POJDEM DO BASY ?

Dňom 1. septembra 2011 vstúpil do platnosti pozmeňovací návrh, ktorý predložilo do pléna 31 poslancov, kde v článku 1 II. sa za bod 44 dopĺňa nový bod 45, ktorý znie: za § 422c sa vkladá § 422d, s textom v ktorom sa oznamuje, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

NA TEJTO STRÁNKE sa podelí s vami autor tejto stránky o vlastné názory a názory pozbierané z elektonických médií a dennej tlače o novele trestného zákona klauzule, kde za popieranie zločinov komunizmu a fašizmu bude od septembra hroziť väzenie. V parlamente ju presadili
poslanci za OKS

  

KTO Z POSLANCOV NR SR sa pod občiansko- konzervatívny hon na čarodejnice podpísal

Z HISTÓRIE politickej strany OKS- Občianska konzervatívna strana
Zakladajúcimi členmi OKS boli členovia Občianskeho konzervatívneho spoločenstva, neformálneho názorového združenia, ktoré vzniklo 19. mája 2001 v Martine. Jeho časť tvorili vtedajší poslanci Národnej rady František Šebej, Peter Zajac, Peter Osuský a Peter Tatár, ktorí vystúpili z Demokratickej strany po zvolení nového vedenia DS na čele s Ľudovítom Kaníkom. Pôvodne bol na smene zvolený za predsedu František Šebej, ten však nesúhlasil so zvolením Ľudovíta Kaníka za podpredsedu. O premene OKS na politickú stranu rozhodlo celoslovenské zhromaždenie 10. novembra 2001 vo Zvolene.
Volebné preferencie strany boli po roku 2004 také nízke, že ich Štatistický úrad Slovenska do marca 2009 nezaznamenával.
Na republikovom sneme 29. septembra 2007 bol za predsedu strany zvolený Peter Zajac, za podpredsedov boli zvolení Ondrej Dostál, František Šebej, Peter Osuský a Tibor Takáč. Na republikovom sneme 11. októbra 2008 bol zvolený za čestného predsedu Fedor Gál, za ďalšiu podpredsedníčku Zuzana Dzivjáková a za programového predsedu Rudolf Zajac.
Vo voľbách do NR SR konajúcich sa 12. júna 2010 získali Peter Zajac, Peter Osuský, František Šebej a Ondrej Dostál dostatok preferenčných hlasov, aby sa dostali do NR SR na kandidátke strany MOST-HÍD.

AKO SOM UŽ UVIEDOL v úvode, môj názor na podstatu zadanej veci sa opiera o informácie pozbierané z elektonických médií a dennej tlače. Nie je zameraný na popieranie zločinov komunizmu. Skôr na príčiny, ktoré taký ohlas vyvolali, že v posledné júlové dni 27. až 29. boli stredobodom pozornosti Slovenského rozhlasu a stále opakované v hlavných ranných, poludňajších a verčerných správach a v medzičasoch takmer každú hodinu oživované. Najviac bolo frekventované slovné spojenie vo vete "Ľavicoví extrémisti, Extrémistická skupina" toto podčiarkujem, hlavne gramatické zvýraznenie množného čísla, nakoľko v ďaších nastávajúcich riadkoch si táto súvislosť bude vyžadovať pozornosť
Čo sa týka tlače, informácie boli prevzaté z najviac kupovaných a čítaných denníkov Sme a Pravda, ktoré boli najskorej prevaté z jednej a tej istej tlačovej kancerárie a nasvedčujú tomu rovnaké citáty ... ako napríklad: Vznik stránky, ktorá podporuje triedne násilie a považuje ho za nevyhnutné na udržanie diktatúry proletariátu... Poslanec za OKS Ondrej Dostál sa zatiaľ prípadného útoku neobáva... vo Smere naviac: ako nadpis článku Ľavicoví extrémisti sa na internete vyhrážajú Radičovej smrťou...

