ČO JE PPPM ?

MEMBERS CHELLO SK / IMAGINE

Dohoda o znížení nukleárnej výzbroje medzi USA a Ruskom je fraška. Zbavia sa zastaralých opotrebovaných hlavíc a ponechaju si najnovšie, najmodernejšie a najnebezpečnejšie, ktorých ničivá sila niekoľkonásobne prevyšuje zastaralé. Svetu to neprospeje.

Zničte totálne Zbrane hromadného ničenia !!!

Dokážte konečne že to myslíte pre celý svet úprimne

Odkaz radového občana tejto krajiny, Organizácie spojených národov a od roku 2004 aj Európskej únie
Jozef Pavlík BratislavaOtvorený list prezidentovi Spojených štátov severoamerických

Americký prezident Barak Obama koncom mesiaca november 2009 prehlásil, že z Afganistanu sa môžu začať sťahovať vojska USA v roku 2011. Zatiaľ však má v úmysle čo najskôr odoslať na posilu ešte asi 30 000 ďalších amerických vojakov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celý tento prízrak hektickej politickej doby dneška umelo vyvolávaný temnými silami zla, ktoré opantávajú USA, ich prezidenta a spojencov, je hrozbou pre celý svet o to väčší, že tomuto podľahol už aj súčasný prezident Barak Obama, ktorý začal sľubne presadzovať záujmy americkej seperveľmoci vo svete na ceľkom iných hodnotách ako jeho predchodca Georg Bush. Teraz však shce Afganistan liečiť šokom. Rozhoduje sa poslať do Afganistánu ďalšich 30 000 amerických vojakov, čím okupácia ich pohltí ceľkom až vyše 100 000. Pán prezident Spojených štátov severoamerických, koľko ste zakaľkulovali ešte povraždiť odporcov americkej okupácie, aby ste mohli začať sťahovať z tejto krajiny vaše vojská už v roku 2011? Spojeným štátom severoamerickým sa podarilo prekonať nadvládu belochov voči černochom ( "negrom a psom vstup zakázaný" ), po viac ako 200 rokoch. Myslíte si naozaj že takým šokom sa vám podarí túto krajinu z jej tisíceročnými tradíciami zmeniť na tú demokraciu, ktorú vnucujete z veľkomocenskej pozície sily celému svetu za 4- 6 rokov?
S otvoreným srdcom tlmočíte svetu ako chcete afganskému ľudu pomôcť, odovzdať mu moc a stiahnuť vašich vojakov. Chcete však urobiť presne to, čo váš predchodca G.Bush v Iraku. Priviesť národ do záhuby za cenu, že sa dostanete z bahna do ktorého vás priviedol človek už chorobne posadnutý po svetovláde, čo už ani neskrýva keď pri obhajovaní svojej politiky pred ľudom Spojených štátov koncom januára 2006 to len potvrdil. Potvrdil to, čo už dávno sa stalo akousi jeho doktrinou, že svet musí zmeniť, pričom podčiarkol že pre USA musí raz navždy zabezpečiť vedúce miesto vo svete. Chcete rozdeliť krajinu na dva tábory. Skupinu ktorá sa vám podvolí, pretože si ju kúpite za doláry, dodávku modernej zbrane komplet s výcvikom vojakov a na druhej strane zostáva skupina občanov ktorá vás chce vypudiť ako násilých votrelcov. okupantov. Táto skupina môže iba očakávať, že bude naďalej vyvražďovaná až do zlomenia ich odporu. Všetci vieme že to docielite. Takej nakoncentrovanej vojenskej presile sa nedá odolať. Tuto bitku vyhrajete ale vojnu prehrajete. Nakoniec zbabelo zdupkáte ako ste to urobili v Iraku kde sa teraz už vyvražďuju ľudia sami proti sebe za ďalšej prítomnosti vašich vojakov. Bude to však stáť ešte celé potoky krve na oboch stranách, najmä však na strane afganského ľudu. Tato krv bude lpieť predovšetkým na vaších rukách, vy ste sa rozhodol riešiť otázku Afganistánu šokom, ohňom a mečom nie mierovými prostriedkami
Celý svet vie že toto takzvané víťazstvo je pochybné. Vojna bola od samého počiatku vojna zločinná, vojna proti ľudskosti a taká aj zostane navždy v pamäti ľudstva tejto planety. Vytváranie tzv. medzinárodných sil dáva nový punc v histórii vojen. Už to nebude vojna americko- afganská ale vojna medzinárodných sil pod vedením aliancie. Druhá stránka tejto veci má v skutočnosti zbaviť zodpovednosti Spojené štáty severoamarické za túto potupnú vojnu a zvaliť bremeno na bedrá ďalších krajin na tejto misie zúčastnených. Tieto štáty nebudu môcť nikdy v budúcnosti odsúdiť túto vojnu i keby to raz urobil medzinárodný súdny tribunál, lebo sa do nej sami pripojili. Je to dômyseľne premyslené a experti na vojnu, pracujúci pre bývalého prezidenta G. Busha si dali námahu ako svet oklamať, zmanipulovať a celý tento projekt oprádať svetožiarou spravodlivosti konania v mene celého ľudstva
Prosím nezaťahujte moju krajinu do sféry vaších veľkomocenských záujmov. Ako občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a Európskej únie, dôrazne protestujem proti hociakému skrytému nátlaku vťahovať moju krajinu do tejto špinavej vojny. My sme žili v minulosti vo zväzku federácie v priateľstve s celým arabským svetom. Pomahali sme im budovať ich krajiny na báze vzájomnej mierovej spolupráce. Tieto vaše metody vojnami im nanucovať to o čo vás nežiadali, sú nam cudzie. Nechceme vraždiť týchto ľudí a ničiť to, čo sme pre nich prv vybudovali. Je to nezmyseľné a odporuje to tradicie našej zeme, naších pradedov. Vyzývam vás, dajte ruky preč od Afganistanu. Tu nerozhodne státisícová armáda ako nerozhodla ani vo Vietname. Prehráli ste v Iraku a prehrajete aj v Afganistáne. Ešte ste sa nepoučili že rozhodnúť sa môže len a len samotný ľud bez zasahovania do vnútorných záležitostí asi tak neak ako sa rozhovovaľ ľud americký po vyše 200 rokov? Tieto vojny v Iraku a v Afganistane sú zločinom proti ľudskosti a je potrebné s nimi skoncovať. Pán prezident nedajte sa zmanipulovať. Zostante Barakom Obamom akým bol pred nástupom do prezidentskej funkcie. Zato ste dostali aj Nobelovú cenu mieru.
V Bratislave november 2009
Občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a od roku 2004 aj Európskej únie
J. Pavlík BratislavaMôj protest je proti nevyhláseným vojnám, proti násiliu a proti porušovaniu suverénnosti a miešania sa do vnútorných záležitostí malých nezávislých štátov z pozície sily. Nech je varovným signálom pre celé ľudstvo, hlavne však pre mladšiu generáciu, ktorá nepoznala na sebe dôsledky rozpínavosti Nemecka v neďalekej minulosti a svetového pomýleného komunizmu vypestovaného v Sovietskom zväze. Nedajme sa zviesť pomýlenou demokraciou najväčšej svetovej veľmoci, ktorá sa začína uberať chodníkom vedúcim do šialenej predstavy supermanov ovládať svet, zatiaľ len akousi globalizáciou na americký spôsob života. Aj nemecký Hitler na začiatku svojho nástupu k moci prehlasoval a bojoval za lepšie postavenie ľudstva na zemeguli, nehovoril zo začiatku o nemeckom národe. Postupom naberania moci na seba však jeho chuť zmocniť sa sveta sa menila a zmenila ho na šialenca, ktorému len len že sa nepodarilo zničiť svet. Dnes je na zemeguli viac takých hitlerovcov, šialencov. Sú však oveľa mocnejší, inteligentnejší a o to nebezpečnejší. Nejdú na to hneď ohňom a mečom. Vzali si na pomoc demokraciu a jej nástroje. Aj o tom sú moje www-stránky.

