozdĺž chrbtice. Prechádza všetkými čakrami a vystupuje lebečnou klenbou. Zemská energia- Jin energia – ženská energia.

Vesmírna energia vstupuje korunnou čakrou a schádza dole chrbticou a vystupuje čakrami dlaní a chodidiel. Vesmírna energia – jang – mužská energia.

Muž a žena sa dopĺňajú, splynutím energií jing a jang teda zemskej a vesmírnej.

Smer  otáčania energie čakry je rozdielny u ženy a u muža. U muža  každá druhá čakra má smer hodinových ručičiek – provotočivá – jang, ostatné smer proti hodinovým ručičkám / dvojitá špirála/. U žien je to opačne, energia jin je ľavotočivá.

Množstvo energie v čakre je dané rýchlosťou jej otáčania. U zdravého a mladého človeka sa všetky čakry točia rýchlo, majú rovnakú rýchlosť a kužeľ energie vyžaruje ďaleko pred telo. Ak sa niektorá čakra spomalí znamená to starnutie, alebo chorobu. R ýchlosť otáčania je možno zvýšiť niekoľkými spôsobmi :

„Zdravou“  čakrou energia prúdi voľne, je v harmónii. U „nezdravej“ - zablokovanej dochádza k narušeniu prirodzeného toku energie /zmena rotácie, minimálny pohyb/. Ak je zablokovaná  znamená nevyriešené životné problémy v danej oblasti čakry. Zablokovanie vyššej čakry môže spôsobiť problémy toku energie i v nižšie položených čakrách.

Čakry majú svoju fyzickú, mentálnu  i duchovnú hodnotu .Čakry na prednej strane tela sa vzťahujú k citom a emóciam a odpovedajúcej viere človeka. Na zadnej strane tela sa vzťahujú k vôli človeka. Farby čakier korelujú s vibráciami ich jednotlivých  frekvencií .

Spektrum farieb: /od najnižšej frekvencie po najvyššiu /  čierna, hnedá, červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, biela a zlatá.

Aura – ľudské energetické pole.

1. aurická vrstva – fyzická  je spojená s I. čakra – Muládhára

2. aurická vrstva -  éterická - zdravotná aura je spojená s II. – Svadhisthana

/ “ether“ – stav medzi energiou a hmotou / 

3. aurická vrstva - astrálna – emočná spojená s  III. - Manipura.

City sú odtlačkom karmy, telo v III.čakre nesie informáciu karmy. Informácie získané od matky a zo skúseností prežitého života.

4. aurická vrstva – mentálna – myšlienková spojená so IV.- Anahata.

Mentálna vrstva závisí ako na fyzickom i emocionálnom stave človeka. Myšlienkový aspekt bytia, ak je spojený s jasným, čistým cítením tak IV.čakra je v harmónii. 

5. aurická vrstva - jemná duchovná je spojená s V. Visuddhi 

Karmické, kozmické prepojenie. 

6. aurické telo - živelné, statické a intuitívne je spojené s VI.- Adžňa  

Nadvedomie, videnie minulosti i prítomnosti. 

7.aurické telo - stabilné, transcedentálne telo absolútna, duch spojené so VII.-Sahasrara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. čakra – Muládhára - koreňová, základná, opora

  Symbol: Lotos so štyrmi lístkami

    Poloha: Hrot kostrče medzi konečníkom a genitáliami, 5 cm od hmotného tela

   Obdobie vývoja: Prvých  1-7 rokov života

  Element: Zem,   Západ slnka

 Farba: Červená

 Aura: Éterická 

Spojenie so zemou. Súvisí s ňou ekológia.

Vôľa existencie na materiálnej úrovni /výživa, útok, obrana, zachovanie druhu/.

Vôľa žiť vo fyzickej realite, mať fyzickú energiu = čakra  zakotvenia, bezpečia.

Má vzťah k limbickému systému.

Láska k Matke zemi, spoločenstvu  a k prírode. Reguluje príťažlivosť a magnetizmus so Zemou. Pri plnej funkcii prvej čakry prekonávame  strach zo smrti, oslobodenie sa od závislostí, prekonávame  životné prekážky.

Kostrč funguje na fyzicko - éterickej úrovni ako energetická pumpa a vypomáha priamemu toku energie pozdĺž chrbtice.

