ZRKADLO ČASU 1 - Nepokojný svet - Explózia občianskych nepokojov očami jednoduchého občana tejto krajiny, Organizácie spojených národov a od roku 2004 aj Európskej únieTento dokument html nie je pre diplomatov, ľudí vo vysokej politike na svetovej scéne, prezidentov veľmocí na tejto planéte, politológov odchovaných na univerzitách zvučného mena a podobne, ale o nich. Vytvoril ho jednoduchý občan bez vysokoškolského vzdelania, bez akademického titulu, dostatočných publikačných skuseností, ale s veľkými životnými skúsenosťami získaných z obdobia pred druhou svetovou vojnou, po druhej svetovej vojne a z rôznych spoločenských režimov, demokracií rôznych typov od kapitalistickej, socialistickej, opäť kapitalistickej až po pokročilú, vyspelú americkú demokraciu nanucovanú celému svetu ( okupačná demokracia).

Severná Afrika pobrežné pásmo Stredozemného mora
Ak si pozornejšie všimneme zobrazovanú mapu, dáva nám ucelený pohľad z hľadiska politického, hospodárskeho ale hlavne vojensko- strategického významu celej tejto oblasti, ktorá sa stala ohniskom občianskych nepokojov a revolúcií. Dianie vo svete, ktorého sme svedkmi je veľavravné a priam podnecuje v nás domnieky, ktoré sú často podložené k úvahám, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú aj nás občanov a vyvolávajú v nás strach z vývoja blízkej budúcnosti. Sme členskou krajinou EU a vojenského paktu NATO ktorého na čele sú Spojené štáty. Tento vojenský pakt ( ktorého sme ešte neboli členom ) prepadol v neďalekej minulosti Juhosláviu a donútil ľud tejto krajiny k hanebnej kapitulácii a federáciu raz navždy pochoval. O to je nebezpečnejšia situácia dneška silno naštrbená v rozdelenom svete na svet bohatých a chudobných krajín, ktoré sa stávajú stredobodom záujmov mocenských krajín, ktoré chcú svoju moc rozširovať a zvádzajú medzi sebou boj o územia chudobných krajín, ktoré nie sú ešte trhovo ovládané, trhovo okupované.
Boli sme svedkami a ešte stále sme vojenskej okupácie zeme blízkeho východu Iraku, na ktorý vojenský zaútočili Spojené štáty napriek nesúhlasu najmocnejších členských štátov Európskej únie Francúzska a Nemecka. Dôsledky dlhoročnej okupácie je stav krajiny blízky občianskej vojne. Sme svedkami okupácie ďalšej krajiny blízkeho východu Afganistamu, kde ešte stále denne sú vraždení obyvatelia, ktorí proti okupácie svojej vlasti bojujú.
Sme svedkami doby, keď organizované násilie z pozície sily proti slabým štátom politickými a hospodárskymi embargami sa zlegálnilo do štádia legálne podporovaného terorizmu ako skrytá, veľmi účinná, vysoko organizovaná prevetívna príprava na vojenské prepady, ako tomu bolo v príprave vojny proti Iraku.
Opäť sa dostáva na scénu ďalšia eskalácia, keď občianske nepokoje na severe Afriky sa rozširujú v revolúcie na ostatné časti sveta, kde bohaté štáty vyplodili chudobu a biedu takých rozmerov predovšetkým v Afrike, Ázie, Latinske a Južnej Ameriky, že obyvatelia týchto častí sveta nie sú už ďalej schopní znášať dôsledky na svojich bedrách. Túto vyvolanú vojnu chudobných proti bohatým sa sňažia využiť predovšetkým Spojené štáty a ich spojenci v nastúpenej ceste ovládať celý svet, pričom využívajú komponenty ich vyspelej demokracie predovšetkým dostať krajiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky k tzv. "otvorenosti trhov" prostredníctvom predstieranej slobody pre ľud a ľudské práva, rafinovane skombinované pre beztrestné operovanie vo všetkých častiach sveta, bez akýchkoľvek nariadení, ktorým by sa museli podriaďovať. Povedané jednoduchými slovami, majú na mysli korporácie, vládnuce svetu a podporované mocným ramenom americkej armády. A tu sme u koreňa podstaty veci.
Aktuálna situácia celého sveta v súčinosti diania v neďalekej minulosti situácii strednej a východnej časti Europy bezpochyby nasvedčuje, že Spojené štáty sa nevzdajú stratégie ovládať svet a využijú aj nastávajúce nepokoje a revolúcie k tomu, aby svoj strategický cieľ dosiahli. Ako, to bude obsahom nastávajúcich odkazov

