JA, OBČAN TEJTO KRAJINY
Organizácie spojených národov a od roku 2004 aj občan Európskej únie po 38 rokoch, 8 mesiacoch a 21 dňoch pracovného vyťaženia životom unavený, v roku 1972 personálne za svoje presvedčenie na život a svetonázor z práce uvoľnený, v roku 1991 rehabilitovaný, v súčasnom živote bojom politických strán o moc a nezáujem o veci občanov otrávený, znechutený, zbieram opäť silu vo vnútri svojom ja, postaviť sa proti, nezmieriť sa so stavom vecí vo svete sa dejúcich.
Nech mi je na pomoci mať právo na slobodu presvedčenia a prejavu, vedomie, že toto nepripúšťa aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a ak toto zhŕňa aj právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie akýmkoľvek prostriedkom, potom konám tak, ako konám. Môj protest je proti nevyhláseným vojnám, proti násiliu a proti porušovaniu suverénnosti a miešania sa do vnútorných záležitostí malých nezávislých štátov z pozície sily.
Nech je varovným signálom pre celé ľudstvo, hlavne však pre mladšiu generáciu, ktorá nepoznala na sebe dôsledky rozpínavosti Nemecka v neďalekej minulosti a svetového pomýleného komunizmu vypestovaného v Sovietskom zväze. Nedajme sa zviesť pomýlenou demokraciou najväčšej svetovej veľmoci, ktorá sa začína uberať chodníkom vedúcim do šialenej predstavy supermanov ovládať svet, zatiaľ len akousi globalizáciou na americký spôsob života. Aj nemecký Hitler na začiatku svojho nástupu k moci prehlasoval a bojoval za lepšie postavenie ľudstva na zemeguli, nehovoril zo začiatku o nemeckom národe. Postupom naberania moci na seba však jeho chuť zmocniť sa sveta sa menila a zmenila ho na šialenca, ktorému len len že sa nepodarilo zničiť svet.
Dnes je na zemeguli viac takých hitlerovcov, šialencov. Sú však oveľa mocnejší, inteligentnejší a o to nebezpečnejší. Nejdú na to hneď ohňom a mečom. Vzali si na pomoc demokraciu a jej nástroje.
Z tohoto môjho pohľadu radového občana na veci dejúce sa vo svete, budú odvíjané všetký moje ďalšie príspevky na tomto webe Videoman v nastávajúcom aktuálnom čase.

Každý občan má právo dať na vedomie svoj názor aj keď sa tento nezhoduje s názorom jeho najvyšších predstaviteľov štátu a domnieva sa, že s jeho dôverou sa hazarduje, je zneužívaná a slúži v ich osobný prospech alebo v prospech určitej skupiny, ktorá uprednostňuje záujmy cudzej veľmoci pred záujmami ľudu vlastného štátu.


Príspevky nájdete v sekcii "Zahranično politický komentár týždňa" TU

Užitočné odkazy pre slovenské domácnosti

Kam dnes?
Preklad cudzích jazykov
Portál slovenského futbalového zväzu
Občan a štát - Služby a inform. zdroje
Zoznam inštitúcií v SR
Veľvyslanectvá a konzuláty v SR
Hľadanie zamestnania
Obchodný register na internete
Internetový spravodaj - EurActiv.sk
Internetový spravodaj - Prop

Hlavná ponuka odkazov webu

Moje obľúbené odkazy- Links

Ponuka odkazov- ostatné


Kontakt

Môj videoblog na Google
BOHOVIA ZA MÚROM
Ach, môj bože...
Oni si ťa vymysleli,
aby si bol taký ako oni chceli.
Múdry, spravodlivý,
ku všetkým milý, dobrotivý.
Pýcha ťa však opantala,
sláva hlavu domotala.
Krivdu za stôl si posadil,
Spravodlivosti miesto za dverami
prisúdil.
Silu moci si si osvojil,
aby si si jej pomocou stvoriteľov svojich
podrobil.
Zalez do diery, ty šašo poondiaty,
aj so zástupom svojich cherubínov,
odiatych do hábov mierových misií,
odiaty ídeou splodenou farizeí.
Oklamal si svojich stvoriteľov,
rozdelil na dva tábory,
prvým silu moci pridelil,
druhým biedu, chudobu nadrobil,
aby si sa na oboch dobre živený,
držal ešte celé veky neoblomený.
Aj múry nárekov,
svoje tajomstvá majú,
tajomstvá bratov nezachovávajú.
Bohovia z rodu brata môjho daní,
krvou postriekaní,
prečo všetko chcete iba sami.
Prečo hrádze v mojej zemi staviate,
stretnutiu s mojim bratom
bránite.
Meče sebe proti taste potom v boji
a mňa nechajte na pokoji.
Chodte do čerta odkiaľ ste prišli,
Zbaľte si svoje doláre a svoje morále.
Tajomstvo vaše silu moci stratí
a všetko bude ako bolo,
nájdem znova brata môjho
v krútňave múrov vašich predstáv pomätených,
v utečeneckých táboroch zadebnených,
v ostnatých drôtoch obohnaných.
On už ku mne letí, už mu cestu
nik nezahatí
a tajomstvo vaše nezmarí
naše stretnutie v pozemskom raji,
v náručí našej mamy.Autor venuje svojim kritikom,
ktorí jeho internetovej stránke
Babylon prisúdili charakter:
"Protivojnový, pacificko- poetický manifest"
Venuje aj biednym z najbiednejších,
palestínskemu ľudu, ktorý trpí
bezprávim, okupáciou židovskou armádou,
zbavený slobody a ľudských práv,
stratou vlastného územia a
rozpadom vnútorných sociálnych väzieb
dôsledkom plánu svetového sionizmu,
jeho rozpínavého, kontra
štátneho terorizmu s plnou podporou
USA a zatváraním očí svetovej
pospolitosti.
J. Pavlik