NÁSLEDUJE ĎALŠIA INFORMÁCIA, ktorá sa dostala v sociálnej sieti na moju úvodnú stránku facebooku, kde sú príspevky a komentáre prinášané bez vyžadovania systémom fecebooku ako každému inému zaregistrovanému používateľovi teda nič mimoriadne. Meno z pochopitelných dôvodov neuvádzam.
Schôdza NR SR 13. júl 2011 - ZÁKON NA PODPORU PROPAGANDY A BUŔŽOÁZNEJ LŽI. Peter Osuský (MOST – HÍD) - pozmeňovací návrh 31 poslancov k novele Trestného poriadku článku 1 II, "O trestnosti popierania zločinov komunizmu."
„Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážená snemovňa, dovoľte, aby som na úvod svojho vystúpenia k novele Trestného poriadku predniesol pozmeňovací návrh, ktorý predkladám v mene 31 poslancov a ktorý znie nasledovne: v článku 1 II. sa za bod 44 dopĺňa nový bod 45, ktorý znie: za § 422c sa vkladá § 422d, ktorý znie: "Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii, alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky." Vážená snemovňa, tento návrh je tretím bodom v pomerne zložitej genéze ošetrenia problematiky, o ktorej hovorí. Jeho obsahom je presne vzaté ochrana pravdy. Je pravda, že žijeme v dobe, keď sa pravda relativizuje, keď sa s pravdou niekedy nakladá ako s onucou a keď sa pravda, často hlavne v politickom zápase, celkom jednoducho neguje a keď luhanina a lož je tým, o čom nemčina tak pekne a eufemisticky hovorí ako o kavaliers delikte (Pozn. prepis.: Neoverený zápis.) Lož ale nemôže byť gavalierskym deliktom, ak sa jedná o nespochybniteľné a verifikované pravdy.“...............
Tento zákon nie je zákonom na ochranu pravdy, ako to prezentoval predkladateľ, ale je to zákon na podporu kapitalistickej propagandy a buržoázneho klamstva. Slúži na zjednodušenie prepisovania dejín.
Je zákonom protidemokratickým, ktorého cieľom je obmedzenie politických práv a slobôd občanov – slobody prejavu, slobody vyjadrenia názoru a slobody práva na informáciu, zakotvených v 3. oddiele Ústavy SR čl. 26.
Chýbajúcu silu relevantných argumentov moc nahradzuje antidemokratickým zákonom, silou donútenia a donucovacími prostriedkami štátu proti slobode myslenia a vyjadrovania. Pravdu však nemožno umlčať násilím a lživou propagandou ani s podporou antidemokratických a protiľudových zákonov. PRAVDA ZVÍŤAZÍ ! koniec citátu
Môj komentár k tomuto préspevku
Jozef Obyčajný Pavlík
S týmto súhlasím podľa môjho vedomia a svedomia- Tento zákon nie je zákonom na ochranu pravdy, ako to prezentoval predkladateľ, ale je to zákon na podporu kapitalistickej propagandy a buržoázneho klamstva. Slúži na zjednodušenie prepisovania dejín.
Je zákonom protidemokratickým, ktorého cieľom je obmedzenie politických práv a slobôd občanov – slobody prejavu, slobody vyjadrenia názoru a slobody práva na informáciu, zakotvených v 3. oddiele Ústavy SR čl. 26.
Chýbajúcu silu relevantných argumentov moc nahradzuje antidemokratickým zákonom, silou donútenia a donucovacími prostriedkami štátu proti slobode myslenia a vyjadrovania. Pravdu však nemožno umlčať násilím a lživou propagandou ani s podporou antidemokratických a protiľudových zákonov. PRAVDA ZVÍŤAZÍ ! - týmto dobrodruhom pažravým za lacným populizmom neporastú stromy do neba- zaspali čas. Kde boli zastrčení v poslednom desaťročí minulého storočia?
Doplnenie:
Tu sa vyjadrujem k definovaniu "zločinu komunizmu". Tu sa vyjadrujem k podstate príčiny zadanej veci k výroku navrhovateľa kde oficiálne prehlasuje- definuje, že komunistická ideologia je zločinná. S tým nesúhlasím a proti takémuto postoju protestujem. Ak sa majú tvoriť zákony v našom parlamente na takejto platforme, potom moj komentár k zadanému príspevku obhajujem ako oprávnený
Ak bol porušený zákon v dávnominulom čase ( uvedené udalosti v Jáchymove ), potom treba vziať na zodpovednosť vykonávateľov tohoto činu a nie neaké primitívne poprekrucované ídee komunizmu, ktoré sú miliónom ľudí na svete posvätné a ktoré navrhovateľ včlenuje do zákona sankciovať väzením. Tu už ide vyložene o nebezpečný precedens keď člen politickej strany ktorá vyznáva demokraciu, ľudské práva a je podporovaní inštitúciou v parlamente ( koaličná rada ) ktorá nezákonne disponuje vládnou mocou, prostredníctvom nej riadí celý tento štát, to určite nie je v záujme občana, toho nezaujímá dnes čo sa dialo v peťdesiatych rokoch minulého storočia. Zaujíma ho čo bude robiť zajtra, ako uživiť rodinu. Takéto balancovanie so zákonmi je vyložene v záujme pilitických strán, ktoré túto radu vytvorili. Ak sa začne realizovať tak táto politická sila vygeneruje prvých politických väznov, teda presne to, čo pripisuje dobe socialistického zriadeniu v bývalej Českoslovnskej republike