Aktuálna situácia v celej oblasti severenej Afriky od Egypta, Líbye až Maroko v to je stredobodom pozorosti. Nie len USA, ale aj Británia a Francúzsko cielene kontaktujú opozičných lídrov na východe Líbye, pričom ich jediným cieľom je opäť ovládať zeme, ktoré po skončení prvej svetovej vojny a po páde Osmanskej ríše si rozdelili víťazi Veľká Británia a Francia
Arabský svet považovali za dedičstvo po Osmanskej ríše. Na toto dedičstvo si vyhradili výlučné právo. V tajnej dohode medzi sebou v roku 1916 sa obidva štáty dohovorili na rozdelení arabského sveta.
Veľká Británia dostala:
Irak, Egypt, Arabský záliv a Palestínu ( Izrael ešte neexistoval )
Francia dostala:
Sýriu, Libanon, Tunisko, Maroko, a Alžírsko
Toto usporiadanie vydržalo až do konca 2. sv. vojny. USA postupným naberaním hospodárskej, politickej a hlavne vojenskej moci ako nátlakových a donucovacích prostriedkov sa postarali o rozpad koloniálnych mocností. Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Nemecko a neskorej Francia a Veľká Británia strácali a niektoré úplne stratili vplyv na dianie vo svete. To bol prvý významný krok, aby si svet začal uvedomovať, že do popredia sa predral dravý, arogantný imperialistický obor, ktorý bude mať všade, vždy a vo všetkom čo sa bude vo svete diať prvé a posledné slovo. K dosiahnutiu nového cieľa ovládať svet, po tichu zaobalenom do závoja budovania demokracie v USA, vybudovali najrozľahlejšiu, najmohutnejšiu špionážnu sieť na celom svete, posilnenú modernými elektronickými médiami a počítačovou technikou, ktoré postupne prenikli do všetkých svetadielov, do všetkých zemí, ktoré sa im postupne dostávali pod mocenský vplyv veľkomocenskej politiky.
Pozrime na zobrazovanú mapu. V minulosti koloniálna veľmoc Francúzsko vlastnilo v severnej časti Afriky Tunisko, Maroko, Alžírsko. Egypt a blízke, okolité kolónie patrili Veľkej Británe. Ako je vyššie uvedené tieto zeme boli po 2.sv vojne oslobodené z pod koloníálneho jarma Spojenými štátmi pod tlakom z obavy vtedy vznikania svetovej socialistickej sústavy na čele so Sovietsky Zväzom a bol úspešne dokončený rozpad koloniálnych mocností .

Je len prirodzené, že nie len USA, ale aj Velká Británia a Francúzsko teraz cielene kontaktujú opozičných lídrov na severe afriky, pričom ich jediným cieľom je opäť opanovať zeme, ktoré v čase kolonizovaného sveta už ovládali a v súčasnosti zvádzajú medzi sebou ostrý, skrytý boj v pokračovaní neokolonizovaním všetkých menších krajín sveta, ktoré ešte doteraz tomuto tlaku odolávajú a nechcú sa podriadiť prenikaniu multinacionálnym spoločnostiam a ohromným zámorským koncernom podporované teraz už nie len mocným ramenom americkej armády ale už aj mocným ramenom vojenského paktu NATO a Ozbrojenej moci novokolonizátorov Veľkej Británie a Francúzska. Je len prirodzené že stret konfliktov vo zmenenej sfére neokolonizácie vo svete získať na svoju stranu a pre svoje záujmy čo najviac ázijských a afrických krajin, posilní skrytú vojnu predovšetkým medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ale aj ostatními imperialistickými mocnosťami západného sveta. Európska únia už sa nechce naďalej nečinné prizerať na militaristickú expanziu USA vo svete. Nastúpila cestu ktorá ju dovedie k ďalšiemu imperialistickému obrovi po Spojených štátoch, ktorý bude mať všade, vždy a vo všetkom čo sa bude vo svete diať prvé a posledné slovo. Táto snaha je však dopredu odsúdená k nezdaru. Najväčší a najsilnejši vojenský pakt na svete NATO je pod totálnou kontrolou Spojených štátov. Európska únia je len v závese a nemá najmenšiu šancu vybudovať si vlastnú vojenskú moc. To USA nikdy nedovolia a potvrdila to v nedalekej minulosti aj snaha Francúzskeho prezidenta pri návšteve v Spojených štátoch. Napriek tomu ale v aktuálnom čase je situácia v spoločnej vojenskej moci vojenského paktu NATO ku vztahu ozbrojenej moci USA a naopak zmätočná, neprehľadná. USA naznačujú, že v krátkej budúcnosti by sa vzdali účasti vo vojne v Líbyi a ponechali rozhodovanie Európskej únie na čele s vojenským paktom NATO. Aké ciele sledujú Spojené štáty takýmto náhlym ústupom to ukáže len čas, ale v skrytej vojne medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ako aj ostatními imperialistickými mocnosťami západného sveta je to určitý nečakaný zvrat. Supy sa o svoju korisť pobiju, ale nepozabíjajú. Európska únia ako vždy bude donutená ustúpit v Afrike o svoje nároky a podeliť sa, ako tomu bolo po studenej vojne v Strednej a východnej europe. Tentoraz ide oveľa. O všetkí ropné polia v celej Afrike totálne, od vrtných veží, potrubie až po ovládacie kohútiky. Svetová kríza zažehnaná. Porobený ľud Afriky dostane slobodu a ľudské práva, imperialistické mocnosti ropu, svet bude zbavený kríze. Nech BR OSN, Boh a Rím žehná túto mierovú vojnu. Sláva bohu na vysosti
ZRKADLO ČASU- číselný prepínač
Nepokojný svet- explózia občianskych nepokojov
Od Juhoslávie, Iraku, Afganistanu po Líbyu
Skryté vojny v imperialistickej svetovej sústave
Líbya minulosti a dneška
Pravda o príprave vojenského zásahu do Líbye
Líbya tŕňom v oku imperialistickým dravcom
Dravci sa vrhajú na svoje obete
Svet v plameňoch občianskych nepokojov
Boj o Líbyu nekončí
10 Fabrika na výrobu revolúcií
Návrat na úvodnú stránku