OBAMA BARAK - Vráti tento muž Ameriku Amerike?
Bude schopný všetko zvrátiť, čo jeho predchodca napáchal?
bude mať čo robiť- pripomeňme si!

Bush- Bleier- Saron- os zla pre celý svet
Explozia Bushovej militantnej doktriny
Americká vyspelá demokracia sa topí v krvi


 

 

Bush- Bleier- Saron- os zla pre celý svet

Svet je v ohrožení. Os USA, Anglicko, Izrael je os zla pre celý svet, najmä však svet moslimsko-arabský, ktorému hlavne USA na čele s prezidentom G. Bushom vnucujú takzvanú vyspelú demokraciu, založenú na americkom spôsobe života. Tuto im vnucuje pomocou tankov a bodákov len a len z pozície sily nielen zastrašovaním, ale vojnami s nasadením obrovskej vojenskej prevahy, proti ktorej tieto malé štáty nie sú schopné akejkoľvek sebaobrany. Teror sily sa stal najúčinnejším prostriedkom americkej diplomacie. Bush si osvojil doktrínu z pozície sily najväčšej a najsilnejšej veľmoci na zemi, diktovať a vnucovať svoju vôľu celému svetu. Ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa zvolil aroganciu, nadradenosť a násilie, prevziať kompetencie svetového spoločenstva do svojich rúk a z tejto pozície začať jednať.
To, kam až dospel dnešný svet, sa podobá situácii svetovej politickej scéne z tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého storočia. Svet dovolil Nemecku vyzbrojiť sa a vybudovať najmohutnejšiu, najsilnejšiu vojenskú moc, pomocou ktorej chcelo ovládať, podmaniť si fašistickými metodami slovanské územia na východ Europy, najmä ZSSR a potom celý svet, Anglicko a USA v to.
Začalo sa to tým, že svet je potrebné nanovo usporiadať, na demokratickom princípe, čo sa zakrátko zvrhlo, ako sa to javí aj v súčasnej dobe, ked USA chcú robiť akýsi poriadok vo svete podľa svojich predstáv a ktoré sa už odklonili od pôvodného smeru a inklinujú čoraz viacej k národným záujmom, ako sa to dialo v minulosti postupne v Nemecku amozrejmosťou. USA ignorujú OSN, chcú ju prerobiť na svoj spôsob, aby tak získavali sféru vplyvu moci nad celým svetom legálne, s podporou ostatných malých štátov k tomu donútených na americký spôsob života, z pozície sily, rôznych aj diplomatických aj všetkých tlakov zapájajú do tohto procesu čoraz viacej zemí na celej planéte, najprv menších, slabých ktoré nie sú schopné odolávať takémuto tlaku a ak sa niektoré snažia klásť odpor, sú vojenský prepadávané, pričom vyvraždovanie vládnych, štátnych predstaviteľov sa stalo už takou samozrejmosťou, že pričom ešte pred 30 rokmi sa len šuškalo o nejakých vojenských tajných jednotkách , vojenských trestných kománd smrti vysielať na cudzie územia ( napr. Latinská amerika - Che Guevary ), dnes už je to samozrejmosťou a pýchou propagovanou vo svetových médiach ako predlžená ruka americkej diplomacie a zaužívaných nátlakových mechanizmov, zastrašovanie štátov, ktoré sú potom poddajné pod hrozbou amerického štátneho terorizmu, ochotné sa podrobiť všetkému, čo sa od nich požaduje.  


Späť


 

 