V ÚVODE SOM UVIEDOL : Najviac bolo frekventované slovné spojenie vo vete "Ľavicoví extrémisti, Extrémistická skupina" toto podčiarkujem, hlavne gramatické zvýraznenie množného čísla, nakoľko v ďaších nastávajúcich riadkoch si táto súvislosť bude vyžadovať pozornosť. Ano, pozornosť. V podstate ide stále o to isté, kolom dokola. Všetko čo je ľavicové je dehonestujúce. Je to alfa omega kapitalistickej propagandy a buržoázneho klamstva všetkých čias počínajúc politickej scény Slovenska minulosti a dneška. Mediokracia sa ako fakt udomácnila na Slovensku. Už od začiatku nevykonáva ako by mala verejnú kontrolu nad všetkými formami moci a takýmto spôsobom suplovala kontrolu širokej verejnosti. Podľahla a dala sa bezvýhradne do služieb politickej moci pravicových politických strán na čele SDKU-DS v dnešnej podobe dvoch lídrov Dzurindu a Radičovej.
"Ľavicoví extrémisti, Extrémistická skupina" ako je to tlačou uvádzané a rozhlasom roztrubované, na facebooku neexistuje, nejestvuje. Je to umelo a účelovo ale aj z neznalosti umelo vykonštruovaný strašiak a súčasťou večne a všade vedeného boja proti ľavicovo orientovaním občanom a ľavicovým stranám. Systém facebooku umožňuje každému registrovanému používateľovi vytvoriť si skupinu s názvom samozvoliteľným, a stáva sa automatický administrátorom. Tato skupina a teda administrátor o tom rozhoduje, koho do skupiny prijme a či neprijme. Už z toho ide vydedukovať že skupinu ( jeden človek ) ktorej dal fantastický ohurujúci názov môže budiť dojem že ide o prelom politickej situácie na Slovensku, pripravuje nepokoje, revolúcie, vyhrážky alebo naopake zoskupuje ľavicové alebo pravicové strany a tak ďalej, atď, atď. Takéto skupiny dosť často vytvárajú mladí ľudia s často ešte doznievajúcou pubertou. A prečo nie, tu sa môže každý raalizovať podľa vlastných predstáv, fantáziou a dodávať si alebo vytvárať svoje sebavedomie. To je celá pravda a to všetko čo sa vyvolalo v súvislosti pozmeňovacieho návrhu 31 poslancov k novele Trestného poriadku článku 1 II, O trestnosti popierania zločinov komunizmu, je len a len zneužitie Slovenského rozhlasu a pravicových denníkov, lokajov kolaličnej rady v boji proti ľavicovo orientovaným stranám a parlamentnej opozície a preto a práve preto podčiarkujem slovné spojenie aké bolo najviac frekventované v množnom čísle, "Ľavicoví extrémisti, Extrémistická skupina" bolo vyslovene účelové.

