AMERIKA QUO VADIS ?

( Tento obrázok nie je vedený ako objekt stránky Babylon. Bol prevzatý z internetu,
kde bol publikovaný v čase návštevy prezidenta G. Busha v Bratislave 24. februára 2005 )


Bush- Blaier- Saron- os zla pre celý svet
Píše sa rok 2005 mesiac máj
Píše sa rok 2005 mesiac júl
Nebezpečie v bezprostrednej blízkosti
Tak by to chceli, tak je to naplánované, ale...
Aktualizované- oktober 2005
Explozia Bushovej militantnej doktriny 

 

Bush- Blaier- Saron- os zla pre celý svet

VYZVA bežného občana tejto krajiny, občana Organizácie spojených národov a Europskej únie

Svet je v ohrožení. Os USA, Anglicko, Izrael je os zla pre celý svet, najmä však svet moslimsko-arabský, ktorému hlavne USA na čele s prezidentom G. Bushom vnucujú takzvanú vyspelú demokraciu, založenú na americkom spôsobe života. Tuto im vnucuje pomocou tankov a bodákov len a len z pozície sily nielen zastrašovaním, ale vojnami s nasadením obrovskej vojenskej prevahy, proti ktorej tieto malé štáty nie sú schopné akejkoľvek sebaobrany. Teror sily sa stal najúčinnejším prostriedkom americkej diplomacie. Bush si osvojil doktrínu z pozície sily najväčšej a najsilnejšej veľmoci na zemi, diktovať a vnucovať svoju vôľu celému svetu. Ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa zvolil aroganciu, nadradenosť a násilie, prevziať kompetencie svetového spoločenstva do svojich rúk a z tejto pozície začať jednať.
To, kam až dospel dnešný svet, sa podobá situácii svetovej politickej scéne z tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého storočia. Svet dovolil Nemecku vyzbrojiť sa a vybudovať najmohutnejšiu, najsilnejšiu vojenskú moc, pomocou ktorej chcelo ovládať, podmaniť si fašistickými metodami slovanské územia na východ Europy, najmä ZSSR a potom celý svet, Anglicko a USA v to.
Začalo sa to tým, že svet je potrebné nanovo usporiadať, na demokratickom princípe, čo sa zakrátko zvrhlo, ako sa to javí aj v súčasnej dobe, ked USA chcú robiť akýsi poriadok vo svete podľa svojich predstáv a ktoré sa už odklonili od pôvodného smeru a inklinujú čoraz viacej k národným záujmom, ako sa to dialo v minulosti postupne v Nemecku amozrejmosťou. USA ignorujú OSN, chcú ju prerobiť na svoj spôsob, aby tak získavali sféru vplyvu moci nad celým svetom legálne, s podporou ostatných malých štátov k tomu donútených na americký spôsob života, z pozície sily, rôznych aj diplomatických aj všetkých tlakov zapájajú do tohto procesu čoraz viacej zemí na celej planéte, najprv menších, slabých ktoré nie sú schopné odolávať takémuto tlaku a ak sa niektoré snažia klásť odpor, sú vojenský prepadávané, pričom vyvraždovanie vládnych, štátnych predstaviteľov sa stalo už takou samozrejmosťou, že pričom ešte pred 30 rokmi sa len šuškalo o nejakých vojenských tajných jednotkách , vojenských trestných kománd smrti vysielať na cudzie územia ( napr. Latinská amerika - Che Guevary ), dnes už je to samozrejmosťou a pýchou propagovanou vo svetových médiach ako predlžená ruka americkej diplomacie a zaužívaných nátlakových mechanizmov, zastrašovanie štátov, ktoré sú potom poddajné pod hrozbou amerického štátneho terorizmu, ochotné sa podrobiť všetkému, čo sa od nich požaduje.  


