JA radový občan
po 38 rokoch, 8 mesiacoch a 21 dňoch pracovného vyťaženia životom unavený, v roku 1972 personálne za svoje presvedčenie na život a svetonázor z práce uvoľnený, v roku 1991 rehabilitovaný, v súčasnom živote bojom politických strán o moc a nezáujem o veci občanov otrávený, znechutený, zbieram opäť silu vo vnútri svojom ja, postaviť sa proti, nezmieriť sa so stavom vecí vo svete sa dejúcich.
Nech mi je na pomoci mať právo na slobodu presvedčenia a prejavu, vedomie, že toto nepripúšťa aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a ak toto zhŕňa aj právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie akýmkoľvek prostriedkom, potom konám tak, ako konám.
Môj protest je proti nevyhláseným vojnám, proti násiliu a proti porušovaniu suverénnosti a miešania sa do vnútorných záležitostí malých nezávislých štátov z pozície sily. Nech je varovným signálom pre celé ľudstvo, hlavne však pre mladšiu generáciu, ktorá nepoznala na sebe dôsledky rozpínavosti Nemecka v neďalekej minulosti a svetového pomýleného komunizmu vypestovaného v Sovietskom zväze.
Nedajme sa zviesť pomýlenou demokraciou najväčšej svetovej veľmoci, ktorá sa začína uberať chodníkom vedúcim do šialenej predstavy supermanov ovládať svet, zatiaľ len akousi globalizáciou na americký spôsob života. Aj nemecký Hitler na začiatku svojho nástupu k moci prehlasoval a bojoval za lepšie postavenie ľudstva na zemeguli, nehovoril zo začiatku o nemeckom národe. Postupom naberania moci na seba však jeho chuť zmocniť sa sveta sa menila a zmenila ho na šialenca, ktorému len len že sa nepodarilo zničiť svet.
Dnes je na zemeguli viac takých hitlerovcov, šialencov. Sú však oveľa mocnejší, inteligentnejší a o to nebezpečnejší. Nejdú na to hneď ohňom a mečom. Vzali si na pomoc demokraciu a jej nástroje.
Aj o tom sú moje  www-stránky.

Jozef Pavlík, Bratislava
> Radový občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a od roku 2004 
aj občan Európskej únie.
> Správca webu, webmajster, redaktor, fotoreportér, grafická úprava, jazyková úprava, 
všetko v jednej osobe.
> Vzdelanie: SPŠE - Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia.
> Povolanie: Na dôchodku.
> Nezávislý: Na nikom a na ničom ( mimo dôchodku ).
> Bez politickej príslušnosti.
> Bez náboženského vyznania.
> Orientácia: Antiamerikanizmus, Antisovietizmus, Antiglobalizácia, Antinato
> Vyznanie prvé: Ateizmus - popieranie akéhokoľvek náboženstva, odmietanie viery v boha, v nadprirodzené sily.
> Vyznanie druhé: Pacifizmus - propagujúci smer udržovanie svetového mieru mierovými prostriedkami a metódami.
> Iné: Nediplomovaný politolog- špecialista na USA otázky


Pre mojich veľmi blízkych
známych z minulosti,
ktorí mnohí žijú teraz
v zahraničí
a niektorí ani neviem kde.
Som s vami, nezabúdam.

____________________________

          Každý občan má právo dať na vedomie svoj názor aj keď sa tento nezhoduje s názorom jeho najvyšších predstaviteľov štátu a domnieva sa, že s jeho dôverou sa hazarduje, je zneužívaná a slúži v ich osobný prospech alebo v prospech určitej skupiny, ktorá uprednostňuje záujmy cudzej veľmoci pred záujmami ľudu vlastného štátu.

Ja, radový občan tejto krajiny dokumentujem v tejto IMAGINE www- stránke svetové udalosti doby, začiatku nového milénia
Je to môj protivojnový pacificko - poetický manifest ako radového občana tejto krajiny, občana Organizácie spojených národov a Európskej únie. V čase ešte stále pretrvávajúcom boji o uchopenie moci v štáte, v čase prípravy a vstupu SR do EU a vojenského bloku NATO ako aj velkých premien vo svete , kde USA otvorene nastúpili krvavú cestu pod vedením prezidenta G. Busha k ovládaniu celého sveta vojnami, počnúc malými ázijsko-arabskými štátmi bezmocnými sa bránit, odstraňovať ich štátne spoločenské zriadenie poznamenané jeho historickou minulosťou a nahradzovať ho násilným vnucovaním z pozície sily, ich tak zvanou vyspelou americkou demokraciou, predchnutou americkým spôsobom života cez predajné, skorum pované, vazalské, bábkové vlády a rôzne organizácie nastrcené na americký spôsob tzv. nevládne nadácie, ktoré sú ovládané americkými špiónmi prepašovanými do takýchto a podobných "mierových a kultúrnych misií". Tak, ako tomu bolo v čase, keď sa zmocnili štátov strednej a východnej Európy, s prívlastkom postkomunistické krajiny.
Návštevník týchto webových stránok aj po niekoľkých rokoch so súvislosťami premien politickej ale aj ekonomickej situácie vo vnútri štátu v minulosti, ako aj vo svete mal by rešpektovať tento prirodzený odstup a z tohto aspektu pohľad už ako minulosť premietať do súčasnosti, ale hlavne aj do nastávajúcej budúcnosti.
Stránky IMAGINE ako Protivojnový Pacificko- Poetický Manifest zostanú tak čiernou knihou Dzurindových vlád na večné časy TU


Za pochopenie ďakuje autor- neznámy, na nikom a na ničom nezávislý radový občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a od roku 2004 aj občan Európskej únie.
J. Pavlík- Bratislava

Píše sa rok 2007 január
Tieto stránky nazvané IMAGINE ako Protivojnový pacificko- poetický manifest, dokumentujú dobu v čase v akom boli zobrazované v prvých 5 - 6 rokoch nového storočia, budú však aktualizované aj v ďalších rokoch nového storočia

_______________________

Babylon stránky a dokumentárne obrázky :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Späť na úvodnú stránku   Dobový obrázok 2006