AKTUALIZOVANÉ dňa 01. 03. 2010


Vážený pán prezident Spojených štátov severoamerických
Barak Obama
Ja, občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a Európskej únie, vyzývam Vás, aby ste sa zriekli vyznamenania celosvetového významu Nobelovej ceny mieru. Sklamali ste ľudí ktorí vás na toto najyššie vyznamenanie navrhli a ľudí najmä bežných občanov krajín celého sveta
Začali ste presadzovať zahraničnú politiku, ktorá neodpovedá tomu, čo ste prehlasovali pred prijatím prezidentského úradu. Posielate z vlastnej iniciatívy vojakov do cudzích krajín vraždiť ľudí vám nepriateľských a nanucujete im z pozície sily to, čo im je naprosto cudzie. V čase hlbokej celosvetovej kríze zvyšujete z rozpočtu na zbrojenie obrovské náklady, aké doposial v historii USA neboli vynaložené. Toto všetko neprospieva, ale ohrozuje bezpečnosť iných zemí na tejto planete.
Konáte proti svojmu prsvedčeniu, keďže na druhej strane naopak navrhujete zbrojný arzenál znižovať a zakázať ZHN. Nie je to presvedčivé a všetko nasvedčuje, že ste prebrali stratégiu a taktiku doktriny vášho predchodcu Georga Busha aby ste zrealizoval to, čo on dokončiť nestačil, získať nadvládu nad celým svetom. Vaše vojny vedené proti iným národom sú vojny zločinné proti ľudskej dôstojnosti nového započatého storočia. Tieto vojny podporujete a nedávate záruku svojim konaním, že onedlho sa môžeme dočkať ďalšej vojny, keďže vaše terajšie kroky sú podobné vášho predchodcu pred zdôvodňovaním a hladaním príčin, aby ste si podmanili postupne ďalšie ázijské krajiny, ktoré sú vám tŕnom v oku a stoja v ceste ovládať spolu s Izraelom nie len blízky, ale postupne aj ďaleký východ ázijského sveta ktorý je skrz naskrz presiaknutý bohatými ropnými ložiskami.
Takýto človek nie je hodný nosiť takéto vyznamenanie Nobelovej ceny za mier. Je to vysmech do očí celému svetu. Je to potupné a neprijateľné. Toto vyznamenanie Vám nepatrí.
V Bratislave, dňa 1. marca 2010 radový občan Jozef Pavlík

Návrat na hlavnú stránku