Späť

 

 

Píše sa rok 2005 mesiac máj


Taktika a stratégia USA na východe Europy a východe strednej Azie
- Stratégia USA na šírenie svojej, americkej slobody a demokracie
- Republiky bývaleho ZSSR - vojenské základne vybudované - príprava vstupu do NATO
- Bush uzatvára slučku EU - Rusko, AZIA - Rusko...
- Podarí sa Bushovi dať nôž na krk Rusku?
- Podarí sa mu to, čo sa nepodarilo v 2. sv. vojne Hitlerovi?
- Co na to ľud? Jasá tlieska, ružové revolúcie.
- Neskoro spozná svoje omyly. Bushovi experti postavili všetko na tom.
- Povedzte ľudom 100 krát lož a stane sa im pravdou- Goobels, minister propagandy Nemecka počas 2. sv vojny.

Pozri mapu : EU- RUSKO
Pozri mapu : AZIA- RUSKO

Späť

 

 

Píše sa rok 2005 mesiac júl

Americký experti oživujú aj nadalej osvedčené metody boja o uchopenie moci nad celým svetom. Prezident G.Bush už len rozhodne, ktoré kde, kedy na ktorom kontinente sveta ako použiť. Cinickú krvavú vojnu, alebo dolare, ako prostriedok najväčšej svetovej korumpcie- využívanie predajného disidentstva pod zastieracím rúškom demokracie a naservírovanej slobody ľudských práv ako manipuláciu svetovej politický už apatickej, propagandou otupenej, verejnosti
Taktika tohto špinávého v zákaulisí pred svetovou verejnosťou skrytého intrigánskeho taktického boja sú nateraz HITOM voľby. Umelo vykonštruované ako zmanipulované , presadzované, násilým a tlakom zmanipulovanej masy obyvateľstva zemí pod taktovkou disidenstva a agentami za pomoci tazvaných nevladných organizácií sa rad radom zvrhujú vlády volené ľudom v týchto zemiach. Tieto revolúcie označujú honosne ako ružové. Podľa presne stanoveného plánu, situácia dozrála na Ukrajine. V plnom prúde je príprava na revolúciu v Bielorusku. TU
Bush kuje železo pokial je žeravé, nepremeškáva ani deň. Dobre pripravené zvonku riadené revolúcie v republikách bývalého Sovietskeho zväzu sú takmer na dennom poriadku. Tieto revolúcie ako prostriedok odstrániť pre Aameriku a EU nežiadúce režimy, majú nie len zelenú ale sú doprevádzané svätožiarou americkej a západnej takzvanej vyspelej demokracie.
V mene tejto vyspelej západnej demokracie sa násilne dobývajú vládne a parlamentné budovy štátnej moci. K moci sa dostávajú samozvanci. Za odmenu prezidenské funkcie ( Valenca, Havel, Juščenko... juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko každá postkomunistická krajina má svojho Havla, Juščenka ). Paralizujú násilým výkon štátnej moci, zatýkajú a vrhajú do väzenia jej predstaviteľov a obviňujú z nehoráznych vykonštruovaných zločinov, ktoré nikdy neboli a nebudú odhalené, pretože jednoducho neboli. Títo ľudia sú vystavení surovému násiliu, psichycký vybičovaní a často dohnaní k sebevražde. Sú napospas vydaní zvôle zbesilej, zmanipulovanej tlupe ľudí, ktorí sa považujú za bojovníkov za slobodu a demokraciu. Nemajú absolútne nijakú ochranu. EU mlčí, nechce sa vraj vmešovať do vnútorných záležitostí tej či onej krajiny
Moc amerického dolára, politická korupcia, podplácanie, disidenti, výcvik teroristických skupín, nasadzovanie záškodníckych skupín, tajné armády, vražedné komadá, agentov ( Irak, Afganistán, Palestína ), naháňa strach aj ľudom s veľkou mocou na svetovej politickej scéne , ktorí sa prebudili z letargie ľahostajnosti, pocitujú zodpovednosť, ale mlčia. Fenomén strach, ovláda svet. Strach, ako taktika na dosiahnutie cieľa. Celý svet je pod lupou kontroly, osvedčená staronová špecialita, lov na ľudí. Tajná, špeciálna vojenská jednotka besní v Iraku, na Balkáne a po celom svete.
Hlavné ciele vraždy, prienik do organizácií, ktoré Amerika a ich spojenci prehlasujú za nebezpečné pre Spojené štáty severoamerické. Vyznamenali sa v krajinách bývalej Juhoslávie v Kolumbie, Afganistane. Pri poľovačke na ľudí irackého odporu proti okupačným vojskám, nie je tato tajná armáda sama. Nasadená je aj tajná služba CIA, britská M16 a špeciálne jednotky SAS. Prisvojili si kompetencie OSN a medzinárodného súdneho tribunálu ( ktorého ani nie sú USA členmi ), vraždia bez rozsudku. Na civilné neozbrojené kolóny vozidiel pohybujúcich sa po púšti útočia špeciálnymi lietadlami pre tieto účely vyrobené. Koho, koľko ľudí povraždili, zisťuje sa až potom. Ohrožujú slobodný pohyb obyvateľstva, ich osobnú slobodu, monitorujú telefonické hovory, používajú špionážne lietadlá, operujú medzi Bagdadom a Tikrítom. Tieto jednotky, tajné služby, majú svojich informátorov ( agentov ) aj v "mierových misiách", ktoré sú vysielané ako humánne na pomoc irackému ľudu. Denne dostávajú od nich informácie o zmýšľaní ľudí, ich nálade a stykoch pre nich s podozrivými cudzími ľudmi. Vtierajú sa do ich spoločenských organizácií, s cieľom narúšať solidaritu, zasievať nedôveru a rozvracať spolupatričnosť. Kde čo nejde zničiť vraždia, stačí akýkoľvek náznak podozrenia. Čo nejde zničiť, padne za obeť vražde. Bez rozsudku, tu neplatia nijaké právne normy, iba právo teroru, právo sily.
Koho ruky sú postriekané krvou nevinných ľudí, obetou amerického pažravého kapitalistického systému. Bush nedosiahol čo chceľ. Z prenasledujúcich amerických vojakov sa stali prenasledovaní. Preto najnovšia taktika, preniesť celú ťarchu zlíhanej vojny na bedrá už aj tak nešťastného ľudu tejto zeme. Podarilo sa mu vyvolať takmer občiansku vojnu, postaviť národ proti sebe. Denno denne zomierajú na uliciach desiatky a stovky ľudí. Teraz už americkí vojaci nebojujú. Bojujú irackí, naverbovani z núdze ( pre zachovanie ich životnej existencie) za peniaze a za asistencie americkej armády a vojenskej polície.

