B O H   P L A N E T Y  
Boha v podobe predstáv súčasnosti sveta mocných, zbavím moci...
lebo... myseľ moju marí, vytvára clonu zahmlievania.
Genetické kódy pretvára, mení,
stále čosi iné zo mňa chce mať,
bezo mňa o mne rozhodovať...
... urobím, čo urobiť musím. Svoje kódy rozpoznať, seba pretvoriť
a jeho, z mojej mysle vypudiť... 

ODKAZ NAJVYSSIEMU BOHOVI TEJTO PLANETY
( na večné časy vryté do ľudských pamätí tejto planéty- nezabudneme) !!!
V mene nevinných vojnových obetí a pozostalých v Juhoslávii
V mene nevinných vojnových obetí, pozostalých a miliónov nevinných trpiacich utečencov pred americkými a anglickými bombami hlavne detí, ktorí nemajú nič spoločné so záležitosťami Bush-Ládin
V mene zmasakrovaných v utečeneckých táboroch v Palestíne židovskou armádou
V mene nevinných vojnových obetí a pozostalých v Iraku 
V mene amerických a anglických radových vojakov donútených vraždiť cudzích neznámych ľudí v nezmyselných vojnách v záujme amerického pažravého kapitálu 


vybrané zo zbierky básni ČLOVEK VESMÍR BOHOVIA

" VOJNA BOHOV VOJNA VOLOV "
časť prvá

Óda na embargo

Po celé veky putoval čas kiež by nám vrátil Ezopa zas.
On by si poradil s modernou tyraniou, embargami mocných,
plieniť bezmocných, tyraniou moci ohňa a železa,
zabrániť novej Sodome Gomore.
On by priviedol boha Notnilka vesmíru naposmech
embargo jemu proti zaviesť, aby spoznal na sebe a rodine,
farizejskej plebeje čo toho dôsledok je, aby spoznal hlad
a biedu, bez nádeje, vrátiť sa domov k rodine,
bezmocnosť, brániť sa presile.
Presile ohnivých vozov pohrome, naučiť sa báť ohnivých vtákov,
čo miesto ratolestí v zobákoch krvavé, po smrti pachtiacé,
žízniace jazyky chuti naokolo všetko živé ničiť majú
len tak pre nič, pre radosť a potešenie, pomstiť sa
rušiteľom štastia a pokoja jeho, pre utíšenie svedomia
zbaviť sa výčitiek, nebešťana Semaela,
prvých hriechov na zemi sploditeľa.

BOHOVIA ZA MUROM

Ach, môj bože... Oni si ťa vymysleli, aby si bol taký ako oni chceli.
Múdry, spravodlivý,
ku všetkým milý, dobrotivý. Pýcha ťa však opantala,
sláva hlavu domotala. Krivdu za stôl si posadil,
Spravodlivosti miesto za dverami prisúdil.
Silu moci si si osvojil, aby si si jej pomocou
stvoriteľov svojich podrobil.
Gehe in Arsch, ty šašo poondiaty, aj so zástupom svojich cherubínov,
odiatych do hábov mierových misií, odiaty ídeou splodenou farizeí.
Oklamal si svojich stvoriteľov,  rozdelil na dva tábory,
prvým silu moci pridelil,
druhým biedu, chudobu nadrobil, aby si sa na oboch dobre živený,
držal ešte celé veky neoblomený.
Aj múry nárekov, svoje tajomstvá majú,
tajomstvá bratov nezachovávajú. Bohovia z rodu brata môjho daní,
krvou postriekaní, prečo všetko chcete iba sami.
Prečo hrádze v mojej zemi staviate,
stretnutiu s mojim bratom bránite.
Meče sebe proti taste potom v boji
a mňa nechajte na pokoji. Chodte do čerta odkiaľ ste prišli,
Zbaľte si svoje doláre a svoje morále.
Tajomstvo vaše silu moci stratí
a všetko bude ako bolo, nájdem znova brata môjho
v krútňave múrov vašich predstáv pomätených,
v utečeneckých táboroch zadebnených,
v ostnatých drôtoch obohnaných.
On už ku mne letí, už mu cestu nik nezahatí
a tajomstvo vaše nezmarí
naše stretnutie v pozemskom raji,
v náručí našej mamy.

_________________________________

Autor venuje svojim kritikom,
ktorí jeho internetovej stránke 
Babylon prisúdili charakter:
"Protivojnový, pacificko- poetický manifest"
Venuje aj biednym z najbiednejších, 
palestínskemu ľudu, ktorý trpí 
bezprávim, okupáciou židovskou armádou,
zbavený slobody a ľudských práv,
stratou vlastného územia a 
rozpadom vnútorných sociálnych  väzieb
dôsledkom plánu svetového sionizmu,
jeho rozpínavého, kontra 
štátneho terorizmu s plnou podporou
USA a zatváraním očí svetovej
pospolitosti.
J. Pavlik

_____________________________________________


Späť na domovskú stránku