Pomocou  prvej čakry sme spojení s nevyčerpateľnou energiou kundalíni.  

Zmysel: Čuch

 Žľazy: Nadobličky / + III.čakra/, predstojná žľaza / +II čakra/

 Hormón: Kortizón

 Funkcia: Tvorba krvi, stavba buniek, stavba kostí, nechtov, zubov, materializácia DNA,

    schopnosť regenerácie po  záťaži, bolesť chrbtice v oblasti krížov.

    Hrubé črevo - bunky, anál, zadok /toxíny/.

    Prostata - zachovanie života.

    Nadobličky - regulátor krvného obehu a hormónov v krvi, vyrovnávanie teploty v tele.  

Základné otázky : Máme prekonané pudy, telesnosť, závislosť na majetkovej istote ?

Disharmonická funkcia: Túžba po majetku, istote, zmyslové pôžitky ako je chuť na alkohol, sex,

                       lieky,lipnutie na ľuďoch a veciach, agresivita, násilie, malá sebadôvera, 

                       silný pud sebazáchovy, vykorisťovanie. Pri nedostatočnej funkcii pocity

                       cudzinca na Zemi. 

Dysfunkcia:     Nadváha a obezita, zápcha – udržiavanie toxínov v tele, porušenie

                      vylučovania hrubým črevom a hromadenie toxínov v krvnom obehu

                       žily, reuma, zlomeniny, poranenia a amputácie, transplantácie a

                      xenotransplantácie sú pre  človeka so zablokovanou prvou čakrou 

                      nebezpečné.Telo neprijíma nič cudzie.

                      Hemoroidy, hnačka, zápal čriev, časté močenie, obličkové kamene,

                      impotencia, vaginizmus, chlad v nohách, prasknutie vredov a nádory.  

                      Rozmnožovanie baktérií, húb, vírusov.

Hudba: Silno zdôrazňovaný rytmus „u“ – spievaný v hlbokom „C“,  zvuky prírody

Mantra: LAM                                                   Bidža mantra: Lang

Polodrahokamy:

      Harmonizačné kamene - Achát, Heliotrop, Tygrie oko, Hematit, Karneol, Rodochrozit,

                                           Rubín a Korál.

      Aktivačné kamene - Červený jaspis a Granát.

Vôňa: Céder, Hrebíček

Jóga: Hathajóga, Kundalíny jóga

Astrológia : Baran – Mars – nový začiatok, životná praenergia, sila presadiť sa, chuť útočiť

       Býk- Venuša- spojenectvo so Zemou, výdrž, vlastníctvo, zmysly

       Kozoroh – Saturn – štruktúra, pevnosť                                    

  

II. – Svadhisthana – vlastná, sexuálna čakra

Symbol: Lotos so šiestymi lístkami.

Poloha : Nad pohlavnými orgánmi spojená s krížovou kosťou, dva prsty pod pupkom.                                            

Element :Voda, Mesačné svetlo

Farba: Oranžová

Aura: Emocionálna

Je sídlom nefiltrovanej emócie, sexuálnej energie a tvorivých síl. Je sídlom Šaktí, tvorivého ženského aspektu, rodiacej sily.

Vyžaruje smerom dopredu, na vnútorný energetický systém je napojená cez protiľahlý bod na chrbtici /L5-S1/. Nadväzovanie a udržiavanie vzťahov a radosti zo života. Vnímanie vlastného tela , prejavy lásky k opačnému pohlaviu, dávanie a prijímanie fyzickej, mentálnej a spirituálnej radosti.

Zmysel: Chuť

Žľazy: Semeníky, vaječníky

Hormóny: Testosterón, estrogén a progesterón.

Funkcia vedomia: Získanie zdravia , pohyb a odpočinok, splývanie s prúdom života                                              

Funkcia: Tvorba , spracovanie, obeh, = čandra čakra, krv, lymfa, spemie,vlasy a pokožka, tráviace šťavy, moč, urogenitálny systém.: pohlavné orgány – prostata, mužské a ženské pohlavná znaky, reguluje menštruačný cyklus, výživa plodu, sexuálne zdravie , močový mechúr, ľadviny. Oblasť chrbtice v bedernej časti tela.

  Základné otázky : Ako kontrolujeme emócie, celkové harmonizovanie vzťahov, rodiny      a nevytvárania konfliktov?

