Revolúcia disidentov- podvod storočia
od socializmu ku kapitalizmu - cez ozvučené námestia štrngajúcich kľúčov k urnám referenda o vstup Slovenska do EU

Čo sme mali vedieť, ale nevedeli sme. Disidenti na čele s Havlom však už to vedeli.

Obsah stránky:

"Slobodná Europa" triumfovala, Križiaci terorizovali
Struktura centra vysielania "Slobodná Europa" Mníchov-Praha
Oklamali nás, podviedli- stovky tisícov nezamestnaných
Noví mocipáni, nové podvody, nové satelity
Nové klamstvá, nové stupňovanie medzinárodného napätia
Za seba, za Dubčeka za zradu
"Slobodná Europa" triumfovala, Križiaci terorizovali
    Americkí a západní experti hľadali a aj našli najvhodnejšie formy ideologickej diverzie proti bývalým socialistickým štátom ( teda proti nám občanom, ako nás zmanipulovať ). Čo si nemohli a ešte stále nemôžu dovoliť oficiálne miesta, snažili sa presunúť na iné, tzv. súkromné organizácie. Tak vznikol v máji 1949 výbor "Slobodnej Európy". O Európe bez Európy na čele s Američanmi ( neskorej sústava pirátskych rozhlasových staníc so sídlom v západnom Nemecku v Mníchove ). V zakladajúcej, vyše 30- člennej skupine výboru boli aj tieto osobnosti: Allen W. Dulles, vtedajší šéf Ústrednej spravodajskej služby, W. Donnovan, šéf vojenskej výzvednej služby za druhej sv. vojny, generál D. Eisenhower, vtedy prezident Kolumbijskej univerzity v New Yorku, predtým náčelník armádneho štábu USA a ďalší...
Už tieto mená naznačujú inšpirácie a ciele "Slobodnej Európy" a jej úzke kontakty s aparátom spravodajskej služby, ozbrojených síl a diplomacie USA.
Významnú funkciu pri založení zohrala aj organizácia "Križiacke hnutie za slobodu" na čele s riaditeľmi veľkých monpolov, predstaviteľmi generality, cirkevnej hierarchie a podobne. Toto hnutie zhromažďovalo diverznými a propagandistickými organizáciami prostriedky na boj proti komunizmu ( Dodávalo ilegálne cez hranice a iné kanály disidentom a špionážnej sieti deštrukčné, propagandistické prostriedky, dolárovú a inú materiálnu pomoc, verbovanie kriminílno- politických živlov, teroristické akcie proti aktivným občanom na úseku vnútropolitickej čínnosti, teroristické akcie proti poľnohospodárskym pracovníkom v teréne, Vypúšťanie obrovských balonov zo západného Nemecka s letákmi proti štátnemu zriadeniu a s menami občanov, ktorí sa mimoriadne na budovaní spoločnosti podielali, inštrukcie ako ich konfrontovať. Balony ohrožovali životy cestujúcich v cicilnej leteckej doprave a na zemi po páde deti, ktoré zo zvedavosti doplatili často na svoje životy, dalšie a dalšie z času studenej vojny známe, podobné teroristické metody ).
O podobnej propagande písal americký psychológ Boring už v roku 1945, že má "privilegium nezodpovednosti". To jej umožňovalo rozširovať klebety a robiť škandály a nediskreditovať pritom svoju vládu. Mohla podnikať akcie, hraničiace s provokáciou, bolo na ňu možno naložiť väčšinu najšpinavejšiej diverznej práce. Organizátori výboru "Slobodnej Európy nezakrývali od samého začiatku svoje pravé úmysly. Jeden z jeho významných členov, generál Lucius Clay, jasne vyhlasoval, že výbor robí "neľútostnú, širokú kampaň psychologickej vojny", ktorá chce zvrhnúť komunistické režimy. Predáci tohto výboru rokov šesťdesiatych už neboli takí úprimní. Bola iná doba.vrcholila "Studená ojna" a nemohli si podobnú úprimnosť dovoliť bez rizika straty medzinárodnej prestíže. Napriek tomu však roku 1962 predseda výboru " Slobodnej Európy" ( áno, čítaš správne) John RICHARDSON ml. napísal, že jeho inštitúcia je "najúčinnejšia zbraň proti komunizmu".

