VOJNA BOHOV- VOJNA VOLOV časť prvá
( Napísaná v čase po ukončení studenej sv. vojny. Vojna sa skončila, začal však nedokončený boj o uchopenie čo najväčšieho vplyvu  a zatiahnutie malých najmä stredo a východoeurópskych zemi do svojich veľkomocenských globálnych spárov )

Po celé veky putoval čas nezastavil sa ani raz.
Ja som však prežil ľudské súženie. Prežil aj neprežil
neviem prečo je tak to, nepýtam sa na to.
Nechcem vedieť to, čo vedieť nechcem.
Nechávam to bohom čo prežili už veky
v ich živote večnom, nie však tiež v nekonečnom.
Po celé veky putoval čas nezastavil sa ani raz.
To on a vesmír bohov splodili
na planétu Zem zoslali.Bohovia, ako to už oni vedia neposlúchli však ani vesmír, ani čas.
Medzi nebom a zemou lietajú, mňa samého boriť sa tu nechajú.
To využívajú zemskí bohovia moci svetskej znalcovia.
Uchopiť ju všetci chcejú, nebešťana Semaela podplácajú.
Aby iným bohom neprezradil, kedy ako hriech a strach splodil.
Aby zabránili mi lásku, túžbu, nádej znovu mať,
ich úmysle odhalovať, vesmír si podmaňovať.Títo bohovia silu a moc majú, avšak neznášajú pravdu inú ako ich,
pre ňu sú schopní aj životy obetovať, avšak životy iných.
Mečom, ohňom vyhrožujú ohnivé vozy v záujme ich pravdy
po vesmíre presúvajú raz ta, raz hentam, kde to horí,
kde sa im na odpor postaví.
Títo bohovia ohňa a smrti sa boja silným bohom sa vyhýbajú,
zasahujú, len kde úspech dopredu majú.
To ich taktika celá, život svoj si cenia slabých pobiť, pokoriť,
to oni vedia.
Moc, sila, zbabelosť, zaslepená horlivosť prebudovať vesmír
v ich spravodlivosť, všetko im podriadiť, ich záujmy neohroziť,
a takto potom v mieri s nimi potom spolu žiť.Jeden z nich, boh všetkých bohov, to on chcel by byť.
No nie len on, ale aj zástup jeho cherubínov.
Oni všetci poznajú silu moci, upevňovať ju aj ohnivými vozmi hoci.
Boh Notnilk, boh všetkých bohov a bôžikov však ešte nie je.
Sú tu aj iní bohovia, ktorí sa o to boria.
On boh Notnilk, boh všetkých bohov a jeho cherubíni
v blahobyte žijú. Zákony chrániace ich záujmy ctia, tie uznávajú
a ostatným bôžikom podporovať prikazujú.
To má na starosti archanjel Ávotierblo.
On lieta a lieta čierne diery hľadá po celom vesmíre,
k čomu dobré to je, to nevie ani boh najvyšší,
to len on a boh Notnilk vedia, oni to dopredu nikomu nepovedia.
Teda lieta a lieta, po celom vesmíre, bôžikov neprosí,
ani im neprikazuje.
Oni dobre vedia čo je miera toho, kto neposlúchne
stihne ho trest jeho.
Nie z neba jasna hneď. Najprv napomenutia, mierové stretnutia,
potom mierne nátlaky, zadosťučiniť vesmírnej rade ponuky.
A potom bez obalu začnú štrngať doláriky
a keď nepomôžu ani tie, vozy ohnivé a šarkani okrídlení
nedajú na seba dlho čakať začnu sa po vesmíre
sem a tam presúvať, v záujme udržania vesmírneho mieru
zobáky, hlavne vysúvať, oheň a železo vyplúvať.
Bez prestávok vo dne i v noci, nech je pán boh napomoci.
Boh Notnilk naponáhlo má . Úder,prekvapenie nie je mu neznáme.
Pozná účinok jeho, má ho v pamäti uložený z minulosti,
skúsenosti, pozbieraný.
Nepočúva ani prosby posla boha najvyššieho
na výročie smrti syna jeho ukrižovaného,
aby prestal smrť rozsievať, a obeť ukrižovaného takto uctievať.Účel svetí prostriedky to už všetci bohovia vedia.
Vo vesmíre i na Zemi, preto dvoma merajú metrami.
Svojich zástancov majú, tým aj všetko dajú,
kúsok moci prenechajú iným zas uberú
prostriedky vždy na to majú.
Silu, moc, ohnivé vozy, okrídlení šarkani.
Božiu manu zo zeme zas prenajmú nátlakom od bohov slabších,
aby im ju v krízi ponúkli, podporu v ich moci
pred inými bohmi silnejšími, takto vymohli.
Boh Notnilk a jeho cherubíni prostriedky a fígle k tomu majú.
Vedia vždy ako kúsok za kúskom vesmír dobývajú.
Moci sebe priberú, pritom ešte aj pravdu majú.
Vedia ako využiť právo na slobodu potláčaných u božstiev iných,
získať si ich dôveru, hodiť im slučku na krk na záchranu.
V záujme záujmu božstva ich a mieru vo vesmíre
kupujú ich nádej, vieru v spravodlivosť, doláre im dajú,
božiu manu pridajú a potajme všelijakými fígľami podstrčia
aj vozy ohnivé, draky okrídlené, ktoré prinesú im
pre iné božstvá oslabenie.Boh Notnilk ničí boha, boha zástupcu slabých a porazených,
ujíma sa vesmírnej moci sám, aby jemu celému rozkazoval,
svoju moc ďalej upevňoval. Nebešťana Semaela podplatil,
aby sa z jeho hriechov vykúpil, prznil bohyne kráľovstva jeho nadále,
chránia ho pritom jeho archanjelé
Súdu bohov nad nim stojacich on sa nebojí, on sa len tak robí,
že ich v úcte má v tichu kútika sa im však vysmieva.
Vysmieva sa aj ich ctiteľom, lebo on to vie,
že moc bohov nad nim stojacích neohrozí silu moci jeho,
tak nech si veria to ide v dobro jeho.Bohovia tí pozemskí kedysi mnou splodení, načo vy ste mne boli,
keď ste nič iného ako tmárstvo, inkvizíciu a vojny vymyslieť nevedeli.
Prečo som potom krv za vás prelieval, na hranici ohňa umieral.
Už nechcem vás ja ani jedného, bieleho a či čierneho,
v pralese, na mori, či v púšti, zrodeného.
Už konečne vy sami taste meče sebe proti v boji a mňa nechajte na pokoji.
Lebo pozemskí tí bohovia, čo iba vojny plodia,
zatratení navždy buďte do priepastí a roklí zeme
navždy sa straťte.Po celé veky putoval čas kiež by nám vrátil Ezopa zas.
On by si poradil s modernou tyraniou, embargami mocných,
plieniť bezmocných, tyraniou moci ohňa a železa,
zabrániť novej Sodome Gomore.
On by priviedol boha Notnilka vesmíru naposmech
embargo jemu proti zaviesť, aby spoznal na sebe a rodine,
farizejskej plebeje čo toho dôsledok je, aby spoznal hlad
a biedu, bez nádeje, vrátiť sa domov k rodine,
bezmocnosť, brániť sa presile.
Presile ohnivých vozov pohrome, naučiť sa báť ohnivých vtákov,
čo miesto ratolestí v zobákoch krvavé, po smrti pachtiacé,
žízniace jazyky chuti naokolo všetko živé ničiť majú
len tak pre nič, pre radosť a potešenie, pomstiť sa
rušiteľom štastia a pokoja jeho, pre utíšenie svedomia
zbaviť sa výčitiek, nebešťana Semaela,
prvých hriechov na zemi sploditeľa.Po celé veky putoval čas a ešte dlho bude,
ó najvyšší nad najvyššími, zošli zhora tieň ducha
nového Ezopa a všetkých doterajších vykupiteľov sveta,
zabrániť Sodome Gomore strašnej Hirošime,
nedovoľ, nedovoľ rozšíriť plamene vojny bohov,
vojny volov.
______________________________