Späť

 

 

Nebezpečie v bezprostrednej blízkosti

V Europe sa otvára nová hrozba, nebezpečie podobné v otázke rozbitia federálnej Juhoslávie. S blížením prezidentských volieb v Bielorusku narastá tlak na Bielorusko. Je viac ako isté, že sa zopakuje Ukrajina. Scenár navlas podobný. Masová psychoza vyvolaná hrstkou disidentov podporovaných zbesilou, naverbovanou, manipulovanou skupinou niekoľko stovák "bojovníkov" ružovej revolúcie začne dobre pripravené násilné akcie, obsadzovať vládne budovy, zamestnancom vyhrožovať a zamedzovať vstup na pracoviská s cielom totálne paralizovať výkon štátnej moci. Bezpečnosť, súdnictvo ako prvé, tesne pred vypuknutím revolúcie rozbiť, zastrašovaním, že sa s nimi po revolúcii vyporiadajú.
USA si umýva dopredu ruky. Tato špinavá robota je navalená na bedrá postkomunistických štátov najmä na Poľsko, ale angažovať sa bude aj Slovensko a podpora príde aj z Ciech a Madarska, čoby spojencov zoskupených v tak zvanej štyrke. Propaganda sa zosiľnuje v mediach týhto zemí a tak sa dozvedáme, že Poľsko otvára otázku menšin, hlavne poľskej. Rozoštvať, rozbiť jednotu bieloruského obyvateľstva a tak v oslabenej spoločnosti vyvolať podmienky pre pripravovanú rúžovú revolúciu podporovanú americkými dolármi a expertami vypracovanými inštrukciami. Toto je veľmi nebezpečná hra ktorá môže vyvolať novú Juhosláviu v inom čase na inom mieste s cielom ale rovnakým. Bielorusko je chýbajúce ohnivko v reťazi novových členov vojenskej moci vytvorenej v aliancii NATO na východe Europy od Estonska až po po Cierne more napájané na Turecko a postupne naplánované republiky bývalého ZSSR v Azii počínajúc Gruzínskom a končiac Kazachstanom. ( pozri mapu v odkaze s červenou tláčou vyššie: Pozri mapu EU-Rusko a Pozri mapu Azia-Rusko ) !!!
Stratégia USA na východe Europy a východe strednej Azie bude tak splnená a nielen USA. Vytúžený sen vodcu z 2. sv. vojny i keď po jeho smrti, sa naplní. Obrovský koláč ( slovanské územia ) teraz už len správne rozdeliť, aby sme ho mohli ovládať, spravovať a využívať...