Disharmonická funkcia: Pôvod je v puberte, odmietanie  sexuality, ktorá sa vybíja          prehnanými sexuálnymi fantáziami, sex ako droga, nedostatočná výchova, nesprávne zaobchádzanie s telom.

        Dysfunkcia: Pôvod v detstve, kedy chýbali dotyky a nežnosť od rodičov,  v puberte potlačenie sexuálnych túžob a z toho plynúca mála sebaúcta, neprejavovanie emócii. Sexuálne problémy, predmenštruačný syndróm, bolestivá menštruácia, myómy, cysty, ochorenia maternice a pohlavných orgánov, rôzne zápaly, strach z výšok a lietania, chýbajúca radosť zo života / len plnenie povinností /, strach z dotykov, nadmerné zdôrazňovanie alebo odmietanie sexu.

Hudba: Plynulá, emocionálna – zvuk „o“ – spievaný tónom „D“, zvuk tečúcej vody

Mantra: VAM                                          Bidža mantra: WANG

Polodrahokamy:

H armonizačné kamene – Opál, Ohnivý opál, Hyacint, Ortoklas, Rutil a Citrín, Mesačný kameň                                            

Aktivačné kamene - Karneol a Zlatý topaz

Vôňa: Ylang Ylang, Santal

Jóga: Tantrajóga

Astrológia: Rak- Luna - bohatstvo citov, citlivosť, plodnosť

               Váhy – Venuša – nasmerovanie na „TY“, partnerské vzťahy, zmysly, umenie

              Škorpión- Pluto- zmyslová žiadostivosť, transformácia osobnosti vzdania sa „JA“

III. - Manipura - čakra solar plexu - mesto drahokamov

Symbol: Lotosový kvet s desiatimi lístkami

Poloha:   dva prsty nad pupkom, v strede tela , solárny pletenec - solar plexus

Obdobie vývoja: 15 – 21 rokom života

Element: Oheň, Žlté slnko

Farba : Žltá

  Aura: Astrálna

Akumuluje pránu, čchi na liečenie, centrum sily, naše vlastné slnko. Zásobáreň kozmickej energie. Sídlom osobnosti, spoločenská identifikácia, sila vôle a prispôsobenia sa druhým. Aktívny vzťah k ľuďom. Riadi vedomé dýchanie a tým priťahuje životnú energiu čchi, čím sa zosilňuje a zväčšuje aura. Transformuje slnečnú energiu. Pri plnej aktivácii sme zbavení strachu a obáv.

Vyžaruje smerom dopredu, je napojená na vnútorný enrgetický systém na chrbtici L1-L2.Schopnosť k individualite, k analýze a k manipulácii s energiou. Starí Indovia hovorili, že kto sa vie koncentrovať na Manipúru, tak dosiahne všetko. Bolesť a choroby miznú,  priania sa napĺňajú a čas je prekonaný.

Zmysel : Zrak

Žľaza: Slinivka brušná /pankreas/, Nadobličky

Hormón: Inzulín, Adrenalín          

Funkcia: Žalúdok, črevá, pečeň, žlčník a slezina, tráviace orgány, nervový systém, nervový systém a CNS, vedomé dýchanie.

Základné otázky : Nepresadzujeme negatívne ego, či máme ideály, pracujeme pre druhých, robíme veľké pozitívne projekty, intelektuálnu činnosť?

Disharmonická funkcia: Presadzovanie moci, dobývanie a manipulácia, vnútorný nepokoj  a nespokojnosť, ktorá plynie z malého uznania, chýba vnútorná uvoľnenosť , myslíme len na uznanie a vonkajšie bohatstvo, hromadia sa v nás emócie a potom vybuchneme z podráždenosti do hnevu.

  Dysfunkcia:               Strach, pocity viny, karmické záťaže / človek sa cíti ako obeť/ pýcha , chýba energia. Blokujeme svoje pocity a nie sme napojení na svoje vyššie ja. Blok medzi láskou a sexom, city nám prerastajú cez hlavu, agresivita, depresia. Nové zážitky nám naháňajú strach, cítime sa neschopní.

