FILATELIA OPÄŤ OŽIVUJE


    Na úvod niekoľko úvah
    od neznámeho zberateľa:
    Všeobecné rozšírenie filatelistických kozmických témat nie je v pomere s kvalitou               zbierok.Dalo by sa predpokladať, že sa v pomerne veľkom počte týchto zbierok nájde     dosť značné množstvo zbierok nadpriemernej úrovne. Skutočnosť je však iná. Príčin je       celý rad. Napr. námet je moderný, začalo sa oňho zaujímať mnoho zberateľov
začiatočníkov. Dalej sa prejavuje nedostatok osvedšených vzorov a v neposlednom rade sa stále objavujú zmeny ako po stránke tématickej, tak i vo filatelistikom materialy.
Je samozrejmé, že zbierka nazvaná "Clovek poznáva vesmír" bude musieť poskytnúť širšie informácie než zbierka nazvaná "Kozmonauti". Zbierka jej spracovania môže byť pomerne veľká , spravidla to bude dielčí úsek poznávania vesmíru. Nech už je zvolená šírka spracovania akákoľvek, vždy zostáva základný požiadavok , aby zbierka informovala o téme. Z toho, ako a do akej miery túto úlohu plní, poznáme, či je dobrá, horšia alebo špatná.
Uloha zbierky, informovanosť o téme, zahrňuje v sebe samozrejmosť, že informácie budú vecné, správne a zrozumiteľné. Vecnou správnosť podmieňuje určité množstvo znalostí autora zbierok. Bez nich nikdy nebude môcť uspokojivo zostaviť zbierku, správne posúdiť námetový filatelistický material a jeho hodnotu pre zbierku, Každý zberateľ by mal zavčasu začať so štúdiom príslušnej vedeckopopulárnej literatúr , ktorú považuje za potrebnú prípravu.
Na začiatok neznámy zberateľ doporučuje zaoberať sa napíklad tématickou zbierkou, ktorú si rozdelíme na dve časti: Lety do kozmu a Výskum vesmíru. A začneme úplne od začiatku. Nič profesionálne, ale nám to na začiatok postačí. Lety kozmických lodí do vesmíru vnímame už ako samozrejmosť. Pojmy umelé družice zeme a kozmické sondy sú nám už menej známe. Bez družíc a sónd však by nelietali kozmické lode s ľudskou posádkou.
Toto všetko začalo v šestdesiatych rokoch práve minulého storočia. Ako také družice vyzerali, priblížime si niekoľkými obrázkami, ako aj kozmické sondy, no a tie prvé z prvých kozmických lodí. Samozrejme, že vám predstavíme aj ukážku týchto družíc, sônd a lodí už priamo na známkach a zlatým klincom nášho filatelistického kútika bude špecializovaná zbierka príležitostného aršíku "Človek a lety do vesmíru", vydaného u príležitosti výstavy "Človek a lety do vesmíru" v Prahe 1963. Pre jeho atraktívosť. To sami uvidíte. Existuje vo 12 typoch a jeho kompletizácia do úplnej zostavy bude to, čo nás bude vábiť, poskytovať zábavu a neprestajne držať v napäti dobrodružstva pri zhánaní jednotlivých typov.
Ako teda ďalej? Všetko nájdeš v obrázkovom odkaze:
( kurzorom myši ukáž na hlavu kozmonauta a chvíľu podrž- objaví sa ti POPISKA vybranej stránky- stlač ! ) !

Umelé družice zeme, sondy a kozmické lode Človek na mesiaci- na známke Špecializovaná zbierka- Človek a lety do vesmíru Burza filatelistického kútika

Užitočné odkazy pre slovenské domácnosti

Kam dnes?
Preklad cudzích jazykov
Portál slovenského futbalového zväzu
Občan a štát - Služby a inform. zdroje
Zoznam inštitúcií v SR
Veľvyslanectvá a konzuláty v SR
Hľadanie zamestnania
Obchodný register na internete
Internetový spravodaj - EurActiv.sk
Internetový spravodaj - Prop

Hlavná ponuka odkazov webu

Niečo o mne a mojom webe
Ja, občan tejto krajiny
Galéria obrazových súborov .swf
Človek a lety do vesmíru
Filatelia opäť oživuje
Čaro náhodných čísiel
Extra odkaz - Rozpad Európskej únie ?
Šach na internete ( online )

Moje obľúbené odkazy- Links

Exkluzívna kniha o totálnej svetovláde
Nezávislý internetový spavodaj
Osobná webová stránka na telo

Ponuka odkazov- ostatné


Kontakt

Môj videoblog na Google
BOHOVIA ZA MÚROM
Ach, môj bože...
Oni si ťa vymysleli,
aby si bol taký ako oni chceli.
Múdry, spravodlivý,
ku všetkým milý, dobrotivý.
Pýcha ťa však opantala,
sláva hlavu domotala.
Krivdu za stôl si posadil,
Spravodlivosti miesto za dverami
prisúdil.
Silu moci si si osvojil,
aby si si jej pomocou stvoriteľov svojich
podrobil.
Zalez do diery, ty šašo poondiaty,
aj so zástupom svojich cherubínov,
odiatych do hábov mierových misií,
odiaty ídeou splodenou farizeí.
Oklamal si svojich stvoriteľov,
rozdelil na dva tábory,
prvým silu moci pridelil,
druhým biedu, chudobu nadrobil,
aby si sa na oboch dobre živený,
držal ešte celé veky neoblomený.
Aj múry nárekov,
svoje tajomstvá majú,
tajomstvá bratov nezachovávajú.
Bohovia z rodu brata môjho daní,
krvou postriekaní,
prečo všetko chcete iba sami.
Prečo hrádze v mojej zemi staviate,
stretnutiu s mojim bratom
bránite.
Meče sebe proti taste potom v boji
a mňa nechajte na pokoji.
Chodte do čerta odkiaľ ste prišli,
Zbaľte si svoje doláre a svoje morále.
Tajomstvo vaše silu moci stratí
a všetko bude ako bolo,
nájdem znova brata môjho
v krútňave múrov vašich predstáv pomätených,
v utečeneckých táboroch zadebnených,
v ostnatých drôtoch obohnaných.
On už ku mne letí, už mu cestu
nik nezahatí
a tajomstvo vaše nezmarí
naše stretnutie v pozemskom raji,
v náručí našej mamy.Autor venuje svojim kritikom,
ktorí jeho internetovej stránke
Babylon prisúdili charakter:
"Protivojnový, pacificko- poetický manifest"
Venuje aj biednym z najbiednejších,
palestínskemu ľudu, ktorý trpí
bezprávim, okupáciou židovskou armádou,
zbavený slobody a ľudských práv,
stratou vlastného územia a
rozpadom vnútorných sociálnych väzieb
dôsledkom plánu svetového sionizmu,
jeho rozpínavého, kontra
štátneho terorizmu s plnou podporou
USA a zatváraním očí svetovej
pospolitosti.
J. Pavlik