Explozia Bushovej militantnej doktriny

Celý tento prízrak hektickej politickej doby dneška umelo vyvolávaný temnými silami zla, ktoré opantávajú USA, ich prezidenta a spojencov, je hrozbou pre celý svet o to väčší, že sa môže naplniť takticko- strategiký zámer superveľmocí, ktorý sa rodí za oponou skrývajúcou svoje tajomstvá v tieny obrovského nahromadeného nukleárneho arzenálu na oboch stranách, akoby čakajúceho na svoj čas. Najväčšie nebezpečie však svetu hrozí v tom, že človek na čele najväčšej svetovej veľmoci je čím dalej viac svetu nebezpečný. Pred ničím sa nezastuje, vyvoláva vo svete neustále napätia a ženie veci do krajnosti. Dalšie vojny ktorými svetu vyhrožuje už môžu byť a pravdepodobne budú vedené na principe jeho doktríny preventívneho jadrového útoku, ktorú vyhlásil v roku 2002 a v tom istom roku ju schválil aj Kongres. Tento človek už chorobne posadnutý po svetovláde, čo už ani neskrýva ked pri obhajovaní svojej politiky pred ľudom Spojených štátov koncom januára 2006 to len potvrdil. Potvrdil to, čo už dávno sa stalo akousi jeho doktrinou, že svet musí zmeniť, pričom podčiarkol že USA si musia raz navždy upevniť svoje vedúce postavenie v dnešnom svete. Tato jeho nová militantná doktrina naháňa svetu strach.Tento človek však už je psychický narušený po túžbe zmocniť sa sveta za každých okolností. Nezastavuje sa pred ničím a jeho chorobná túžba začína prerastať do nekontrolovateľných rozmerov a vymyká sa všetkým doterajším predstavám. Má k dispozícii najväčšie zbrojné materialne prostriedky najväčšej ničivej sily a živej vojenskej sily, aké kedy vôbec na na planéte existovali. Predstavitelia administratívy Spojených štátov už schválili jadrové minibomby na frontové použitie. Ide o takzvané jadrové minibomby na presne určené ciele. Tieto bomby s ekvivalentom 5000 ton TNT vybuchujú asi 6 metrov pod zemským povrchom a z tohto dôvodu sú to údajne čisté zbrane. Americká armáda sa snaží zmazať hranicu medzi jadrovými a konvenčnými zbraňami a tvrdí, že tento druh jadrových minibômb už nie je tak nebezpečný ako bomby väčšieho kalibru. Bude to iba jadrový miniholokaust.
Fenomén strachu obchádza svetom. Princip Bushovej doktríny preventívneho jadrového útoku nadobúda nové rozmery, ktoré sú ešte strašnejšie a ničivejšie. Jednostranné vypovedenie zmluvy o nebudovaní zbraní tak zvanej "hviezdnej vojny" ešte nestratilo na aktualite a už je tu nový problém ktorý znepokojuje svet. Nové zbrane, tak zvané geofizikálne zbrane ( HAARP ) a sú už súčasťou zbrojného arzenálu nového svetového poriadku v rámci Strategickej obrannej iniciatívy (SDI - Strategic Defense Iniciative). Z jediného veliteľského stanoviska v Spojených štátoch možno destabilizovať celé štátne ekonomiky prostredníctvom manipulácie podnebia. A čo je dôležitejšie, toto možno spôsobiť bez toho, aby nepriateľ o tom vedel a pritom s minimálnymi nákladmi a bez nasadenia príslušníkov armády alebo zariadení ako v prípade konvenčnej vojny. Používanie geofyzikálnych zbraní môže viesť ku globálnej katastrofe. Podľa názoru mnohých vedcov, tie početné ekologické katastrofy, ktoré v lete postihli Európu a Áziu, svedčia o nejakej globálnej príčine týchto javov. Sú presvedčení, že je tu možnosť, že ide o používanie tajných a nepovolených geofyzikálnych zbraní. Podľa väčšiny odborníkov sa taký vedecký výskum uskutočňuje v rámci výskumného programu HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Americký vedec, ktorý