Hudba: Ohnivé rytmy, zvuk otvoreného „o“ spievané tónom „E“, ohnivá a orchestrálna hudba

Mantra: RAM                                                     Bidža mantra: Rang

Polodrahokamy:        

Harmonizačné kamene - Jantar, Tygrie oko, Žltozelený jaspis, Zlatý topaz, Záhneda a Adulár

Aktivačné kamene - Citrín

Vôňa: Levanduľa, Rozmarín, Bergamot

Jóga: Karmajóga

Astrológia: Lev – Slnko- teplo, sila, túžba po uznaní, moci a spoločenskom postavení

Strelec – Jupiter – pozitívny vzťah k životu, rast, rozširovanie, múdrosť a celistvosť.

Panna -  Merkúr – plánovanie, analýza, prispôsobivosť, oddaná služba

             Mars – energia, odhodlanosť, ochota jednať, presadenie osobnosti

                                                            

IV.- Anahata – centrum srdca , neznelého zvuku

Symbol: Lotosový kvet s dvanástimi lístkami

Poloha: V strede hrudnej kosti – v jamke, vo výške srdca

Obdobie vývoja: 22 – 28 roku života

Element: Vzduch, Tichá prechádzka v prírode

Farba: Zelená

  Aura: Astrálna

Je transformátorom vnútornej energie jin-jang, ktorá vyživuje orgány a systémy. Je bránou do Duše, sídlom najhlbších pocitov lásky. Spája Dušu s Duchom.

Napojená na vnútorný energetický systém na chrbtici na úrovni Th6-Th7.Srdcové centrum dáva schopnosť akceptovať svet taký aký je. Prechádzajú  energie z jedného sveta do druhého, správne rozdelenie energie do celého tela. Akceptovať sám seba a druhých. Musí mať energetický základ a ochranu v čakre solar  plexus, aby nebola preťažená. Je spojená i s rozvojom druhej čakry.“ Budem ťa milovať až keď...“ Chrbtová strana čakry je spojená s egom. Ak je otvorená máme pozitívny postoj k dosiahnutiu svojich cieľov v živote, pri blokáde máme pocit, že celý svet je proti nám  a nič sa nám nedarí. Taký človek vytvára nepriateľské prostredie. Je to transformačná čakra, cez ktorú musia prejsť všetky energie,prechádzajúce z jedného sveta do druhého. Fyzická energia musí byť transformovaná vo vyššiu spirituálnu energiu.

Funkcia vedomia: Intelekt, logika, cieľavedomosť, odovzdanosť

Zmysel: Hmat

Žľaza : Týmus - /detská žľaza/

Funkcia: Srdce, cievy, spodná časť  pľúc a horná časť hrudníka, tenké črevo, imunitný systém a lymfatický systém - týmus krv a krvný obeh, cievy, vlasy, koža. Centrum empatie -  súcitu, vnímanie krásy a harmónie. Vnemy sa menia na pocity. Je centrom nepodmienenej lásky, ktorú nemožno mať ani stratiť je večná.

Riadi prijímanie a dávanie nepodmienej lásky. Čakra rovnováhy „ja som“. V spojení s vyššími čakrami sa stáva táto láska Bhaktí - láskou Božou a vedie k poznaniu Božej prítomnosti vo všetkom, k splynutiu s najhlbším jadrom Univerza. Túžba zažiť všeobjímajúcu lásku aktivuje túto čakru. Základ lásky je súcit , porozumenie a hlboká radosť zo života. S jej rozvojom rozvíjame i šiestu čakru - Adžna. Láska má liečivú silu transformácie a uzdravovania.  Distribuuje sa energia Jin-Jang do 12 párových a ostatných meridiánov. Aktivita z každého z 12 plátkov lotosa,  sa strieda  v priebehu každých dvoch hodín .Strieda sa aktivita jin a jang.

Základné otázky :Sme veľkorysý, rozdávame nadbytok, ale nie naslepo, či vytvárame cestu samostatnosti a slobody druhým ľuďom?

Disharmonická funkcia: Neschopnosť prijímať lásku, otvoriť sa jej, odmietanie lásky, vnútorné obrnenie sa voči bolesti a útoku.

Dysfunkcia: Nevyrovnanosť a depresia,  fanatizmus, čiernobiele myslenie, nadradenosť a netolerancia.Taktiež mocenské nároky: “Milujem ťa, keď...“. I sebaľútosť je deformovaným citom, je to imitácia lásky.  