Späť

 

 

Tak by to chceli, tak je to naplánované, ale...

Provokácie zo strany Poľska, vyvolávať umelo napätie so súsedným Bieloruskom sa stupňujú. Poľská menšina v Bielorusku mala vždy a stále má také práva o akých sa niektorým menšinám v niektorých západných veľmocí ani nesníva ( Anglicko-Severné Irsko, Francúzsko-Korzika, Spanielsko-ETA, problémové je aj Belgicko a Taliansko sever-juh ). Ludia v Bielorusku žijú pospolu v mieri v spokojnom spolunažívaní. Najčastejšia príčina, dôvod pre zvrhnutie vlády a prezideta revolúciou, nesloboda a popieranie ľudských práv ( ako to bolo napríklad v prípade Ukrajiny a najnovšie v bývalých republikách ZSSR ), už je zovšednená, ošúchaná, preto treba vytiahnúť novú kartu. Tato sa osvedčila v prípade Juhoslávie, treba jú len oprášiť, vylepšiť, aplikovať na vhodný čas a vhodný priestor.
Ziadaný efekt sa dosahuje. Poľské obyvateľstvo živené provokáciami začína reagovať, vzťahy s obyvateľmi Bieloruska a Ruska sa zhoršujú. Vzájomné napadavanie na uliciach, či parkoch nabývajú na rozmeroch. Na oplátku, v Rusku prepadávanie diplomatických zástupcov poľského veľvyslanectva v Moskve, sú toho najlepším dôkazom. To náš občan dobre pozná z minulého storočia koncom tridsiatych rokov. V Cechách Sudety, na Slovensku celý juh od Bratislavy až po Košice. Dobre dopredu do podrobností naplánované, pripravené.
Najnovšie sa pripravuje dalšia provokácia, ktorá je v štádiu ukončenej konzultácie s ukrajinským Juščenkom a čakajú sa ešte dalšie inštrukcie z USA. Polsku ako najvernejšiemu spojencovi v EU po odpadlíckom Spanielsku sú zverované úlohy, na ktoré by sa sotva odhodlal niektorý iný štát z troch zostávajúcich v zoskupení štvorky. Aby sa Poľsko nestalo priveľa nápadné, podľa dohovoru má prevziať iniciaivu Juščenko a tento má podať návrh na vytvorenie daľšieho bloku štátov na postsovietskom území, na čele ktorého bude stáť Poľsko spolu s Ukrajinou. Po revolúcii sa počíta so začlenením Bieloruska a so severskými štátmi s Litvou, Lotyšskom a Estonskom. Najnovšie správy zo dňa 25. augusta 2005 v rannom vysielaní slovenského rozhlasu prínášajú prehlásenie Poľska, Litvy, Lotyšska a Estonska o koordinovaní svojich sil proti režimu Bieloruska. Je to otvorený nepriateľský akt voči štátnej moci súsedského suverenného štátu ( zaujímavé, že sa neuvádza Ukrajina-zrejme strach Juščenka zo súčasnej obrovskej ekonomickej závislosti na Rusku ). Daľšia rana zasadená Rusku pod pás zozadu. Dobre mierené americkými expertmi premyslené a vypracované zámery určite nezostanú bez odozvy. Dalšie umelo vytvárené napätia v tomto postsoviestkom území. Daľšie napätia hroziace blížiacej sa hrozbe možného vzniku 2. sv. studenej vojny a o to USA ide. Cieľom prvej bolo rozbiť svetovú socialistickú sústvavu, zničiť Soviestky zväz a slovanské zeme strednej a východonej Europy dostať z pod vplyvu Ruska. Cieľom 2. sv. studenej vojny bude samotné Rusko.