Späť

Struktura centra vysielania "Slobodná Europa"
"Slobodná Európa" vysiela od júla 1950. Najprv bolo jej ústredie v New Yorku, roku 1963 ju presťahovali do Mníchova, kde mala väčšinu technických zariadení. Po "nežnej revolúcii" rozhlasové stanice v rokoch studenej vojny usídlené v Západnom Nemecku dostali zelenú. Českým disidentom na čele s Havlom sa podarilo presťahovať túto štvavú centrálu z Mníchova do Prahy. Majetok českého a slovenského ľudu, budovu československého parlamentu za l Kčs. Disidenti sa dočkali odmeny vo všelijakých naturálnych a "duševných" hodnotách. Rozmachu sa dočkalo v celom bloku post komunistických území aj Televízne vysielanie. Z ilegálnych, porušujúcich medzinárodné dohody o využívaní frekvencií a kanálov sa stali cez noc legálnymi a na všetkých území post komunistickým štátov začali vznikať nové a nové, ako huby po daždi. Nástroje demokracie sa stali prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, tieto krajiny odizolovať od Ruska a dostať ich totálne pod kontrolu USA a západnej kapitalistickej Európy a dosiahnutý vplyv a moc, upevňovať sieťami "slobodných" rozhlasových a televíznych sieti, roztrúsených od Prahy až po ázijské štáty bývalého Sovietskeho zväzu.
 Dnes má hlavné ťažisko vysielania do zemí arabského sveta východnej a strednej Ázie ( najmä do Iraku za vojny a v súčasnej dobe ). Tiež do Sýrie a Iránu ktoré sa stávajú stredom pozornosti propagandy zameranej proti režimom týchto zemí ako kandidátskych na agresívne vojnové ťaženie proti nim ). Vtedy mala päť "národných" staníc: bulharskú, československú, maďarskú, poľskú a rumunskú. V čase ukončenia "studenej vojny" mala 28 vysielačiek. Ich celkový výkon prevyšoval 1250 kW. Okrem toho mala sedemnásť rozhlasových štúdií a odpočúvaciu stanicu, ktorá zachytávala a zaznamenávala programy asi 60 staníc socialistických štátov. Rozhlas "Slobodná Európa" zamestnával zhruba 2000 pracovníkov, z toho v mníchovskej ústredni približne 1250. Väčšinou to boli Nemci, druhou najpočetnejšou skupinou boli emigranti. Amerického personálu bolo síce málo, ale ovládal všetky kľúčové pozície. Výnimkou boli iba miesta riaditeľov národných staníc, kde boli predstavitelia emigrácie.
Metódy práce "Slobodnej Európy" spočívali najmä v tom, že hľadali objektívne ťažkosti, ktoré sa v určitých obdobiach prejavovali v jednotlivých socialistických štátoch, zveličovali ich a dokladali tendenčnými komentármi. Často sa snažili vydávať sa za "ochrancu záujmov pracujúcich".Vo svojich reláciach sa snažili vychádzať aj z niektorých pravdivých faktov, ktoré krivili a prekrúcali ich skutočný zmysel. V poslednom čase sa veľmi spoliehali na propagandistické a diverzné využívanie rozdielov v medzinárodnom robotníckom hnutí.
Podľa názoru niektorých západných teoretikov "Slobodná Európa" neplnila len úlohu psychologickej, ale aj hospodárskej vojny proti socializmu. Podľa Gramontovho tvrdenia fungovali v socialistických krajinách stovky rušičiek proti "Slobodnej Európe" . Ich zariadenie malo stáť asi 900 miliónov západonemeckých mariek. To bol dvojnásobok toho, čo stála vysielačka od svojho založenia, čo dokazuje - hovorili vyznávači studenej vojny - že bola užitočná.
RIAS ( Stanica v americkom sektore západného Berlína ) a RF ( Vysielač Sloboda ) mali také funkcie ako "Slobodná Európa"  ( RFE ) s tým rozdielom, že boli pre občanov Nemeckej demokratickej republiky ( RIAS ) a pre občanov Sovietskeho zväzu ( Vysielač Sloboda ).
Aktívnu propagandu do zahraničia robilo západné Nemecko. "Nemecká vlna" ( Deutsche Welle " denne vysielala 55 hodín na šiestich krátkovlnných vysielačkách programy v 21 rečiach. Spomínaný Deutschlandfunk vysielal v nemčine, angličtine, francúzštine a rečiach národov socialistických krajín denne 26 hodín.