Hudba: Harmonická, sakrálna, new age, klasika, povznášajúca ducha, vokál „a“ spievaný  tónom „F“

Mantra: JAM                                                          Bidža mantra: Yang

Polodrahokamy: 

Harmonizačné kamene - Ruženín, Malachit, Olivín, Avanturín, Chryzokol, Jadeit, Nefrit, Kunzit, Rodonit, Rodochrozit, Chryzoberyl, Chryzopras, Smaragd a Červený turmalín.

Aktivačné kamene – Heliotrop ( zelenočervený jaspis )

Vôňa: Ružový olej

Jóga: Bhaktijóga

Astrológia: Lev- Slnko- vrúcnosť pocitov, srdečnosť, veľkorysosť 

                Váhy: - Venuša – kontakt, láska, harmónia, doplnenie do „TY

                         - Saturn- prekonanie individuálneho ega, nesobecká láska

 

V. Visuddhi – krčná - centrum čistoty a komunikácie

Symbol:  Lotosový kvet so šestnástimi lístkami

Poloha: 3 prsty nad jamkou hrudnej kosti v strednej línii tela, oblasť krku a štítne žľazy

Element: Éter, vlnenie, Blankytná obloha

Farba :Svetlo modrá, tyrkysová až strieborná

Aura : Karmická

Zmysly:  Sluch

Zbiera informácie z pozemského života. Je to základné informačné centrum Duše, umožňuje kontakt s dušou. Centrum vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Spája nás s karmickým telom.

Vyžaruje do aury smerom dopredu a je napojená na vnútorný energetický systém na krčnej chrbtici C6-C7.Sebavyjadrenie a aktívna komunikácia na všetkých úrovniach. Prijímanie zodpovednosti za potreby svoje a ostatných. Harmonický rozvoj piatej čakry je tesne prepojený s rozvojom kvality srdečnej čakry. Hlas, držanie a reč tela, mimika. Ak funguje správne dokážeme veci jasne  pomenovať, spôsobom ktorý vystihuje našu bytosť. Sme schopný vnímať i mimoverbálne informácie. Zadný aspekt čakry sa nazýva “profesionálne centrum“, a vyjadruje ako vnímame svoju úlohu  v spoločnosti a vo svojej profesii. Pokiaľ sme si zvolili profesiu, ktorá nás naplňuje a prináša radosť , je čakra v harmónii a prináša podporu Univerza. V opačnom prípade hráme úlohu obete  a sťažujeme si na život. V starých spisoch sa uvádza že táto čakra produkuje matériu nesmrteľnosti , ktorá je spaľovaná Manipúrou /III/.Obrátením tohto procesu možno spomaliť starnutie. Tyrkysová farba predstavuje dobre rozvinutú komunikačnú schopnosť a intuíciu. Blankytná znamená spojenie s Duchom, prijímanie a spracovanie Pravdy, Strieborná znamená odovzdávanie a realizovanie Pravdy.Práca s touto čakrou umožňuje posielať energo-informáciu na veľkú vzdialenosť. Rozvinutá nám dáva schopnosť rozlišovať myšlienky od emócií a tela. Myšlienky nie sú obrazom pocitov a fyzického stavu. Keď sa stíšime, začujeme vnútorným sluchom skryté hlasy tvorenia. Vtedy sa nám otvorí nekonečný priestor a my môžeme nadviazať kontakt s našou dušou. Tým si tvoríme silnú dôveru v seba, čo nám ozrejmí i naše úlohy v živote. Strácame strach z utvárania vlastnej pravdy a svojho poslania na Zemi.

Žľaza: Štítna žľaza

Hormón: Tyroxín

Funkcia: Oblasť krku a šije, zátylok, spodná čeľusť, uši, hrtan, hlasové ústrojenstvo, horná časť pľúc, priedušky, hltan a ramená. Centrom očisťovania a odstraňovania jedov z tela. Štítna žľaza, prištítne telieska - rast kostry a vnútorných orgánov, vyváženosť telesného a duchovného rastu, reguluje metabolizmus a rýchlosť premeny výživy. Výmena jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.

Základné otázky: Sme tvoriví, nápadití, pracujeme na inteligentných projektoch, rozvíjame ducha, nadácie a charita ?

Disharmonická funkcia: Reč je neuhladená, hrubá, studená reč, koktanie, slová nemajú hlbší obsah, zneužívanie slov, prejav manipulácie, upozorňovanie na seba rôznymi spôsobmi a výrečnosťou.