Späť na úvodnú stránku
   1  2  3  4 
BOHOVIA ZA MÚROM
Ach, môj bože...
Oni si ťa vymysleli,
aby si bol taký ako oni chceli.
Múdry, spravodlivý,
ku všetkým milý, dobrotivý.
Pýcha ťa však opantala,
sláva hlavu domotala.
Krivdu za stôl si posadil,
Spravodlivosti miesto za dverami
prisúdil.
Silu moci si si osvojil,
aby si si jej pomocou stvoriteľov svojich
podrobil.
Zalez do diery, ty šašo poondiaty,
aj so zástupom svojich cherubínov,
odiatych do hábov mierových misií,
odiaty ídeou splodenou farizeí.
Oklamal si svojich stvoriteľov,
rozdelil na dva tábory,
prvým silu moci pridelil,
druhým biedu, chudobu nadrobil,
aby si sa na oboch dobre živený,
držal ešte celé veky neoblomený.
Aj múry nárekov,
svoje tajomstvá majú,
tajomstvá bratov nezachovávajú.
Bohovia z rodu brata môjho daní,
krvou postriekaní,
prečo všetko chcete iba sami.
Prečo hrádze v mojej zemi staviate,
stretnutiu s mojim bratom
bránite.
Meče sebe proti taste potom v boji
a mňa nechajte na pokoji.
Chodte do čerta odkiaľ ste prišli,
Zbaľte si svoje doláre a svoje morále.
Tajomstvo vaše silu moci stratí
a všetko bude ako bolo,
nájdem znova brata môjho
v krútňave múrov vašich predstáv pomätených,
v utečeneckých táboroch zadebnených,
v ostnatých drôtoch obohnaných.
On už ku mne letí, už mu cestu
nik nezahatí
a tajomstvo vaše nezmarí
naše stretnutie v pozemskom raji,
v náručí našej mamy.

Autor venuje svojim kritikom,
ktorí jeho internetovej stránke
Babylon prisúdili charakter:
"Protivojnový, pacificko- poetický manifest"
Venuje aj biednym z najbiednejších,
palestínskemu ľudu, ktorý trpí
bezprávim, okupáciou židovskou armádou,
zbavený slobody a ľudských práv,
stratou vlastného územia a
rozpadom vnútorných sociálnych väzieb
dôsledkom plánu svetového sionizmu,
jeho rozpínavého, kontra
štátneho terorizmu s plnou podporou
USA a zatváraním očí svetovej
pospolitosti.
J. Pavlik

-------------------------