ĎALŠIE NÁZORY OBČANOV vyjadrené v príspevkoch na sociálnej sieti FaceBooku na túto tému
Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (24.8.2011) nikto nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem). Je to dôkaz, že zločiny komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu.
V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod: – počas komunizmu (socializmu) porušili niektoré socialistické zákony. To znamená, že paradoxne antikomunisti ich odsúdili za to, že neboli dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-socialistických krajinách to bolo podobné.
Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona?
Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona, nepodajú na Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné oznámenie na komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to preto, lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia? Myslím si, že keby aj chceli podať trestné oznámenie na komunistov, tak im to totalitný antikomunistický systém nedovolí z jedného podstatného dôvodu. Antikomunisti sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by súdil komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné rozhodnutie, že žiadne zločiny komunizmu neexistujú. A potom by sa ťažko prijímali protikomunistické zákony a trieskalo Kladivom na komunistov.
Moje porovnanie zločinov komunizmu, fašizmu, kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza nasledovne: Myslím si a je to potrebné vedecky preveriť, že najzločineckejšou organizáciou na území Slovenska od čias Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-1945) poslala na smrť ~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov), potom boli kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 2. Svetovú vojnu a ďalších viac ako 100 lokálnych vojen, a až potom komunisti. Keď to odhadnem v percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% zločinov fašizmu, 1% zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov kresťanstva. Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu a komunizmu je produkt morálne poškodeného mozgu. My občania Slovenska máme zatiaľ jediného oficiálneho slovenského vojnového zločinca, a môžem prezradiť, nie je to komunista.

Z PRÍPEVKU používateľa FaceBooku Jozefa P, odpoveď: No to len potvrdzuje iné fakty ale nemenej dôležité. bežní Ľudia sa vám dnes vykašlú na tie vaše úbohé táračky. Mlieko stálo 1.20 Kčs a mali prácu zajtra, o mesiac a až do nároku na dôchodok. Dnes majú mlieko najhoršej kvality za 0.66 € ( približne asi 18-19 korun ) a tie nemajú, lebo sú bez práce sú jednými z tých vyše tristotisíc nezamenstnaných. Toto je zločin dneška na ľudoch, ktorý nespôsobil Komunizmus ale Kapitalizmus. A vzdávam sa ďalšiej polemiky, aj tak to nepochopíte, lebo ste zaspepení nenávisťou a ani dobre neviete prečo a nie ste schopní ani trošku inak rozmýšlať, lebo vám zatemnili tou buržoaznou propagandou mozgy... a to ešte nehovorím o zdrvujúcej svetovej finančnej a hospoárskej kríze a čakám až začnete s tým, že ju vyvolali komunisti...

A NA ZÁVER pani ministerka spravodlivosti: Trestný čin?! Za dopustenie sa trestného činu verejného popierania zločinov fašizmu a komunizmu bude podľa nového Trestného poriadku hroziť väzenie v trvaní šesť mesiacov až tri roky. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS) na margo tejto trestnej sadzby takmer úsmevne pripomenula, že nejde o úmysel primárne stíhať ľudí ale má isť o symbolickú, morálnu a zároveň aj preventívnu rovinu.

