KAUZA AMERICKEJ DIPLOMACIE "WIKILEAKS"
očami jednoduchého, radového občana

Úvod- WikiLeaks otvoril svetu oči
Kto má strach z WikiLeaksu?
Príčiny, ktoré sa neobjavia ani vo WikiLeaks
Doslov ku kauze WikiLeaksÚvod- WikiLeaks otvoril svetu oči
V poslednom čase sme svedkami mimoriadnej udalosti, týkajúcej sa úniku iformácií utajovaných dokumentov americkej diplomacie, ktoré zverejnil internetový portál Wikileaks. Občan ako taký je vo svetovej kapitalistickej sústave na celom svete stredobodom pozornosti. Dostáva sa mu uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Takmer na celom svete vo všetkých demokratických štátoch je ten, komu slúžia vlády, ústavy mu zaručujú právo na slobodu a prejav, poslanci parlamentov skladajú v jeho mene poslanecké sľuby, súdni sudcovia vynášajú v jeho mene rozsudky a čo všetko iné ešte.
No občan sa čoraz častejšie presviedča, že v dennej praxi jeho života ako jednoduchého občana tomu tak nie je a naopak nadobúda presvedčenie že je púhou manipulovanou figurou a stáva sa rukojemníkom veľkomocenských záujmov v boji o svetovládu. Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť a sme u koreňa veci. Nebezpečie číha naňho v každom reálnom čase o ktorom nemá ani najmenšie tušenie. Tie isté vlády, ktoré mu tak vehementne nahlas zaručujú právo na slobodu a prejav, právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť ho vystavujú nebezpečiu bez jeho vedomia a súhlasu, brutálne hazardujú s jeho životom, právom a slobodou. Potvrdili to prípady v čase vyčínania tajnej polície USA vo svete v čase Bushovho prezidentovania, keď si uzurpovali dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. Unosy a vraždy sa stali ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch americkej tajnej služby vo svete. Osôb, nepriateľsky sa stavajúcich proti USA sa násilne zmocnili, následe tajne deportovali do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov v zemiach strednej a východnej Európy najmä v Poľsku, ale aj v iných azijských štátov priateľských naklonených USA, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní. Takéto metody sú čoraz viac zavádzané ako najúčinnejšie a sú výplodom Bushovho fašistického vládnutia ( viac TU )

A sme opäť u koreňa podstaty veci. Cieľom WikiLleaksu bolo odhaliť nekalé úmysly americkej diplomacie vo svete, otvoriť trinástu komnatu utajovania svojej diplomacie a svetu umožniť deň otvorených dverí. Nestalo sa tak. Sila moci americkej diplomacie tomu zavčas zabránila
SpäťKto má strach z WikiLeaksu?
Presnejšie pomenované z toho, čo tento portál svetu prináša a ak to vnímame s titulkom v úvode že WikiLeks otvoril svetu oči, kde tie isté vlády, ktoré občanovi tak vehementne nahlas zaručujú právo na slobodu a prejav, právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť ho vystavujú nebezpečiu, brutálne hazardujú s jeho životom, potom je namieste že strach opantáva svetovú verejnosť. Potvrdili to prípady v čase vyčínania tajnej polície USA vo svete v čase Bushovho prezidentovania, keď si uzurpovali dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. Unosy a vraždy sa stali ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch americkej tajnej služby vo svete. Osôb, nepriateľsky sa stavajúcich proti USA sa násilne zmocnili, následe tajne deportovali do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov v zemiach strednej a východnej Európy najmä v Poľsku, ale aj v iných azijských štátov priateľských naklonených USA, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní. Preto a práve preto občania ( novinári ) by, mali protestovať proti všetkému, čo by brutálne hazardovalo s ľudskými životmi, právom a slobodou. To je jedna stránka danej podstaty veci.