Všetko presne podľa predom zrežírovaného plánu. Na rade je Bielorusko, v celom komplexe umelo vyvolávaných provokácií preniesť bremeno zodpovednosti ako na hlavného vinníka, ako zdroj nepokojov a tak dopredu ospravedlňovať, zastierať umelo vyvolávaný nátlak, nepokoje a zadávať príčinu na zvrhnutie vlády a prezidenta pomocou revolúcie, ktorí sú trňom v oku Spojeným štátom, najmä prezidentovi Bushovi. Nie je tomu inak ani na druhom svete ruského rajonu. Revolúcie vyvolávané zo zahraničia očividne podporované USA a EU-niou v bývalých republikách ZSSR nabývajú vrcholu. Ruský medved, dobrák, hlboko ponorený do zimného spánku je príliš dráždený, začína sa prebúdzať. Nemusí dlho trvať že bude jeho dlhý zimný spánok násilne prerušený. Co potom? Môže sa stať, čo by z nás určite nikto nechceľ. Rusko a Cína sú znervozňované a začínajú to aj dávať nahlas najavo. Spoločné prehlásenia ako protest proti výbojnej, militantnej zahraničnej politike USA v ázijskom prostredí republík bývalého Sovietskeho zväzu, ich dolárovú podporu, aktivovanie disidentstva, budovanie nových vojenských základní.
Odpoved už nie je len slovná. Dňom 18. 08. 2005 zahájili najväčšie manévre v historii oboch veľmocí námorných vojenských síl, letectva, raketového vojska, ťažkých obrnených mechanizmov, kde sú nasadené čerstvé, najmodernejšie technologie spôsobov vedenia boja v podmienkách jadrového vyzbrojenia- bez účasti amerických pozorovateľov, nepozvaných-nežiaducích. Samozrejme, doprevádzané zaužívanou diplomatickou frázou, že cvičenie nie je zamerané proti inej krajine. Každému však, kto má aspoň akú takú predstavu vyčínania a vyvolávania provokácií USA dnes už po celom svete, to niečo hovorí. Rusko a Cína povedali svoje, tak a dosť !!! USA až takú obavu nemusia sdielať. Sú tisíce kilometrov vzdialené daleko za morom. Co potom Poľsko a ostatné súsedne slovanské územia vrátané nás. Hitlerovi sa už čiastošne podarilo dostať slovanské zeme proti sebe aby z toho profitoval. Nie je to až príliš nápadné táto taktika? Používa sa aj v Iraku, bola použitá v Afganistáne. Postaviť obyvateľstvo proti sebe dolárovou podporou a výzbrojou ťažkej vojenskej bojovej techniky a tak špinavá robota je mimo dejateľov takejto zrežírovanej scény.
Ruky preč od takejto provokatívnej politiky. Súsedíme s Poľskom, sme s nim viazaní v štvorke. Uvedomujú si závažnosť situácie do ktorej nás ženú niektorí naší najvyšší ústavní činitelia a politici proti vôle ľudu, vláda M. Dzurindu a parlament pod vedením Hrušovského? Co na to prezident Gašparovič? Co na to nezávislé, elektronické média ktoré tak radi okomentovávajú udalosti doma názormi bežných občanov. Prečo takéto udalosti ktoré sú nebezpečné pre každého nášho občana, prečo nie sú okomentovávané, prečo sa k nim nemôže vyjadriť bežný človek. Jednoducho preto, lebo sú v rukách štátnej moci. Občan má úplnú nekontrolovanú slobodu vyjadrovať sa iba tak v súsedských sporoch o sliepkach, lebo o koze alebo nepodstatných občianských záležitostiach. Prebudme sa, kým nebude neskoro. Toto sú obavy naprosto oprávnené, obavy radového občana s vedomím, aké neštastie by bolo na našú krajinu uvalené.