Dysfunkcia: Hlas bez modulácie, strach ukázať sa  taký aký sme, negatívne a zmätené predstavy o realite. Izolácia, strach pred súdom  ostatných prejaviť vnútorné poznanie. Plachosť, tichosť, uzavretosť, málo prejavená spiritualita, nedôvera k svojej intuícii. Oddeľovanie vonkajšieho sveta od vnútorného.

Hudba:Horné harmonické tóny, sakrálna a meditačná hudba, vokál „e“ spievaný tónom „G“, meditatívny spev, kľudná hudba s ozvenou

Mantra : HAM                                                            Bidža mantra: Hang

Polodrahokamy:  

    Harmonizačné kamene - Tyrkys, Akvamarín, Zafír, Adulár, Lazurit, svetlo modrý a modrozelený Turmalín, Chalcedón

   Aktivačné kamene -modrý Achát a Celestin,

Vôňa: Šalvia, Eukalyptus

Jóga: Mantrajóga

Astrológia: Blíženci- Merkúr- komunikácia, výmena skúseností  a vedomostí

                 Mars- aktívne sebavyjadrenie

                 Býk – Venuša- citlivosť pre priestor a formu

                 Vodnár – Urán- inšpirácia, sprostredkovanie vyššej múdrosti, poznanie nezávislosť

VI.- Adžňa – čelná - riadiace centrum

Symbol: Lotosový kvet nemá žiadne lístky ale úzko spolupracuje s medulárnou čakrou ktorá má lotos s 96 lístkami /2 x48/.

Poloha: Jeden prst nad líniou obočia v strede čela, je prepojená s medulárnou čakrou, ktorá je v strede hlavy – mozgu s vyspelosťou sa tento bod mení a posúva.

Farba :Indigová,žltá, fialová

Pozorovanie nočnej oblohy a hviezd

Aura: Intuitívna

Zmysly: Všetky, nadzmyslové vnímanie.

Transformuje kozmickú energiu do PSÍ energie. Sídlom vyšších duchovných síl. Tu sa akumuluje psychická energia pri okamžiku smrti, keď vstupujeme do vyššieho bytia. Jasnovidnosť, telepatia, predstavivosť. Vyžaruje smerom dopredu, je prepojená na vnútorný energetický systém vo výške  druhého krčného stavca. „Tretie oko“, vycítenie a pochopenie vlastnej cesty spirituálnou schopnosťou, pochopenie celistvosti. Je to intuícia, vnímanie za hranice fyzických zmyslov. Šiesta čakra sa môže harmonicky vyvíjať len keď všetky čakry na nižšej úrovni sú dokonalo akceptované. Je treba sa zbavovať emocionálneho odpadu, nechodiť spať v hneve a v sebaľútosti. Abstraktné myslenie, múdrosť a pochopenie, vizualizácia a pochopenie mentálných pojmov. Ak je zablokovaná má človek síce množstvo tvorivých nápadov, ale nedokáže ich realizovať. Žltá farba je racionálne intelektuálna, kráľovsky modrá je intuícia  a ucelenosť spoznávacieho procesu. Fialová je nadzmyslové vnímanie. Indigová je spojenie s univerzom. Vyspelosťou sa otvárajú ďalšie pránicke otvory na čele. Duchovných očí máme 7.Dve riadia naše zmyslové oči, vonkajší zrak. Ostatné riadia a umožňujú vidieť iné dimenzie času, priestoru a nekonečna. Osvietená šiesta čakra je zväčšená, transformuje sa na zlatú žiarivú guľu presahujúcu priemer hlavy. Jej stred je v strede hlavy tam kde je medulárna čakra. Tá sa spojí so šiestou čakrou a rotujú ako  žeravé slnko. Povznáša Ducha k Poznaniu a k Nirváne.

Je centrom rozlišovania , pamäte a vôle. Prekladá obrazy nabité citmi, ktoré sú vysielané v jasnovideckej komunikácii v rôznych dimenziách. v spojení so štvrtou čakrou môžeme liečiť, transformovať a programovať na diaľku. Všetko sa stáva jasným a zreteľným.