Ak sa dočítame zo svetovej tlače, ako sa hysterická honba na zakladateľa stránky Wikileaks Juliana Assangea stupňuje, keď poradca kanadského premiéra ho navrhuje zavraždiť. Republikánsky uchádzač o post amerického prezidenta Mike Huckabee požaduje popravu kohokoľvek, kto zodpovedá za zverejnenie depeší a podľa neúspešnej kandidátky na viceprezidentku USA Sarah Palinovej treba použiť na jeho dolapenie tie "najagresívnejšie právne akcie" a ministerka zahraničných vecí USA Clintonová zachádza až tak ďaleko a otvorene s hrozbou prehlasuje, že WikiLeaks je nebezpečný pre svet, môže si radový občan na celom svete ľahko porovnať s počínaním bývalého prezidenta G.Busha keď tento zaútočil na Irak a zatiahol aj iné spriatelené štáty do vojny do takzvanej koalície zapojených štátov priamo do vojny na podporu USA. Neišlo však o podporu vojenskú ale politickú, aby mohol ospravedlňovať, obhajovať svoju militantnú politiku pred svetom. Predstavitelia všetkých týchto štátov zúčastnených vojenský na vojne, nikdy už nemôžu vojnu odsúdiť, pretože sa na nej samotní zúčastnili. Bush docielil čo chcel. Tak isto Clintonová svojim prehlásením chce dosiahnúť toho, aby sa vyhla následkom americkej zločinnej diplomacie a preniesla túto zodpovednosť na celý svet.
Strach z portálu WikiLeaks opantáva predstaviteľov diplomacie západného sveta nie len z obáv Clintonovej ale z celej sústavy, z celého prepojenia na americkú diplomaciu s dosahom zámerov na celý svet. Na svetlo božie sa derie otázka čo ak by sa začali objavovať noví Assangeovci, nové podobné portály: NemeckýLeaks, FrancúzskyLeaks, Anglický, Talianský ( český už vznikol "PirateLeaks" ), atd. Bola by to svetová vzbura, revolúcia novinárov a svetovej verejnosti za slobodu tlače. Bola by to výzva na diplomacie na celom svete. Žiadne tajné vyjednávania, doložky k zmluvám a formy vyjednávania štátnikov medzi štyrmi očami a podobne. Toto je ten pravý strach. Z toho sa boja Assangea a preto sa hysterická honba na zakladateľa stránky Wikileaks Juliana Assangea stupňuje
SpäťPríčiny, ktoré sa neobjavia ani vo WikiLeaks
Radovému občanovi, ktorý sleduje vývoj udalostí diania vo svete na politickej scéne neunikla pozornosť, že po nástupe G. Busha na prezidentský post sa Spojené štáty americké definitívne vydali na cestu totálne ovládať svet. Zaviedol nové praktiky americkej zahraničnej politiky, nové metódy americkej diplomacie. Vyčínanie tajnej políie USA vo svete vrhá tien odrážajúci podobnosť tajnej polície Hitlerovho režimu v Nemecku tridsiatych rokov minulého storočia. Tajná policia USA si uzurpuje dosah svojej prenikajúcej moci na celý svet. U tajných služieb západných europských zemí sa zamerávajú špeciálne na obyvateľstvo zemí blízkeho východu islamského vyznania. Z takto získaných zdrojov došlo potom k únosu nemeckého občana Americkou tajnou službou, ktorého niekoľko rokov protizákonne väznili a vynucovali z neho násilne informácie ktoré mali odhalovať dalších občanov z takzvanej teroristicke činnosti proti USA. Unosy a vraždy sa stávajú ako neodmysliteľné v novozaužívaných postupoch americkej tajnej služby vo svete. Osôb, nepriateľsky sa stavajúcich proti USA sa násilne zmocnia, následe tajne deportuju do väzníc tajne vybudovaných na územiach iných štátov, kde sú ešte stále zaužívané mučenia pri vypočúvaní. Takéto metody sú čoraz viac zavádzané ako najúčinnejšie a sú výplodom Bushovho fašistického vládnutia v USA. Vyčínanie tajnej políie USA Americká diplomacia sa moc nezmenila ani po zmene prezidentského postu a v málo v pozmenenej forme pkračuje ďalej. Vyčínanie tajnej políie USA sa stalo predľženou rukou americkej zahraničnej politiky, americkej diplomacie. A práve toto mohla byť jedna z príčin, ktorá viedla autora portálu WikiLeaks Juliana Assangea uvádzať svetu v originálnom nepozmenenom podáni nekalé úmysly zahraničnej politiky Spojených štátov amerických vo svete, pravú tvár americkej diplomacie v čase, keď sa USA vydali na cestu totálne ovládať svet.