Späť

Oklamali nás, podviedli- stovky tisícov nezamestnaných
Píše sa rok 2003. Zmanipulované masy už pomaly zabudli na manifestácie po námestiach so zväzkami kľúčov v ruke štrngajúcich, dovolávajúcich sa zmien. Ľudia mali plné krky sľubov a šikanovaní funkcionármi KSČ. Chceli zmenu. Nemali ani poňatie že otvárajú dvere na zmenu, ale  novému režimu, režimu kapitalistickému. Pán Havel s jeho kamarátmi to už vedeli. Zaranžovali všetko podľa dávno vypracovaného plánu americkými expertmi  v bunkroch rodeného, utajovaného.  Tento "hrdina" známy ako čakateľ v byte na členov VB s kefkou a zubnou pastou ( zakúpené v Tuzexe za americké doláre ) sa dočkal chvíle a nesklamal. Ani sám seba. Jeho chlebodárci sa mu odvďačili. Obrovský majetok a prezidentská funkcia ho neminuli ( USA vynaložili na predvolebný boj proti kandidátovi Debčekovi viac ako desať miliónov korún- z francúzskej tlače ).  Jeho kamarátom sa ušli hrady, zámky, ministerské kreslá, tajné kontá v zahraničných bankách, vyznamenania a obľuba v kapitalistickom svete. Ľudom, štrngajúcich zväzkami kľúčov po námestiach, zostali len oči pre plač.
Oklamali nás, podviedli. Stovky tisícok nezamestnaných, stovky tisícok  slovenských rodín sa dostali na pokraj chudoby.Najprv sme jasali, neskôr pocítili na vlastnej koži svoje omyly. Moc sa nenávratne dostala do rúk rozprávkovým boháčom ( Havlovi a jeho prisluhovačom ), karieristom a podvodníkom. Voľby sa zvrhli na obyčajnú mašinériu, ktorú zneužívali podľa ľubovôle. Nebolo princípov, zostal len kšeft, nebolo vlastenectva, ostala iba láska k vlastnému vrecku a predajná oddanosť záujmom najväčšej svetovej veľmoci- USA.
Vraždy, za socializmu pojem takmer neznámy na dennom poriadku. Kto z koho, zákon džungle. Silní a bohatí vzali spravodlivosť do svojich rúk. Pojem "pracujúci" sa vytratil z terminologie ľudí z dennej praxi života. Karieristi im ukradli stranu a túto pre svoje karieristické záujmy úplne zruinovali. Pomohli vybudovať kapitalistický režim, na Slovensku, ktorý im bol dotiaľ nepriateľský. Z predajných komunistov sa stali kapitalizmu slúžiaci ministri, poslanci a dvaja slovenskí prezidenti. Horliví zástanci vojenského paktu NATO a oddaní, bezuzdní vyznavači arogantnej imperialistickej politiky Busha. Za peniaze, za kariéru. Boli pritom, pomáhali previesť majetok ľudu do rúk západného kapitalistického sveta. Aj ich zásluhou sme sa stali robotmi vo vlastnej zemi v cudzích fabrikách.
Taká je pravda. To sa nedozvieme z úst platených propagandistov vystupujúcich v predreferendovej kampani v televíziach, rozhlasoch a na stránkach dennej tlače, na ktorú im podpredseda slovenskej vlády, zástupca maďarskej strany na Slovensku  Csáky, vymohol z desať, 50 miliónov korún. Z daní našich ľudí, z našich peňazí nás páni Dzurinda, Kukan, Hrušovský, Schuster čo najvyšší  predstavitelia nenútene nútia hlasovať, chcú náš hlas za ANO, aby sme  dobrovoľne vliezli do "zlatej klietky" z ktorej niet úniku, aby sme sa dobrovoľne oddali a podvolili Nemecku, Rakúsku a západnému svetu. Tým, ktorým sa to nepodarilo v rokoch druhej svetovej vojny ohňom a mečom, ktorým sa to však podarí cukrom a bičom v roku 2004, vstupom Slovenska a slovanských štátov do EU .
Preto som proti vstupu do EU aj po zmanipulovanom referende.