Späť

 

 

Aktualizované - oktober 2005

Krmenie svetovej verejnosti o americkej slovode a demokracie ktoré sa stali prostriedkom dosiahnutia cieľa rozširovať moc impéria a dostať pod kontrolu celý svet, pomaly ale iste pohasína. Len zaslepený lokaj dobre krmený americkými dolármi, na výslní politickej moci v satelitných postkomunistických zemiach na čele bábkových vlád, parlamentov a rezidentských funkcií môže nevidieť, že tato mašinéria propagandy stráca na sile. Preberá a nahradzuje ju naplno bez zábran sila vojenskej moci. Zabránenie explozie skrytej militantnej rozpínavosti budovanie nových vojenských základní v Europe na postsovietskom území prerastajúcej do histérie rúžových a pomarančových revolúcií , malo nemalý podiel aj nanovo upevnené rusko-čínske spojenectvo. Najnovšie spoločné prehlásenia, spoločná vojenská pripravenosť, spoločný postup v BR OSN a iné svetové politické a ekonomické aktivity neozstali bez povšimnutia ani u Busha. A tak chúťky zamerané na Ostplán zatiaľ menia smer.
Už nie poskytovanie slobody a demokracie ako sa to až doteraz forsírovalo a sňažila svetu nanútiť americká mediálna a diplomatická propaganda, ale ovládanie ropných ložísk a produkcia jej ťažby sa stala otázkou dňa. Bush vie čo nevie ostatok sveta. Moderná technologia zisťovania nových ropných ložísk na svete je pod úplnou kontrolou USA. Do toho spadá aj časový horizont vyčerpávania ložísk na všetkých svetových náleziskách, či už ide o zásoby v Azii, Rusku, Norsku alebo na americkom kontinente.
Po Azie Afrika. Na dne Guinejského zálivu leží čierne zlato. Ostrovný štát Svätý Tomáš doslova pláva na rope. Odhad 11 miliard barelov ropy. Je teda po Saudskej Arábii druhou najväčšou zásobárňou ropy na svete. Je to akoby Africký Kuvajt. Kde je ropa tam je Amerika. Kde sa nedostane silou vojenskej moci- okupovaním, nastúpi sila ekonomickej a politickej moci. Svätý Tomáš leží v oblasti, ktorá nie je zrovna priateľský naklonená USA a Alžirsko a Venezuela jedni z dalších hlavných zásobovateľov mimo ázijských zemí, sú naviac združené v mocnom ropnom karteli OPEC. Preto treba hladať nové lacné, spoľahlivejšie zdroje.
Aj Svätý Tomáš sa nevyhýba vrtkej politickej stabilite a rebeli sa už pokúsili o puč zvrhnúť prezidenta Fradriqua de Menezesa. To ale pre USA nie je až taký veľký problém. Zatiaľ nie je potreba vojenského zásahu. Postupuje sa teda obozretne a ide sa na to obkľukou. Prezident potrebuje ochranu a USA ropu. Jednou ranou dve muchy. Ako ináč, ako na americký spôsob. Na ostrove vybuduju veľký prístav a obrovskú vojenskú základňu. Zo základne môžu kontrolovať výbušnú situáciu v regione bohatom na ropu. Kde na svete vkročí bota amerického vojaka, táto bota odtiaľ už nevykročí ( v Europe naposledy vojenská letecká základňa v Madarsku, ktorá bola dohodnutá iba počas prepadnutia Juhoslávie vojenským paktom NATO na čele s USA). Bushovi je jedno aké štátne zriadenie v zemi vládne. Ide o ropu. Ak bude treba CIA zosnuje a pripraví revolúciu podľa potreby. Ako všade na svete.
.