Späť


Doslov ku kauze WikiLeaks
Nech už boli pohnútky autora portálu WekiLeaks Juliana Assangea akékoľvek, účel sa naplnil. Svetu sa otvorili oči a dozvedá sa, aké metódy diplomacia v zahraničnej politike Spojených štátov amerických používa a ako dopady ich následkov na celý tento svet našej planety pôsobia. Svet pretvorený na svoju podobu dneška metódami americkej diplomacie objavil už aj Satan, ktorého všemohúci poslal do vyhnanstva na Zem. Ako mimoriadne inteligentná bytosť na Zemi sa nudil a preto z času na čas napísal list kamarátom svätému Michalovi a Gabrielovi. V prvom liste napísal: Nič tu nie je, čo by mi pripomínalo moju domovinu. Ľudia sú tu všetci šialení, aj tie ostatné zvieratká sú všetky šialené, ba dokonca aj samotná príroda je tu šialená. Človek sám o sebe je zázračné čudo. Keď je v najlepšej forme pripomína lacný poniklovaný obrázok anjela, vo svojej najhoršej forme je neopísateľný a nepredstaviteľný, a koniec koncom je obrazom sarkazmu. Napriek tomu však slepo a z celou dávkou úprimnosti nazýva sám seba "najzvnešenejším dielom Boha". To čo vám vravím je pravda a nie je to ani žiadny nový výmyseľ, rozprával o tom celé veky a dokonca tomu aj uveril. Uveril tomu a nikto sa medzi príslušníkmi jeho rasy ani len nenašiel, kto by sa tomu vysmial ( koniec citátu ).
Satanovi však išlo o to, že aj týmto chcel dokázať svojim kamarátom, že to čo stvoril Stvoriteľ "jeho najzvnešenejšíe dielo", stále spochybňuje a je mu zadosťučinením vyhnanstvo na Zem. Nevie sa či už Satan zomrel, ale veriaci tvrdia, že Satan stále na Zemi žije a vyčína, že stále spochybňuje najzvnešenejšíe božie dielo ( stvorenie človeka ) a priznávajú, že už nie len on, ale drvivá väčšina ľudí na tejto planete. To asi preto, že to čo on Boh stvoril, pravdepodobne nedotvoril, alebo prinajmenšom zbabral. Veď ako by mohol znášať to, čo sa na tejto jeho Zemi v súčastnosti deje, keď dopustil že ľudia sú tu všetci šialení, ako napísal Satan v prvom liste svojim kamarátom. Dovolil im dotvoriť to, čo on nedotvoril? V takom prípade sa dá súhlasiť so Satanovým odporom proti Bohu, lebo naozaj to čo sa dnes na tejto božej planete deje, je šialenstvo, dielo šialených ľudí, ktorí sice nebesia ešte neovládajú, tam sa ešte nedostali ( i keď sa o to už pokusili ), ale na Zemi všetko čo sa dalo, pekne pokakali. Cbyba Boha, že bol lenivý a nemal toľko trpezlivosti človeka stvoriť dokonalého na prvý pokus. Ponechal mu príliš veľké právomoci a slobodu, aby sa už ďalej sám o seba staral a dotváral na svoju podobu. To sa mu vymstilo, ľudia mu prerástli cez hlavu. Syna Ježiša mu už ľudia židia ukrižovali a teraz chcú odstrániť aj otca...
DRUHÝ LIST poslal Satan svojim priateľom sv. Michalovi a Gabrielovi v potrebe zobraziť im tento pozemský svet svojským spôsobom. Nič som vám nerozprával o ľudoch, čo by nebola pravda. Chcem, aby ste vážne pochopili čo vám vravím, ale mám dojem, že keby som bol vo vašej koži a vy v mojej- že by som aj ja potreboval občas zakéto uistenie, aby som udržal dôverihodnosť toho, čo už bolo a ešte bude povedané. Pretože u ľudí nieť vôbec nič, čo by nebolo čudné pre nesmrteľnú bytosť ako som ja. Človek na všetko pozerá inač ako my, jeho zmysel pre primeranosť je úplne iný ako náš a jeho chápanie hodnôt je ďaleko odlišné od nášho. Teda ani najtalentovanejší z pomedi nás pri všetkých naších intelektuálnych schopnostiach nikdy by ho nevedeli pochopiť.
