Pobočka VAJNORSKÁ 53
tel. 44 25 94 38

!!!! Od 1. 7. 2005 zrušená !!!!
Knihy môžete vrátiť do 15. 7. 2005 na Vajnorskej 53 a po termíne na ktoromkoľvek pracovisku.

Pobočka  RAČIANSKA 91
tel. 44 25 32 67
Výpožičný čas :
Pondelok, Streda, Štvrtok   12,00 - 18,00
Utorok                                12,00 - 16,30
Piatok                                   9,00 - 16,30

!!!! Od 1. 10. 2005 bude zrušená !!!!