Späť

 

 

Explozia Bushovej militantnej doktriny

Celý tento prízrak hektickej politickej doby dneška umelo vyvolávaný temnými silami zla, ktoré opantávajú USA, ich prezidenta a spojencov, je hrozbou pre celý svet o to väčší, že sa môže naplniť takticko- strategiký zámer superveľmocí, ktorý sa rodí za oponou skrývajúcou svoje tajomstvá v tieny obrovského nahromadeného nukleárneho arzenálu na oboch stranách, akoby čakajúceho na svoj čas. Najväčšie nebezpečie však svetu hrozí v tom, že človek na čele najväčšej svetovej veľmoci je čím dalej viac svetu nebezpečný. Pred ničím sa nezastuje, vyvoláva vo svete neustále napätia a ženie veci do krajnosti. Dalšie vojny ktorými svetu vyhrožuje už môžu byť a pravdepodobne budú vedené na principe jeho doktríny preventívneho jadrového útoku, ktorú vyhlásil v roku 2002 a v tom istom roku ju schválil aj Kongres. Tento človek už chorobne posadnutý po svetovláde, čo už ani neskrýva ked pri obhajovaní svojej politiky pred ľudom Spojených štátov koncom januára 2006 to len potvrdil. Potvrdil to, čo už dávno sa stalo akousi jeho doktrinou, že svet musí zmeniť, pričom podčiarkol že USA si musia raz navždy upevniť svoje vedúce postavenie v dnešnom svete. Tato jeho nová militantná doktrina naháňa svetu strach.Tento človek však už je psychický narušený po túžbe zmocniť sa sveta za každých okolností. Nezastavuje sa pred ničím a jeho chorobná túžba začína prerastať do nekontrolovateľných rozmerov a vymyká sa všetkým doterajším predstavám. Má k dispozícii najväčšie zbrojné materialne prostriedky najväčšej ničivej sily a živej vojenskej sily, aké kedy vôbec na na planéte existovali. Predstavitelia administratívy Spojených štátov už schválili jadrové minibomby na frontové použitie. Ide o takzvané jadrové minibomby na presne určené ciele. Tieto bomby s ekvivalentom 5000 ton TNT vybuchujú asi 6 metrov pod zemským povrchom a z tohto dôvodu sú to údajne čisté zbrane. Americká armáda sa snaží zmazať hranicu medzi jadrovými a konvenčnými zbraňami a tvrdí, že tento druh jadrových minibômb už nie je tak nebezpečný ako bomby väčšieho kalibru. Bude to iba jadrový miniholokaust.
Fenomén strachu obchádza svetom. Princip Bushovej doktríny preventívneho jadrového útoku nadobúda nové rozmery, ktoré sú ešte strašnejšie a ničivejšie. Jednostranné vypovedenie zmluvy o nebudovaní zbraní tak zvanej "hviezdnej vojny" ešte nestratilo na aktualite a už je tu nový problém ktorý znepokojuje svet. Nové zbrane, tak zvané geofizikálne zbrane ( HAARP ) a sú už súčasťou zbrojného arzenálu nového svetového poriadku v rámci Strategickej obrannej iniciatívy (SDI - Strategic Defense Iniciative). Z jediného veliteľského stanoviska v Spojených štátoch možno destabilizovať celé štátne ekonomiky prostredníctvom manipulácie podnebia. A čo je dôležitejšie, toto možno spôsobiť bez toho, aby nepriateľ o tom vedel a pritom s minimálnymi nákladmi a bez nasadenia príslušníkov armády alebo zariadení ako v prípade konvenčnej vojny. Používanie geofyzikálnych zbraní môže viesť ku globálnej katastrofe. Podľa názoru mnohých vedcov, tie početné ekologické katastrofy, ktoré v lete postihli Európu a Áziu, svedčia o nejakej globálnej príčine týchto javov. Sú presvedčení, že je tu možnosť, že ide o používanie tajných a nepovolených geofyzikálnych zbraní. Podľa väčšiny odborníkov sa taký vedecký výskum uskutočňuje v rámci výskumného programu HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Americký vedec, ktorý tento program načrtol, získal v 80-tych rokoch patent na metódu a na