Satan však aj popri svojich intelektuálnych schopnostiach a nesmrtelnosti ako stále a pri každej príležitosti zdôraznoval, bol bezmocný proti akéjsi asimilácie na obraz človeka ktorého začal nenávidieť, pretože k vôli nemu ho Boh potrestal a poslal do vyhnanstva na Zem. Využil chybu Boha pri jeho stvorení, keď mu ponechal veľké právomoci a slobodu, aby sa už ďalej sám o seba staral a dotváral na svoju podobu. Toto dotvárenie prevzal Satan na seba a začal ho dotvárať podľa seba. Zaprisahal sa, že sa človekovi pomstí, že ho vyhubí z pozemského sveta a potom sa vráti do svojej domoviny medzi svojich priteľov. A preto už v tomto druhom liste začal o ľudoch na zemi rozprávať z pozície vplyvu pomsty.
To priateľom nenapísal, že čo o ľudoch rozpráva je už jeho dielom pomsty Bohovi ale aj prvým ľudom, keď ich pomocou úlysného hada naviedol jesť ovocie zo zakázaného stromu. Adam a Eva začali sexovať, začali sa rozmnožovať a konať proti vôle Boha a týchto ľudí potom proti Bohu ustavične popudzoval. Boh ich ustavične trestal, prvý veľký kolektívny trest bol, že zoslal na nich svetovú potopu. Ľudí naučil Satan aj klamať, pretvarovať sa a iné necudnosti, smilstvo a podobne. Napríklad Noe oklamal Boha, jeho príkaz nesplnil a z lenivosti neurobil koráb tak veľký aby don naložil obrovské predpotopné zvieratá, ktoré potopu neprežili. Prišli aj ďalšie tresty. Sodoma a Gomora, Babylon a ďalšie a ďalšie. Babylon bol už jeho dielom a ľudí potrestal, že sa nemohli ďalej dohovoriť, pretože stratili spoločnú reč a každý začal hovoriť iným jazykom. Satan bilancoval výsledky jeho pomsty. To si ale ponechal pre seba a napísal o tom svojim priateľom až v ďalších listoch, keď už účinky stratili svoj význam ( tento jeho satanský výmysel sa dodnes používa, keď mocnári sveta chcú odtajniť ľudu čo v minulosti proti nim napáchali, ale v aktuálnom čase už ich to zaťažuje a zvedú to teda na iných mocnárov sveta im nepriateľských ). Zámerne všetko poprekrúcal v svoj prospech tak, aby v hodnom čase dokončil svoje satanovské dielo vyhubiť ľudstvo z pozemského sveta, aby sa opäť potom dostal do neba a zaujal svoje miesto.
ĎALŠIE LISTY ktoré Satan posielal zo Zeme svojim priateľom obsahovali jeho dlhodobo nadobudnuté skúsenosti a názory na ľudí sprevádzané jeho už zaužívanou frázou, že ani najtalentovanejší z pomedi nás pri všetkých naších intelektuálnych schopnostiach nikdy by človeka nevedeli pochopiť, nepochopil ani on sám a nepomohla ani jeho nebeská talentovanosť, intelektuálna schopnosť. Z prísahy, že sa človekovi pomstí, že ho vyhubí z pozemského sveta a potom sa vráti do svojej domoviny medzi svojich priteľov nezostalo nič. Satan sa stal šialencom a v šialenstve začínal zabúdať na svoju domovinu, stal sa zázračným čudom a splynul so šialenými ľudmi, šialenou prírodou a šialenými zvieratkami na Zemi a sám keď bol v najlepšej forme začal pripomínať lacný poniklovaný obrázok anjela. Človek, Bohom nedotvorený premohol Satana. Posledný list, ktorý poslal priateľom bol velice čudný.
