Modul Limiter - Stránka o module na ochranu článkov pred prebitím pri nabíjaní LiPol packov


Podľa všetkých informácií mne dostupných na www, týkajúcich sa nabíjania LiPo článkov, som dospel k pravidlu ktoré považujem za základ pre určenie kvality nabíjacieho systému:

Prekročenie 4,20V / 1 článok : Zlyhanie. FAIL. Game over.

Toto pravidlo platí pre všetky prípady nabíjania dobrých aj zlých, havarovaných a akokoľvek poškodených článkov. Pri nedodržaní tohto pravidla dôjde k poškodeniu článku, ktoré môže končiť požiarom. Dodnes skoro žiadny z nabíjacích systémov na trhu nedokáže pri vyšších prúdoch túto jedinú podmienku dodržať. Preto vzniklo toto zapojenie a po jeho poriadnom odskúšaní ho ponúkam aj Vám. Elegantné riešenia nebývajú zložité...

Popis zariadenia na ochranu článkov

Some words about device in ENGLISH

Spolupráca s rôznymi typmi nabíjačov - popis možností a problémov

Schéma limiteru a dps, tak ako je vyrábaný

Faq - Konkrétne nabíjače - Skúsenosti, najčastejšie nejasnosti a niektoré upozornenia

Zariadenie nedovolí v žiadnom prípade (ani pri chybne nastavenom alebo poškodenom nabíjači) prekročiť nastavené maximálne napätie jednotlivých článkov, pričom nepriamo komunikuje s nabíjačom a nevytvára zbytočné teplo. Počas nabíjania nabíjač ukazuje napätie zvýšené o stratu na module, ale skutočné napätie na článkoch dosahuje len nastavenú hodnotu. Malý prúd prechádzajúci aktivovanou meracou časťou umožní v prípade drobného rozídenia sady , po poklese nabíjacieho prúdu, dobitie všetkých článkov na nastavené napätie. V kritickom prípade sa zariadenie prehreje, a tepelná ochrana(doplnená) preruší nabíjací obvod úplne.

Jednou z dôležitých výhod je aj to, že napätie nastavené pre jednotlivé články môže byť nastavené ľubovoľne nižšie ako napätie na ktoré nabíja nabíjač, dokonca je to správne aj výhodné.

Modul podľa uvedenej schémy a dps si môže každý postaviť, pre ľubovoľný maximálny počet článkov, ale pretože je dosť neefektívne vyrábať 1 kus, moduly pre 4 články som dal vyrobiť a sú na predaj. Konečná cena je 700Kč, pričom sa ale snažím vyhnúť posielaniu jedného kusu cez hranice, je jednoduchšie nechať pár kusov v bazáre u niektorého predajcu.

Príklady menej bežných spôsobov použitia zariadenia a grafy ako to komunikuje s naíjačom

Chcel by som postupne doplniť aj grafy nabíjania a popisy, aj iných princípov ochrany článkov.

Napríklad, aký mám dôvod nepoužiť pekný presný a výkonný balancer ktorý udržuje napätia článkov stále rovnaké? - Pretože viem že rovnaké nebudú, a nemajú byť, a navyše preto že ten nechráni moje články ani pred prekročením 4,2V, natož proti prekročeniu 4,165V ktoré používam pre všetky svoje packy. Takto vyzerá nabíjanie na zatiaľ najlepšom nabíjači čo som našiel na trhu: Skyvolt (BalancePro) 6s , prevzaté z RCGroups.com z testu FMA Direct


Mojehobby.cz

Mal by nasledovať aj pokus o ochranu článkov pred prílišným vybitím - zatiaľ vo vývoji

Zatiaľ používam s regulátormi ktoré nepodporujú LiPo , alebo aj so starším regulátorom ktorý vypína až pri 2.5V/článok, nasledujúce zapojenie ktoré na okamžik vypína motor pri poklese napätia pod cca 3.1-3.2 V na niektorom článku (to si všimne každý :):

Schéma LVC

Treba doplniť, že na regulátore, na vstupe napätia, by mal byť navyše poriadny low ESR kondenzátor, aby sa zabránilo poškodeniu Lipol packu vysokými prúdovými špičkami.