DOSLOV
Dnes 1. septembra 2011 vstúpil do platnosti pozmeňovací návrh, ktorý predložilo do pléna 31 poslancov, kde v článku 1 II. sa za bod 44 dopĺňa nový bod 45, ktorý znie: za § 422c sa vkladá § 422d, s textom v ktorom sa oznamuje, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.
Autor tejto webovej stránky ( goscheise-001.html ) v tejto vyvolanej súvislosti porovnáva právny stav z pred dní pred nadobudnutím platnosti so stavom po nadobudnutí platnosti, to je dňom 1. septembra 2011. Pretrváva na tom a vychádza z toho, čo už uviedol v úvode, a nesúhlasí s tým, na akej platforme sa tento dodatok v parlamente tvoril.
Ak bol porušený zákon v dávnominulom čase ( uvedené udalosti v Jáchymove ), potom treba vziať na zodpovednosť vykonávateľov tohoto činu a nie neaké primitívne poprekrucované ídee komunizmu, proti ídeám komunizmu, ktoré sú miliónom ľudí na svete posvätné a ktoré navrhovateľ včlenuje do zákona sankciovať väzením. Tu už ide vyložene o nebezpečný precedens, kde takéto balancovanie so zákonmi je v záujme pilitických strán, ktoré nám dnes vládnu. Ak sa začne realizovať, tak táto politická sila vygeneruje prvých politických väznov, teda presne to, čo pripisuje dobe socialistického zriadeniu v bývalej Českoslovnskej republike.
Ešte včerá 31. augusta 2011 ( píše autor tránky ), som mohol svoje názory vyjadrovať slobodne ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv čl. 19 - Každý má právo na slobodu a presvedčenie a slobodu: toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel újmu pre svojem presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Od dneška 1. septembra 2011 som na pochybách a cítim sa byť donútení pod trestnou sankciou vezäním podriadovať sa zákonu ktorý podľa mňa nebol riešení dnešnou legislativou ale politický, pod tlakom vládnúcej moci a v parlamente väčšinou poslancov vládnúcich politických strán odsúhlasený.
Ďalej argumentuje: Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (31.08.2011) nikto nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem a prežil som celú túto dobu v tomto systéme a bol som prenasledovaný- uvádzam to preto, aby som sa nedostal opäť do situácie prenasledovaného ). Je to dôkaz, že zločiny komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu.
Ďalšie argumenty, ktoré si dovolil osvojiť od občanov, ktorí podobne tak zmýšľajú a publikujú svoje názory na internete a v sociálnych sieťach: Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona?
Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona nie je nič iné, ako len novodobá verzia „zákonov“ Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať bosorky, podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov, v dobe, keď vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len „morálni úchyláci“. V súčasnosti Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na Kladivo na komunistov.
Nič iné, len nechcem aby v súčasnosti v mojej vlasti Kladivo na čarodejnice sa nezmenilo na kladivo na čarodejnice nie len na komunistov, ale aj na občanov ktorí nesúhlasia s politikou dnešnej moci ktorá sa uberá do novodobej totality a týto občania vyjadrujú verejne, otvorene svoje nesúhlasné názory ústne aj písomne v tlači a elektronických médiách.
A autor tejto webovej stránky pani ministerke spravodlivosti neverí tomu čo tvrdí, že jej ide len o symbolickú, morálnu a zároveň aj preventívnu rovinu, ale má popravde v úmysle občanov zastrašiť a zatlačiť právo Všeobecnej deklarácii ľudských práv čl. 19 - kde každý má právo na slobodu a presvedčenie a slobodu: toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel újmu pre svojem presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. Od dneška 1. septembra 2011 sa cíti byť donútení pod trestnou sankciou vezäním, podriadovať sa zákonu ktorý podľa neho nebol riešení dnešnou legislativou ale politický, pod tlakom vládnúcej moci a v parlamente väčšinou poslancov vládnúcich politických strán odsúhlasený.


Návrat na úvodnú stránku