POSLEDNÝ LIST- človek, písal Satan, zabil syna nášho Otca Všemohúceho Ježiša a už aj jeho, vypudil z duše tela svojho. Zbavil Nebešťanov zázračnej sily pôsobnosti na Zemi, všetkú moc prevzal na seba. Stvoril si nových bohov na svoju podobu, aby mu slúžili. Spravil však tú istú chybu akú náš Boh otec, keď tvoril človeka, ale ho nedotvoril. Noví bohovia čoskoro prerástli mu cez hlavu a svoju silu pôsobnosti použili proti nemu. Vyznačovali sa ukrutosťami, ktoré ľudský talent kedy vymyslel a nastavili ich do pamätových buniek v mozgu človeka, na zmätočné vysielanie príkazov na celé jeho myslenie s hlavným cieľom podriaďovať vôľu človeka vôle bohov na Zemi. Človek od toho času začal súťažiť s bohmi. Ľudské dejiny v ich všetkých časoch sú od tej doby červené od krvi a trpké od nenávisti a ukrutností. Pohromy, tresty premiešané navzájom zemskobožské a tresty človeka proti človekovi vyhovovali najviac Satanovi. Začal sa približovať deň, ked sa človek vyhubí z povrchu zemského aj s pomocou jeho novodobých bohov a on sa vyslobodí z vyhnanstva na zem a vráti do svojej domoviny medzi svojich priateľov, zaujať svoje miesto. Satan triunfoval. Šialenstvo, ktoré ho opantalo a bol proti nemu bezmocný i keď jeho ešte stále človek nepozbavil zázračnej moci pôsobnosti na Zemi a ani jeho nebeská talentovanosť a intelektuálna schopnosť nebola doposial paralizovaná, vedel manipulovať vôlu bohov. Bohovia vymyslení človekom použili ukrutnosti, ktorými ovplývali, a zaútočili na Zem. Zem vrátila úder. Zemetrasenie, vlny horúčav, záplavy, sopky, super silné tajfúny, snehové búrky, zosuvy pôdy a sucho zabili v krátkom čase najmenej štvrť milióna ľudí. Satan si ľahko vyrátal koľko pozemských rokov treba ešte než človek vymizne z povrchu zemského. Nepozdávalo sa mu to a dlho nerozmýľal ako tento stav urýchliť. Satanské dielo. Vojny, to je to a keďže človek bol riadený a podriadený vôle jeho stvorených bohov, riešiť všetko krutými trestami, Satan s využitím jeho nebeskej zázračnej moci, človeka nastavil vytvárať a vyrábať na Zemi vysokoúčinné vojnové zbrane, zbrane hromadného ničenia. Keďže na zemi sa mu najlepšie darilo v časti nazývanej takzvané Spojené štáty severoamerické, kde mal najviac rozprestreté svoje satanské základne, tam aj realizoval svoje satanské diela svojim najnovším dielom zkazy človeka, preto poveril takzvaných expertov a tí sa tešeli jeho bohatej priazne lebo vedel, že cez nich sa mu podari to, čo ho vyslobodí z vyhnanstva na Zemi. Fenomén strachu zachvátil šialeného človeka na Zemi vyvolaného šialeným Satanom. Experti vymysleli hviezdne vojny a geofizikálne zbrane ( HAARP- High Frequency Active Auroral Research Program). Zbrane, ktoré môžu viesť ku globálnej katastrofe, zmenou vrstvy v atmosfére, inosfére a magnetosfére. Satan sa pričinil a prihrál si svoju polievočku, keď vyslal do mozgov vedcov zmätočný príkaz a tí stratili kontrolu, schopnosť ovládať naplánované záplavy, hurikány, zemetrasenia. Stráty na ľudských životov kvadratický narastajú. Čas naplnenia pomsty Satana človeku na Zemi sa závratne blíži, tiež predpovedaný koniec sveta. Človek na Zemi môže len dúfať, že Satan po návrate na nebesia urobí reformu na pôsob človeka a podarí sa mu zosadiť z trónu šialeného otca zodpovedného za ukrutný a nezaslúžený trest osudu 32000 panien- kampaň proti Midijámcom diktovaná Otcom Zamilovania ( Bohom ) a ktorých rodičov a príbuzných povraždil pred ich očami. A hlavne za všetký nezaslúžené tresty zoslané na človeka na Zemi.
