Zuzana Kusá

nové  ospravedlňujem sa za komplikácie, od 1. mája 2006 končí moja príslušnosť k chello a stránka bude na (dúfam) krátky čas nedostupná

Sociologický ústav SAV
 
 
 
Institute for Sociology
Slovak Academy of Sciences
výskumné projekty
research projects
odborné texty
verejné písanie   verejná sociológia nové 
publications
poznámky  a vyjadrenia     
životopis
CV
učenie

  
Filmová a televízna fakulta VŠMU zrušené

  
 
Katedra sociálnej práce
Pedagogická fakulta UK: 
courses
Fenomén chudoby   zrušené

  
 Katedra verejnej politiky FSEV UK
Kvalitatívny výskum a projekt

  
 

  

fotografie  - nové  Lili    moje obľúbené linky   

Kolektívne identity a súdržnosť
 rozhovor
 
Konferencia Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe
(Bratislava SÚZA 14. - 16. 11. 2005) príspevok 
(c) Mirka Cibulková

 

 

 

posledná aktualizácia:  30. apríl 2006
zuza.kusa@savba.sk