tento program načrtol, získal v 80-tych rokoch patent na metódu a na zariadenie, ktorým možno meniť vrstvy v atmosfére, ionosfére a magnetosfére. Existuje podozrenie, že prírodné katastrofy v roku 2002 môžu byť spojené s testovaním nízkokapacitných zariadení programu HAARP. Avšak ani americkí vedci alebo politici nedokážu odhadnúť či bude možné testovanie zastaviť ak sa použije pri plnej kapacite. Je dosť možné, že prvý vysokokapacitný test skončí globálnou katastrofou. Majitelia tejto zbrane dokážu naprogramovať záplavy, hurikány alebo búrky a dokonca i zemetrasenia na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Môžu tiež paralyzovať civilné a vojenské elektronické bezpečnostné systémy a dokonca ovplyvniť mentalitu celých národov.
Ruská Duma strávila takmer rok zvažovaním globálnej hrozby programu HAARP, nakoniec oslovila Putina, OSN, medzinárodné organizácie, parlamenty a vlády všetkých krajín, vedeckú komunitu a tiež médiá. Ruský parlament navrhol zakázať testovanie HAARP. V septembri 2002 viac ako 188 poslancov hlasovalo za návrh osloviť Putina a za oslovenie OSN až 220. To dokazuje, že ruskí poslanci sú znepokojení možným použitím týchto zbraní. Je dobre známe, že USA a ZSSR podpísali zmluvu na konci 70-tych rokov na základe ktorej boli všetky aktivity na poli geofyziky pre vojenské účely zakázané. Práce však pokračovali naďalej, napriek podpísanej zmluve. Boli jednoducho zamaskované ako vedecký výskum. Jurij Solomatin, podpredseda Najvyššej rady (ukrajinský parlament) konštatoval, že Spojené štáty už zostrojili vysielače vysokých frekvencií, schopné aktivizovaním iónov zohrievať atmosféru do teploty plazmy. Túto plazmu možno potom vo vesmíre kontrolovať a ovplyvňovať ňou procesy v zemskej atmosfére, ionosfére a magnetosfére. Spomínané vysielače nasadili v nórskom meste Tromso a na americkej vojenskej základni na Aljaške. Kritici poukazujú na nebezpečenstvo, že po nasadení tretieho najsilnejšieho yvsielača v Grónsku bude táto americká geofyzikálna zbraň schopná pokryť svojím vplyvom celú Euráziu, od Atlantického oceánu až po Tichý.
Každý čo len trochu mienkotvorný obyvateľ tejto planéty môže mať predstavu pri naplnení tejto Bushovej militantnej doktriny o najnovejšej jeho požiadavke kladenej na americkú spoločnosť vybudovať v krátkom časovom horizonte natrvalo vedúce postavenie USA vo svete. Už terajšie zásadné uzurpovanie moci superveľmocou vo svete potvrdzuje, že do popredia sa predral dravý, arogantný imperialistický obor, ktorý bude mať všade, vždy a vo všetkom čo sa bude vo svete diať prvé a posledné slovo. Prvé už má a za nedlho sa môže stať, že bude mať aj posledné. K dosiahnutiu nového cieľa ovládať svet, po tichu zaobalenom do závoja budovania vyspelej demokracie v USA a vo svete, vybudovali najrozľahlejšiu, najmohutnejšiu špionážnu sieť na celom svete, posilnenú modernými elektronickými médiami a počítačovou technikou, ktoré postupne prenikli do všetkých svetadielov, do všetkých zemí, ktoré sa im postupne dostávali pod mocenský vplyv superveľkomocenskej politiky. Začiatkom nového milénia z pozície sily vedené vojny pomohli Bushovi už čiastočne naplniť jeho sny. Tento imperialistický obor už má takmer celú EU pod kontrolou a zväčšej časti aj Aziu. Je to najväčšie nebezpečie pre tento svet, aké sa kedy v jeho historii vyskytlo a uvedené paralely v inej časti webu Hitler- Bush TU sú len trpezličím prirovnaním k tomu čo svet môže očakávať.