Táto vízia skazy človeka na planete Zem je vidinou šialeného človeka opantaného šialeným Satanom. Vidina vízie skazy človeka na planete Zem človekom zvaného Julian Assangea je však vidina reálna, prezentovaná jeho portálom WekiLeaks. Možná vidina vízie skazy človeka na planete Zem, by mala zostať naveky v pamäti človeka, aby ľudské dejiny vo všetkých nastávajúcich časoch už neboli červené od krvi a aby neboli poznamenávané nenávisťou a ukrutností metódami diplomacie zahraničnej politiky najväčšej imperialistickej svetovej mocnosti USA napáchanej predovšetkým na človeku tretieho sveta. To všetko sa natrvalo usadilo v pamäti človeka obývaného tretí svet, ktorý najviac trpí usporiadaním sveta po ukončení studenej vojny. Hlad, chudoba, bieda, zatiaľ čo USA a jeho spojenci koristili z prírodného bohatstva ich zemí a prekypovali bohatstvom. Preto a práve preto tento človek tretieho sveta nahromadenú lavinu nespravodlivostí, násilníctva, a krívd vykorisťovania uvolnil, aby raz navždy rozdrvila a pochovala tento kapitalistický prehnitý svet imperializmu. Začal najskôr v zemiach tretieho sveta Tunisko, Egypt, Jemen ale aj v iných ďalších a ďalších s cieľom, aby táto vlna lavín zmietla raz navždy zo sveta nenávidenú, imperialistickú, zmilitarizovanú snahu USA, ovládať celý svet.
Aktualizované 15. februára 2011
Preto a práve preto tento človek tretieho sveta nahromadenú lavinu nespravodlivostí, násilníctva, a krívd vykorisťovania zotročovateľskými mocnármi týchto zemí uvolnil, aby raz navždy rozdrvila a pochovala tento starý prehnitý svet. Začal najskôr v najsevernejšom cípe severnej Afriky v Tunisku, preniesol do Egypta a očakáva sa expanzia na Líbiu, Alžírsko a Maroko. V Tunisku a Egypte to bolo spontánne. Spočiatku USA a EU sa vyhýbali zasahovaniu do vnútorných záležitostí týchto zemí, ale už s prezieravosťou na vývoj ďalších udalostí iknlinovali k starej osvedčenej metóde zmiasť ľudí, lstivou podporou preniesť na nich štátnu moc a nezabudli do toho zakomponovať slobodu a ľudské práva zakotvené v ich tazvanej vyspelej demokracie.
Ak sa pozre čo len trochu zujatý pozorovateľ zaoberajúci sa zmenám na usporiadaní sveta po ukončení svetovej studenej vojny na túto oblasť severnej Afriky, akosi inštiktívne sa prenesie na Európsky kontinent a s hlbokým údivom až úžasom sa mu začnú rojiť myšlienky v hlave spomienkou na udalosti ktoré sa odohráli v strednej a východnej Europe počínajúc od Estonska, Lotyšska končiac Rumunskom a Bulharskom po ukončení studenej vojny. Spojeným štátom severoamerickým v súčinnosti so západoeuropskými veľmocami sa podarilo vytvoriť obrovský priestor pre východzie postavenie obrovskej vojenskej sily NATO proti Rusku v prípade potreby. ( pozri TU ). Ak si teraz predstavíme porovnateľne obrovský veľký priestor v severenej Afrike od Egypta začínajúc a končiac Marokom, táto paralela nám pomohla dospieť k odhaleniu zámeru Spojených štátov, ktoré bez zábran zmenili diplomaciu zahraničnej politiky a naplno začali zasahovať do záležitostí Egyptu. V krátkom čase nátlakom dosiahli, čo dosiahnuť potrebovali. Moc v Egypte prevzala armáda. Prvý úspešný krok, aby sa všetko ďalej začalo vyvíjať v tomto obrovskom severo-africkom priestore podľa ich predom pripraveného plánu. Je to neoddeliteľná časť strategického plánu USA - ovládať celý svet. Rozsiatie vojenských základní po celom svete, nejmocnejšia vojenská sila na svete vyzbrojená najmodernejšou technikou, vlastniaca zbrane hromadného ničenia, diplomacia zahraničnej politiky podopretá podporou EU a početnými spojencami v úlohe satelitov, nenecháva nikoho na pochybe, že v časovom horizonte niekoľkých desiatoch rokov sa dočkáme opäť veľkého usporiadania vo svete v prospech USA a čas, totálne ovládať celý svet sa skracuje. Môžeme len dúfať, že tento scenár sa nikdy nezrealizuje. Príde čas, keď Spojené štáty dospejú k rozpadu a nepomôže ani armáda, ani diplomacia, podobne ako nepomohla pri zozpade svetovej socialistickej sústavy...
Späť

Návrat na navigačnú stránku