GALÉRIA OBRAZOVÝCH SÚBOROV . swf


  

  

Užitočné odkazy pre slovenské domácnosti

Kam dnes?
Preklad cudzích jazykov
Portál slovenského futbalového zväzu
Občan a štát - Služby a inform. zdroje
Zoznam inštitúcií v SR
Veľvyslanectvá a konzuláty v SR
Hľadanie zamestnania
Obchodný register na internete
Internetový spravodaj - EurActiv.sk
Internetový spravodaj - Prop
Pexaso Panelák

Hlavná ponuka odkazov webu

Niečo o mne a mojom webe
Ja, občan tejto krajiny
Galéria obrazových súborov .swf
Človek a lety do vesmíru
Filatelia opäť oživuje
Čaro náhodných čísiel
Extra odkaz - Rozpad Európskej únie ?
Šach na internete ( online )

Moje obľúbené odkazy- Links

Exkluzívna kniha o totálnej svetovláde
Nezávislý internetový spavodaj
Osobná webová stránka na telo

Ponuka odkazov- ostatné


Kontakt

Môj videoblog na Google
BOHOVIA ZA MÚROM
Ach, môj bože...
Oni si ťa vymysleli,
aby si bol taký ako oni chceli.
Múdry, spravodlivý,
ku všetkým milý, dobrotivý.
Pýcha ťa však opantala,
sláva hlavu domotala.
Krivdu za stôl si posadil,
Spravodlivosti miesto za dverami
prisúdil.
Silu moci si si osvojil,
aby si si jej pomocou stvoriteľov svojich
podrobil.
Zalez do diery, ty šašo poondiaty,
aj so zástupom svojich cherubínov,
odiatych do hábov mierových misií,
odiaty ídeou splodenou farizeí.
Oklamal si svojich stvoriteľov,
rozdelil na dva tábory,
prvým silu moci pridelil,
druhým biedu, chudobu nadrobil,
aby si sa na oboch dobre živený,
držal ešte celé veky neoblomený.
Aj múry nárekov,
svoje tajomstvá majú,
tajomstvá bratov nezachovávajú.
Bohovia z rodu brata môjho daní,
krvou postriekaní,
prečo všetko chcete iba sami.
Prečo hrádze v mojej zemi staviate,
stretnutiu s mojim bratom
bránite.
Meče sebe proti taste potom v boji
a mňa nechajte na pokoji.
Chodte do čerta odkiaľ ste prišli,
Zbaľte si svoje doláre a svoje morále.
Tajomstvo vaše silu moci stratí
a všetko bude ako bolo,
nájdem znova brata môjho
v krútňave múrov vašich predstáv pomätených,
v utečeneckých táboroch zadebnených,
v ostnatých drôtoch obohnaných.
On už ku mne letí, už mu cestu
nik nezahatí
a tajomstvo vaše nezmarí
naše stretnutie v pozemskom raji,
v náručí našej mamy.Autor venuje svojim kritikom,
ktorí jeho internetovej stránke
Babylon prisúdili charakter:
"Protivojnový, pacificko- poetický manifest"
Venuje aj biednym z najbiednejších,
palestínskemu ľudu, ktorý trpí
bezprávim, okupáciou židovskou armádou,
zbavený slobody a ľudských práv,
stratou vlastného územia a
rozpadom vnútorných sociálnych väzieb
dôsledkom plánu svetového sionizmu,
jeho rozpínavého, kontra
štátneho terorizmu s plnou podporou
USA a zatváraním očí svetovej
pospolitosti.
J. Pavlik