Späť

Noví svetopáni, nové podvody, nové satelity
Píše sa rok 2005 mesiac máj:
Na námestiach 1989 nám sľúbili svet, bez vojenských paktov
Oklamali nás. Varšavský zrušili, nanútili nám nový, transatlantický NATO
Taktika a stratégia USA na východe Europy a strednom východe Azie
Stratégia USA na šírenie svojej, americkej slobody a demokracie
Republiky bývaleho ZSSR - vojenské základne vybudované - príprava vstupu do NATO
- Bush uzatvára slučku EU - Rusko, AZIA - Rusko...
- Podarí sa mu dať nôž na krk Rusku?
- Podarí sa mu to, čo sa nepodarilo v 2. sv. vojne Hitlerovi?
- Co na to ľud? Jasá tlieska, ružové revolúcie.
- Neskoro spozná svoje omyly. Bushovi experti postavili všetko na tom.
- Povedzte ľudom 100 krát lož a stane sa im pravdou- Goobels, minister propagandy Nemecka počas 2. sv vojny.
Pozri mapu : EU- RUSKO
Pozri mapu : AZIA- RUSKO

Späť

Nové klamstvá, nové stupňovanie medzinárodného napätia
Píše sa rok 2005 mesiac júl:
Americký experti oživujú aj nadalej osvedčené metody boja o uchopenie moci nad celým svetom. Prezident G.Bush už len rozhodne, ktoré kde, kedy na ktorom kontinente sveta ako použiť. Cinickú krvavú vojnu, alebo dolare, ako prostriedok najväčšej svetovej korumpcie- využívanie predajného disidentstva pod zastieracím rúškom demokracie a naservírovanej slobody ľudských práv ako manipuláciu svetovej politický už apatickej, propagandou otupenej, verejnosti
Taktika tohto špinávého v zákaulisí pred svetovou verejnosťou skrytého intrigánskeho taktického boja sú nateraz HITOM voľby. Umelo vykonštruované ako zmanipulované , presadzované, násilým a tlakom zmanipulovanej masy obyvateľstva zemí pod taktovkou disidenstva a agentami za pomoci tazvaných nevladných organizácií sa rad radom zvrhujú vlády volené ľudom v týchto zemiach. Tieto revolúcie označujú honosne ako ružové. Podľa presne stanoveného plánu, situácia dozrála na Ukrajine. V plnom prúde je príprava na revolúciu v Bielorusku. TU
Bush kuje železo pokial je žeravé, nepremeškáva ani deň. Dobre pripravené zvonku riadené revolúcie v republikách bývalého Sovietskeho zväzu sú takmer na dennom poriadku. Tieto revolúcie ako prostriedok odstrániť pre Aameriku a EU nežiadúce režimy, majú nie len zelenú ale sú doprevádzané svätožiarou americkej a západnej takzvanej vyspelej demokracie. Inak v zemiach alebo na územiach organizované takéto revolúcie na ochranu pred americkému prenikaniu sú naopak označované ako teroristické a tak sa servírujú svetovej verejnosti v médiach ovládanými a podporovanými americkým kongresom na celom svete.
Násilím sa dobývajú vládne a parlamentné budovy štátnej moci. K moci sa dostávajú samozvanci. Za odmenu prezidenské funkcie. Paralizujú násilým výkon štátnej moci, zatýkajú a vrhajú do väzenia jej predstaviteľov a obviňujú z nehoráznych vykonštruovaných zločinov, ktoré nikdy neboli a nebudú odhalené, pretože jednoducho neboli. Títo ľudia sú vystavení surovému násiliu, psichycký vybičovaní a často dohnaní k sebevražde. Sú napospas vydaní zvôle zbesilej, zmanipulovanej tlupe ľudí, ktorí sa považujú za bojovníkov za slobodu a demokraciu. Nemajú absolútne nijakú ochranu. EU mlčí, nechce sa vraj vmešovať do vnútorných záležitostí tej či onej krajiny
Moc amerického dolára, politická korupcia, podplácanie, disidenti, výcvik teroristických skupín, nasadzovanie záškodníckych skupín, tajné armády, vražedné komadá, agentov ( Irak, Afganistán, Palestína ), naháňa strach aj ľudom s veľkou mocou na svetovej politickej scéne , ktorí sa prebudili z letargie ľahostajnosti, pocitujú zodpovednosť, ale mlčia. Fenomén strach, ovláda svet. Strach, ako taktika na dosiahnutie cieľa. Celý svet je pod lupou kontroly, osvedčená staronová špecialita, lov na ľudí. Tajná, špeciálna vojenská jednotka besní v Iraku, na Balkáne a po celom svete.
