WYSIWYG Web Builder
Všetko najlepšie v novom roku 2015Všetko najlepšie v novom roku 2015
zimna krajinka
SUPERBEH
               (c) Šafarik Peter
Stránka slúži  na prezentáciu činnosti dobrovoľného rekreačno oddychového profesionálne zameraného   bežeckého združenia Železná Studnička v Bratislave
Stránka aktualizovaná: 29.12.2014
Členmi združenia sú: Vilo, Elen, Paľo, 
Adriana, Ľubo,
Peter, Pišta, Mišo
Čestným členom občasne navštevujúcim tréningy je Marcel
PF 2015