Líąčie Nivy 6
821 08 Bratislava

tel:  +421 2 5564 5444
  +421 2 5564 5445
  +421 2 5564 5446

mobil:  +421 905 546 477

e-mail:  jadateam@chello.sk