zariadenie, ktorým možno meniť vrstvy v atmosfére, ionosfére a magnetosfére. Existuje podozrenie, že prírodné katastrofy v roku 2002 môžu byť spojené s testovaním nízkokapacitných zariadení programu HAARP. Avšak ani americkí vedci alebo politici nedokážu odhadnúť či bude možné testovanie zastaviť ak sa použije pri plnej kapacite. Je dosť možné, že prvý vysokokapacitný test skončí globálnou katastrofou. Majitelia tejto zbrane dokážu naprogramovať záplavy, hurikány alebo búrky a dokonca i zemetrasenia na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Môžu tiež paralyzovať civilné a vojenské elektronické bezpečnostné systémy a dokonca ovplyvniť mentalitu celých národov.
Ruská Duma strávila takmer rok zvažovaním globálnej hrozby programu HAARP, nakoniec oslovila Putina, OSN, medzinárodné organizácie, parlamenty a vlády všetkých krajín, vedeckú komunitu a tiež médiá. Ruský parlament navrhol zakázať testovanie HAARP. V septembri 2002 viac ako 188 poslancov hlasovalo za návrh osloviť Putina a za oslovenie OSN až 220. To dokazuje, že ruskí poslanci sú znepokojení možným použitím týchto zbraní. Je dobre známe, že USA a ZSSR podpísali zmluvu na konci 70-tych rokov na základe ktorej boli všetky aktivity na poli geofyziky pre vojenské účely zakázané. Práce však pokračovali naďalej, napriek podpísanej zmluve. Boli jednoducho zamaskované ako vedecký výskum. Jurij Solomatin, podpredseda Najvyššej rady (ukrajinský parlament) konštatoval, že Spojené štáty už zostrojili vysielače vysokých frekvencií, schopné aktivizovaním iónov zohrievať atmosféru do teploty plazmy. Túto plazmu možno potom vo vesmíre kontrolovať a ovplyvňovať ňou procesy v zemskej atmosfére, ionosfére a magnetosfére. Spomínané vysielače nasadili v nórskom meste Tromso a na americkej vojenskej základni na Aljaške. Kritici poukazujú na nebezpečenstvo, že po nasadení tretieho najsilnejšieho yvsielača v Grónsku bude táto americká geofyzikálna zbraň schopná pokryť svojím vplyvom celú Euráziu, od Atlantického oceánu až po Tichý.
Každý čo len trochu mienkotvorný obyvateľ tejto planéty môže mať predstavu pri naplnení tejto Bushovej militantnej doktriny o najnovejšej jeho požiadavke kladenej na americkú spoločnosť vybudovať v krátkom časovom horizonte natrvalo vedúce postavenie USA vo svete. Už terajšie zásadné uzurpovanie moci superveľmocou vo svete potvrdzuje, že do popredia sa predral dravý, arogantný imperialistický obor, ktorý bude mať všade, vždy a vo všetkom čo sa bude vo svete diať prvé a posledné slovo. Prvé už má a za nedlho sa môže stať, že bude mať aj posledné. K dosiahnutiu nového cieľa ovládať svet, po tichu zaobalenom do závoja budovania vyspelej demokracie v USA a vo svete, vybudovali najrozľahlejšiu, najmohutnejšiu špionážnu sieť na celom svete, posilnenú modernými elektronickými médiami a počítačovou technikou, ktoré postupne prenikli do všetkých svetadielov, do všetkých zemí, ktoré sa im postupne dostávali pod mocenský vplyv superveľkomocenskej politiky. Začiatkom nového milénia z pozície sily vedené vojny pomohli Bushovi už čiastočne naplniť jeho sny. Tento imperialistický obor už má takmer celú EU pod kontrolou a zväčšej časti aj Aziu. Je to najväčšie nebezpečie pre tento svet, aké sa kedy v jeho historii vyskytlo a uvedené paralely v inej časti webu Hitler- Bush ( pozri TU ) sú len trpazličím prirovnaním k tomu, čo svet môže ešte očakávať.

___________________________________

Babylon stránky a dokumentárne obrázky :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Návrat na úvodnú stránku