Sídlom prejavu, materializácie a dematerializácie, čim si vytvárame nové reality. Vývojom vedomia sa postupne čakra otvára a aktivuje. Vtedy začíname stále viac vedome ovládať svoje zafixované emócie, ktoré riadia nášho Ducha. Duch je majstrom, ale dovtedy je len sluhom, kým ho neoslobodíme od emócií.

Žľazy: Epifýza

Hormón: Melatonín

Funkcia: Centrálny nervový systém, mimozmyslové vnímanie, intuícia, vyššie  vedomie.Kontroluje miechu. Prvú a šiestu čakru.        

Základné otázky: Máme pozitívne idei, ukazujeme druhým cestu, ako vieme pomáhať, ovládať svoje telo, či sme precitnutí, vedieme elegantný a správny život, ako sme aktívni a geniálni, či sme samaritáni, učitelia, ktorí robia z ďalších ľudí učiteľov, transformovanie hmoty?

Dysfunkcia: Labilita, neschopnosť nájsť svoju cestu, svoj spôsob života, nezmyselnosť, života, žiadny vzťah k Bohu.

Zmysel: Zrak

Hudba: Zvuky, ktoré otvárajú ducha, new age, kozmická hudba, J.S.Bach, vokál „i“ spievaný tónom „A“

Mantra:ÓM, KŠAM, AUM                                                  Bidža mantra: Ang

Polodrahokamy:

Harmonizačné kamene – Lazurit /lapis lazuli/, Zafír indigovej farby, Zirkon, svetlý Ametyst a Čaroit

Aktivačné kamene - Sodalit, Azurit a Fluorit

Vôňa: Mäta  prieporná, Jasmín

Jóga: Džnánajóga, Jantrajóga

Astrológia: Merkúr- intelektuálne poznanie, racionálne myslenie

Strelec-Jupiter- komplexné myslenie, poznanie vnútorných súvislostí

Vodnár- Urán- Bohom inšpirované myslenie, prístup k vnútornej pravde

 

VII.-Sahasrara – korunná – čakra temena hlavy

Symbol: Lotosový kvet s tisícami lístkov

Poloha. Tri prsty nad temenom hlavy, kde je mäkká priehlbina – fontanela, tam kde sa krútia do špirály vyrastené vlasy. V jej strede je pránický otvor – bindu čakra.

Farba :Fialová- odpustenie, láska

Aura: Ducha svätého

         :Biela- Absolútna všeláska

Aura:Duch rádca

         :Zlatá – Zlatá koruna nad hlavou, prebúdza božie vedomie

Aura: Telo Stvoriteľa

Ak máme otvorenú šiestu  a siedmu čakru, poznávame podstatu viditeľných vecí, plnia sa nám želania, lebo sme spätí so silou svetla vo všetkých veciach a tak priťahujeme to, čo  si želáme. Vyžaruje do všetkých strán. Očisťuje vedomie, spojenie s vyššími duchovnými bytosťami. Čisté úmysly a čisté myšlienky. Prepojenie s vnútorným energetickým systémom cez majstrovský bod na temeni. Vesmírna jednota, spojenie na všetkých rovinách. Chová sa pasívne, kým sa človek nenaučí ovládať a milovať kvalitu ostatných šiestich čakier.

Funkcia vedomia: Vedomie seba samého, Sloboda, nezávislosť, reprezentuje stupeň vedomia, ktorého sme dosiahli.

Základné otázky : Spolupracujeme s Nebeskými bytosťami, ako kvalitne a či sa odovzdávame Božskej prozreteľnosti , oslobodenie od vplyvov hmoty a reinkarnácií.

Žľazy: Hypofýza spolupráca s hypothalamom

Funkcia: Veľký mozog

Hudba: Ticho, vhodná je hudba, ktorá ťa na ticho pripravuje, zvuk hlásky „m“ spievaná tónom „H“. Je to trvalé bzučanie bez hraníc a štruktúry.

Mantra:AUM

Polodrahokamy

Harmonizačné kamene - Fialový Fluorit, Spinel, Kryštáľ, biely Opál, Diamant a Jadeit. Aktivačné kamene - tmavo  fialový Ametyst a Sugilit.

Vôňa: Kadidlo, Lotos

Astrológia:

Kozoroh – Saturn- vnútorné zretie, koncentrácia na podstatu, zretie

Ryby- Neptún – rozplynutie hraníc, odovzdanosť a zjednotenie  

 

 

Základné pojmy