Späť


 

 

Americká výspelá demokracia sa topí v krvi

Až dnes sa potvrdzuju výroky niektorých vysokých štátnych predstaviteľov Nemecka v blízkej minulosti, ked Bushové metody zavádzane v jeho súčasnej zahraničnej politike verejne označili ako fašistické. Vraždy prezidentov štátov, ich rodinných príslušníkov a ľudí na vysokých štátnych postoch, ktorí sú na zozname pre USA nebezpečných sa stali bežnou rutinou militantnej diplomácie. Spomenme letecký prepad na Lýbijského Kadáfiho a jeho rodiny v čase hlbokého mieru, juhoslovanského prezidenta Miloša, prezidenta zvrchovaného štátu Iraku Saddama Husajna, zavraždenie jeho dvoch synov a vraždy mnohých odporcov Bushovho vyčíňania po 11. septembri 2001. Dnes tieto praktiky svetová verejnosť prijíma už bez pohoršenia, stali sa bežnou dennou rutinou a sú ako bežné udalosti servírované americkou mediálnou propagandou s ktorou sa stretávame denne na televíznych obrazovkách. Okupácia v Iraku prešla opäť do vojny, teraz však už nie proti Husajnovi, ale vedená proti samotnému irackému ľudu, ktorí sa sňaží vyhnať okupantov zo svojej vlasti.
USA strácajú pod vedením Busha, jeho arogantných, povýšeneckých metod povesť, dôverihodnosť tvrdenia o najvyspelejšom a najdemokratickejšom štáte vo svete. Vyčínanie tajnej políie USA vo svete vrhá tien odrážajúci podobnosť tajnej polície Hitlerovho režimu v Nemecku tridsiatych rokov minulého storočia. Tajná policia USA si uzurpuje dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. Pod rúškom uzatvárania dohôd v rámci boja proti terorizmu sa dostávajú jej agenty legálne do systémov agedy utajovaných archivovaných dokumentov, v ktorých sliedia a triedia podozrivých z minulého spoločenského zriadenia, celú pospletanú sieť tajných služieb štátov bývalého Varšavského vojenského paktu a miešajú sa do vnútorných zálečitostí týchto tajných služieb z pozície nadradenosti a zneužívania dôveri zo simulovaného priateľstva. U tajných služieb západných europských zemí sa zamerávajú špeciálne na obyvateľstvo zemí blízkeho východu islamského vyznania. Z takto získaných zdrojov došlo potom k únosu nemeckého občana Americkou tajnou službou, ktorého niekoľko rokov protizákonne väznili a vynucovali z neho násilne informácie ktoré mali odhalovať dalších občanov z takzvanej teroristicke činnosti proti USA. Unosy a vraždy sa stávajú ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch Americkej tajnej služby vo svete. Nové metody boja voči osobám nepriateľský sa stavajúcich proti USA ked tieto tajne doportuju do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní, sú čoraz viac zavádzané ako najúčinnejšie a sú výplodom Bushovho fašistického vládnutia v USA. Americkí občania sú bežne vystavení protizákonnému odpočúvaniu v mobilných telefonných sieťach a tajnou políciou sledovaní s vedomým prezidenta Busha, ktorý zavádza takéto opatrenia z vôle vlastnej moci, bez súdov, ako je to v ústavnom zakotvení. Prenasledovanie moslimov po celom svete Americkou tajnou službou sa prenáša aj na všetký štáty, ktoré sú pod vplyvom svetovej superveľmoci vo svete najmä v EU ale i v zemiach strednej a východnej Europy, najmä v Poľsku ( po udalostiach v Spanielsku bezdôvodné zatýkanie na uliciach len na základe príslušnosti k islamskému náboženstvu ) a tajné policajné registrovanie, a sledovanie je bežné aj na Slovensku, teda u všetkých satelitných, vazalských štátov, súčasného europskeho usporiadania. tzv. postkomunistických zemí.Tu platia iné principy západnej vyspelej demokracie a slobody, ako sú sľubované v čase jemných, ružových, zelených a oranžových revolúcií.
Pred niekoľkými rokmi sa svet dozvedel o pláne nemeckých imperialistov na zotročenie východoeurópských slovanských krajín, nazvanom "Generalplan Ost". Vypracovali ho nemeckí pseudovedci v rokoch 1940- 1941, v čase, keď Nemci okupovali už viaceré európske krajiny a dosahovali stále nové víťazstvá.
Paralela nového milénia- Generalplan Ost zrealizovaný v inom čase, na tom istom mieste, najmocnejšou imperialistickou mocnosťou sveta- cieľ rovnaký zmocniť sa a vládnúť celému svetu
TU

Späť

Návrat na úvodnú stránku