Hlavné ciele vraždy, prienik do organizácií, ktoré Amerika a ich spojenci prehlasujú za nebezpečné pre Spojené štáty severoamerické. Vyznamenali sa v krajinách bývalej Juhoslávie v Kolumbie, Afganistane. Pri poľovačke na ľudí irackého odporu proti okupačným vojskám, nie je tato tajná armáda sama. Nasadená je aj tajná služba CIA, britská M16 a špeciálne jednotky SAS. Prisvojili si kompetencie OSN a medzinárodného súdneho tribunálu ( ktorého ani nie sú USA členmi ), vraždia bez rozsudku. Na civilné neozbrojené kolóny vozidiel pohybujúcich sa po púšti útočia špeciálnymi lietadlami pre tieto účely vyrobené. Koho, koľko ľudí povraždili, zisťuje sa až potom. Ohrožujú slobodný pohyb obyvateľstva, ich osobnú slobodu, monitorujú telefonické hovory, používajú špionážne lietadlá, operujú medzi Bagdadom a Tikrítom. Tieto jednotky, tajné služby, majú svojich informátorov ( agentov ) aj v "mierových misiách", ktoré sú vysielané ako humánne na pomoc irackému ľudu. Denne dostávajú od nich informácie o zmýšľaní ľudí, ich nálade a stykoch pre nich s podozrivými cudzími ľudmi. Vtierajú sa do ich spoločenských organizácií, s cieľom narúšať solidaritu, zasievať nedôveru a rozvracať spolupatričnosť. Kde čo nejde zničiť vraždia, stačí akýkoľvek náznak podozrenia. Čo nejde zničiť, padne za obeť vražde. Bez rozsudku, tu neplatia nijaké právne normy, iba právo teroru, právo sily.
Koho ruky sú postriekané krvou nevinných ľudí, obetou amerického pažravého kapitalistického systému. Bush nedosiahol čo chceľ. Z prenasledujúcich amerických vojakov sa stali prenasledovaní. Preto najnovšia taktika, preniesť celú ťarchu zlíhanej vojny na bedrá už aj tak nešťastného ľudu tejto zeme. Podarilo sa mu vyvolať takmer občiansku vojnu, postaviť národ proti sebe. Denno denne zomierajú na uliciach desiatky a stovky ľudí. Teraz už americkí vojaci nebojujú. Bojujú irackí, naverbovani z núdze ( pre zachovanie ich životnej existencie) za peniaze a za asistencie americkej armády a vojenskej polície.
Doslov:
Všetci najvyšší predstavitelia štátnej moci SR, ktorí Busha a tuto vojnu podporili zo svojho osobného presvedčenia a oddanosti k nemu a to v čase, ked ešte Slovensko nebolo členom nijakého vojenského paktu, teda nebolo ničím viazané, nesú zodpovednosť za svoje činy a krv nevinných ľudí ( dnes už státisíce ) lpí aj na ich rukách. Ako občan tejto krajiny, Organizácie spojených národov a Europskej únie vyjadrujem protest a žiadam aby oľutovali svoj čin. Vyzývam prezidenta republiky, vládu a parlament SR, aby okamžite, bezpodmienečne stiahli slovenských vojakov ( žoldnierov za peniaze z daní našich ľudí a teda aj z mojich ) z okupovaného Iraku americkou a anglickou armádou a žiadali aby USA okamžite opustili Irak a aby ľudu tejto zeme nahradili všetkú škodu, ktorú im touto potupnou vojnou páchanou ako zločin proti ľudskosti spôsobili. Takáto a podobná požiadavka- odpor rastie v súčasnosti z dňa na deň v samotných Spojených štátoch severoamerických opozíciou a ľudom proti Bushovi. Tato aktivita je aktuálna, nanajvíš potrebná, treba ju podporiť a tak čiastočne odčiniť krivdy, napáchané na irackom ľude aj slovenským štátom.

Späť

Za seba, za Dubčeka za zradu


( Tato hra je symbolickým prejavom sympatie nášho občana k človekovi, ktorý nás zapredal a jeho konaním doviedol do biedy v akej sa teraz nachádzame pre svoje osobné záujmy stať sa "slávnym" v americkom svete a nadobudnúť na dnešné pomery neuveriteľné bohatstvo, pre kamarátov hrady, ministerské kreslá a mastné účty v zahraničných bankách, zatiaľ čo radovým občanom sa nedostalo ani to, čo im z reštitúcii náležalo ).

Späť


___________________________________

Babylon stránky a dokumentárne obrázky :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Prechod na úvodnú stránku